Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 4 (43), 2016

Filologie

Tendinţe experimentale de traducere, fundamentate pe socio-şi psiholingvistică

Autor: Drd. Miroslava Metleaeva (Luchiancicova)
Teoria traducerii ca disciplină științifică este foarte tânără: istoria sa numără circa 50 de ani. Naşterea ei datează cu 1972, când la cel de al III-lea Simpozion Internațional de Lingvistică din Copenhaga lingvistul britanic James Holmes a specificat necesitatea recunoașterii teoriei traducerii ca pe un domeniu independent de cercetare ştiinţifică.Descarcă

Trei ceasuri în iad – romanul condiţiei umane în societatea totalitară

Autor: Dr. hab. A. Țurcanu
Trei ceasuri în iad, „unul din puternicele romane ale literaturii române” (Mircea Tomuş) şi „cel mai tulburător roman al obsedantului deceniu” (Dan Brudaşcu), rămâne deocamdată ca şi cum inexistent, atât pentru cititori, cât şi pentru exegeţii literari.Descarcă

Artă

Anton Pann– muzicianul între „cântecele de lume” şi cântarea de strană

Autor: Dr. hab. V. Ghilaș Dr. Violina Galaicu
Prezentul articol se apleacă asupra moştenirii muzicale a lui Anton Pann, gestul fiind motivat inclusiv de faptul că în 2016 se împlinesc 220 de ani de la naşterea sa (în cazul în care neraportăm la anul 1796).
Personalitate de excepţie multiplu înzestrată (compozitor, psalt, istoriograf, teoretician, traducător, dascăl de psaltichie, folclorist, literat, tipograf, slujitor al culturii ecleziastice şi laice deopotrivă), Anton Pann a lăsat o operă pe măsură, ale cărei componente se intercompletează şi se intercondiţionează.
Descarcă

Crama de la Bulboaca: latura rațională și artistică

Autor: Cercet. șt. Aurelia Trifan
Crama de la Bulboaca s-a înscris în istoria vinificaţiei autohtone ca una dintre cele mai impunătoare întreprinderi vinicole din Basarabia datorită proprietarului său – Constantin Mimi, care s-a evidențiat nu numai ca activist pe tărâm public, fiind preşedinte al Upravei Zemstvei din judeţul Bender, iar ulterior – al Zemstvei Guberniale, dar și ca promotor al unei viticulturi moderne.Descarcă

Costumul – protagonist al evoluției artei tradiționale în Moldova

Autor: Dr. hab. Zinovia Șofranschi
În societate în general și în mediul științific în special este pe larg răspândită opinia privind declinul continuu al creației populare. Potrivit acesteia, după câteva secole de dezvoltare plenară, arta tradițională își limitează treptat arealul în societate pe parcursul secolului al XX-lea, ca să ajungă în secolul XXI-lea la rolul de cenușăreasă a societății de consum dominată de producția industrială de masă.Descarcă

Artistul Emil Loteanu: un cunoscut necunoscut

Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
La memorarea celor 80 de ani de la naşterea efervescentului temperament artistic care a fost Emil Loteanu în ambele sfere de o rezonanţă majoră – literatura şi arta cinematografică, constatăm cu stupoare condiţia dezolantă a cineastului şi poetului în paroxismul oximoronic al unui cunoscut necunoscut.Descarcă

Valoarea netrecătoare a artei lui Mihail Grecu

Autor: Dr. Ludmila Toma
La o distanță de 100 de ani de la nașterea lui Mihail Grecu putem realiza mai complex și profund amploarea acestei personalități mult prea distincte și polivalente. Printre artiștii moldoveni importanți ai secolului al XX-lea, maestrul se remarca atât prin setea inepuizabilă de cunoaștere, talentul remarcabil, forța darului spiritual-filosofic, cât și prin poziția sa morală de luptător pentru libertatea dezvoltării artistice.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI