Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 1 (44), 2017

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Sporirea productivității şi calităţii cartofului prin aplicarea metodelor de combatere a degenerării tuberculilor

Autor: Cercet. șt. Irina Ilieva, dr. hab., conf. cercet. P. Iliev, dr. hab., prof. univ. A. Gumaniuc
Volumul producţiei şi eficienţa economică în mare măsură sunt condiționate de calitatea biologică şi fitosanitară a materialului de plantat, care la cartof, mai mult ca la oricare altă plantă agricolă, determină mărimea şi calitatea recoltei.Descarcă

Filozofie, sociologie, ştiinţe politice

Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (II)

Autor: Dr., prof. V. Bârsan, dr. A. Merticariu
8.Nenumăratele faţete ale lui Goethe: descompunerea spectrală a unui uomo universalis
Acest capitol, cel mai întins din articolul de faţă, îşi propune să ofere o imagine cât mai completă a sufletului şi spiritului goethean, şi implicit o cheie de înţelegere a adversităţii sale faţă de fizica newtoniana.
Descarcă

Istorie

Știința și inovarea în Republica Moldova: istorie și actualitate

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Pe parcursul ultimilor șase ani de participare, cu drepturi depline, în cadrul programelor europene pentru știință și inovare, comunitatea științifică a conștientizat necesitatea racordării sistemului actual de administrare a domeniul la rigorile și exigențele comunitare.Descarcă

Inventarea mitului ,,biruinţei puterii sovietice în Moldova” în propaganda comunistă de la Chişinău

Autor: Dr., conf. univ. V. Burlacu
O trăsătură fundamentală a regimului totalitar comunist este completa aservire a istoriei faţă de politică.Descarcă

Filologie

Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Irina Condrea
În cadrul societății, comunicarea/limba este o componentă care asigură relația și funcționarea anumitor elemente ale comunității lingvistice.Descarcă

Victor Teleucă. Poezia, labirint de oglinzi

Autor: Dr. hab. A. Burlacu
Victor Teleucă, în demersurile și reflecțiile sale eseistice și poetice despre Eminescu, Arghezi, Blaga, Bacovia, Stănescu, Gr. Vieru etc., despre filosofi și esteticieni din toate timpurile, este obsedat și marcat de limba ca adăpost al ființei, în sens heideggerian.Descarcă

Educaţie

Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Țvircun, dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Dezvoltarea pedagogiei ca ştiinţă a fost condiţionată dintotdeauna, dar mai cu seamă în ultimul timp, de cercetarea pedagogică.Descarcă

Artă

Interpreți basarabeni la teatrele de operă din Cluj și București în perioada interbelică

Autor: Drd. T. Ichim
Perioada interbelică e semnificativă pentru Basarabia şi prin faptul că s-a încercat organizarea la Chişinău, a unei trupe de operă permanentă.Descarcă

Opera lui Spiridon Vangheli în grafica de carte

Autor: Cercet. șt. V. Kravcenko
Laureat al Diplomei de Onoare Hans Christian Andersen (1974), Spiridon Vangheli este unicul scriitor basarabean nominalizat pentru întreaga sa operă la Medalia Hans Christian Andersen (1998), cel mai prestigios premiu internaţional în domeniul literaturii pentru copii, numit şi „Premiul Nobel cel mic” [57, p. 46].Descarcă

Ştiinţe medicale

Legenda medicinii naționale

Autor: M. c. V. Prisacari
Exponent al primului val de absolvenți mediciniști autohtoni, Nicolae Testemițanu s-a consacrat totalmente profesiei, în nețărmurita-i dorință de a-și sluji poporul. Țăranul de ieri, devenit medic, depunea eforturi grandioase pentru a se afirma și a străluci în profesie.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI