Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 2(53), 2019

Eveniment

Academia de Ştiinţe a Moldovei, o nouă abordare a rolului ei în societate

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana Condraticova
O ţară este puternică şi realizează toate oportunităţile de a progresa când conjugă optim necesităţile societăţii cu cercetările ştiinţei.
Descarcă

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei – provocări şi perspective de promovare a valorilor culturale naţionale în context internaţi

Autor: Membru al Academiei Europene pentru Ştiinţe şi Arte Tudor ZBÂRNEA
Republica Moldova este un stat în care politicul ultimelor decenii pendulează mereu între Est şi Vest şi în care procesul de europenizare, chiar dacă pare uneori că-şi ia avânt, se soldează, din cauza derapajelor politice, cu o interminabilă stare de prăbuşire economică şi, ce e mai grav, morală.
Descarcă

Oportunităţi de dezvoltare a platformei electronice ştiinţifico-educaţionale RENAM – GEANT

Autor: Dr. Grigore SECRIERU, dr. Petru BOGATENCOV, acad. Ion TIGHINEANU
În condiţiile lumii moderne, infrastructura Internet şi serviciile tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) generează un spaţiu digital al cunoaşterii care penetrează toate domeniile activităţii umane prin realizarea activităţilor inovaţionale.Descarcă

Știința informației

Metodologii de identificare şi selectare a criteriilor de evaluare a interfeţelor softurilor educaţionale de matematică

Autor: Drd. Olesea CAFTANATOV
Cercetarea interacţiunii om-calculator din punctul de vedere al experienţei utilizatorului (user experience în engleză, pentru care se utilizează abrevierea UX) este un domeniu relativ nou, încă plin de tensiuni [1].
Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Sintetizarea prin electroeroziunea carburilor pe suprafeţele metalice

Autor: Drd. Natalia KAZAK
În arsenalul tehnologiilor neconvenţionale de durificare a suprafeţelor metalice un loc deosebit îl ocupă procesul electrofizic de aliere prin scântei electrice (ASE), care se bazează pe transferul polar al materialului anodului (electrodului de prelucrare) pe suprafaţa catodului (piesă) la amorsarea între acestea a descărcărilor în impuls [1].
Descarcă

La un jubileu de la cucerirea Lunii, sau cum Sovietele au pierdut cursa

Autor: Dr. hab. Veaceslav URSACHI
Competiţia tehnologiilor de lansare a rachetelor cosmice între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică a început imediat după cel de-al Doilea Război Mondial şi a avut ca bază aceeaşi sursă – elaborările tehnologice din al Treilea Reich (Germania hitleristă).
Descarcă

Științe biologice

Etapele procesului de restructurare a ecosistemului petrofit pe suprafaţa haldelor de steril din cariera „Lafarge Ciment”

Autor: Doctorandă Corina CERTAN
Reconstrucția ecologică, refacerea ecosistemelor degradate constituie o opțiune majoră a omenirii, inclusiv la începutul celui de-al treilea mileniu, după cum este bine cunoscut şi se evidenţiază în numeroase documente la nivel mondial şi european (Millennium Ecosystem Assessment 2003, 2005; EU Biodiversity Strategy to 2020, 2011; IUCN-COP11, 2012 etc.).
Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Măsuri de sporire a capacităţii de producţie a solurilor erodate

Autor: Acad. Serafim Andrieş, dr., conf. cercet. Vladimir Filipciuc
Eroziunea solului reprezintă procesul de desprindere, transportare şi depunere a particulelor de sol sub acţiunea apei şi vântului. În funcţie de intensitatea producerii fenomenului, procesele de eroziune se clasifică în eroziune normală (geologică) şi eroziune accelerată (antropică).
Descarcă

Ştiinţe medicale

Neurochirurgia, o ştiinţă în plină schimbare

Autor: Dr. hab., prof. univ. Grigore ZAPUHLÎH
Neurochirurgia a fost şi continuă să fie, cu certitudine, un miracol pentru cei care o profesează.
Descarcă

Istorie şi arheologie

De pe malul Senei pe crestele Carpaţilor: geograful francez Emmanuel de Martonne şi recunoaşterea academică românească

Autor: Drd. Vasile-George URSU
Instituţia Academiei Române a menținut, se pare, cele mai importante legături cu mediul universitar francez.
Descarcă
Ediţie întreagă e AICI