Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 2 (45), 2017

Geografie

Atlasul digital Temperatura aerului și cantitățile de precipitații atmosferice din bazinul râului Prut

Autor: m. c. Maria Nedealcov, dr. V. Răileanu, prof. univ., dr. L. Apostol
Modificările pronunțate de mediu și variabilitatea climatică semnificativă din ultimele decenii, lipsa unei rețele dense de observări climatice a determinat necesitatea elaborării unei metodologii noi în cercetarea geografică în general și a componentei climatice în particular – cea geoinformaţională.Descarcă

Biotehnologii

Variabilitatea expresiei unor gene asociate cu patologiile cardiovasculare

Autor: acad. Maria Duca, dr. hab., conf. univ. Ina Palii, Daniela Abdușa
Variabilitatea pattern-ului de expresie a genelor umane constituie subiectul numeroaselor cercetări care au drept scop identificarea diferențelor dintre tipurile de celule și de țesuturi, procesele fiziologice și boli etc.Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a fertilității

Autor: acad. S. Andrieș
Materia organică a solului a fost studiată pentru prima data cu circa 200 de ani în urmă. În ultimii 50-60 de ani cercetările s-au intensificat în urma utilizării noilor metodologii și tehnologii avansate.Descarcă

Științe economice

Considerații asupra profilului exportatorilor moldoveni de produse agroalimentare

Autor: dr. C. Coșer, dr., conf. univ. Liliana Cimpoieș
Capacitatea internă redusă a sectorului agroalimentar și performanța în general slabă a companiilor nu au permis extinderea numărului de exportatori de produse agroalimentare, așa cum s-a reușit acest lucru în Estonia, de exemplu, unde aproape jumătate din companiile țării respective sunt întreprinderi exportatoare [7].Descarcă

Științe sociale

Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc

Autor: dr. hab. Olga Gagauz, dr. Mariana Buciuceanu-Vrabie, cercet. șt. Irina Pahomii
Studiile privind sărăcia și excluziunea socială demonstrează că nivelul de bunăstare al populației corelează direct cu nivelul de educație.Descarcă

Filologie

Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: dr., conf. univ. Stela Spînu
Dialectele şi graiurile dintotdeauna au atras atenţia cercetătorilor prin varietatea formelor fonetice, gramaticale şi lexicale.Descarcă

Perspectiva interculturală în predarea limbilor străine

Autor: dr. Inna Negrescu-Babuș
Demersul timpului în care trăim impune tot mai mult o educaţie în perspectiva deschiderii către valori multiple, deoarece astfel se produce o mai bună integrare a individului într-o lume polimorfă şi în continuă schimbare.Descarcă

Ion Vatamanu: poezia ca experiență și experiment

Autor: dr. hab., prof. univ. A. Burlacu
În folclorul jucăuș al colegilor de breaslă poetul și chimistul Ion Vatamanu trecea drept „cel mai mare chimist între poeți și cel mai mare poet între chimiști”.Descarcă

Leon Donici: parabola tragică a refugierii politice

Autor: dr. Ludmila Șimanschi
Astăzi, în contextul omagierii a 130 de ani de la naștere, cazul inedit de refugiere politică Leon Donici-Dobronravov, văzut la 1929 de Cezar Petrescu drept „apariție fulgurantă, de o mare vastitate și de respirație cu care nu fusesem deprinși” [1, p. 135], trebuie reconsiderat din perspectiva întregii istorii moderne a migrației.Descarcă

Artă

Fondul organologic românesc din epoca veche și cea medievală: atestări arheologice

Autor: dr. hab. V. Ghilaș
Referințele organologice în teritoriul dintre Carpați și Dunăre parvin din cele mai străvechi vremuri și apar odată cu instrumentele muzicale propriu-zise.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI