Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 1(52), 2019

Ştiinţe juridice

Funcţionalitatea principiului separaţiei puterilor în Republica Moldova: probleme, abordări ştiinţifice şi tendinţe

Autor: Dr. hab. prof. univ. Andrei Smochină. Dr. prof. univ. Carolina Smochina
Paginile acestei lucrări sunt rezultatul unui studiu atent al temei individuale de cercetare „Construcţia mecanismelor de guvernare în Republica Moldova” în cadrul proiectului instituţional „Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european”, gestionat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice care ne-a oferit prilejul să cunoaştem îndeaproape fenomenul funcţionalităţii principiului separaţiei puterilor în Republica Moldova, prin manifestările modernizatoare ale mecanismelor de guvernare a ţării în baza proiectului european, precum şi ansamblul legilor în baza cărora au fost organizate şi funcţioneazăDescarcă

Istorie şi arheologie

Sub impactul Marilor Puteri: la cumpăna dintre secole (1792–1812)

Autor: Dr. conf. cercet. Vlad Mischevca

Odată cu semnarea, la finele anului 1791, în ziua de 29 decembrie (9 ianuarie 1792 – stil nou), a Tratatului de pace dintre delegaţiile Rusiei şi Porţii Otomane, s-a încheiat încă un lung şi sângeros război dintre Imperiul ţarist şi Imperiul Otoman (1787–1791), care s-a desfăşurat iarăşi, în mare parte, pe teritoriul Moldovei şi al Ţării Româneşti (unde s-au derulat principalele acţiuni militare, în afară de frontul nord caucazian).

Descarcă

Legalitatea unirii Basarabiei cu România, contestată de către Rada Centrală Ucraineană (martie-iulie 1918)

Autor: Dr. conf. univ. Valentin Burlacu
În urma votării de către Sfatul Ţării  la 27 martie 1918 a Unirii Basarabiei cu România, diferendul provocat de Rada Ucraineană vizând teritoriul dintre Prut şi Nistru încă din vara anului 1917 părea a fi aplanat. Descarcă

Istoria ştiinţei

Academicianul Anatoli Kovarski, unul dintre fondatorii Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti

Autor: Dr. Iulia Malcoci, dr. Ion Valer Xenofontov
Anatoli Kovarski s-a născut la 24 ianuarie 1904 [1] în satul Popovka, în apropierea oraşului Konotop, regiunea Cernigov, Ucraina.Descarcă

Filologie

Imagologia, o direcţie nouă de cercetare în studiul literaturii

Autor: Drd. Elisaveta IOVU
Ca direcţie a studiului literaturii, imagologia se impune cu greu în spaţiul academic al Republicii Moldova, cu toate că preocupările imagologice ale comparatiştilor numără ceva mai mult de jumătate de secol.Descarcă

Poezia lui Pavel Boţu: întoarcerea către sine a Geometrului

Autor: Dr. hab. prof. univ. Alexandru Burlacu

Ceea ce sare în ochi la parcurgerea poeziei lui Pavel Boţu (1933-1987), rapsodul Bugeacului, este lexicul, voit arhaic, încărcat cu localisme, impresionant de bogat, dacă e să-l raportăm nu numai la „obsedantul deceniu”, ci, desigur, şi la contextul basarabean al anilor ′60 - ′80.

Descarcă

Studiul artelor și culturologie

Creaţia artistică orală în viaţa familiei Dicescu

Autor: Dr. hab. Victor Ghilaş
Interesul şi pasiunea pentru cultura tradiţională au avut un loc aparte în familia Dicescu, acestea fiind cultivate, prin grija părinţilor, încă din copilărie, iar apoi, graţie mentorilor în jurul cărora s-au format şi al căror model l-au urmat.Descarcă

Dramaturgia naţională a anilor ’90: rezon(u)anţe ale „teatrului în teatru”

Autor: Cercet. şt. Dorina Khalil-Butucioc

„Teatrul în teatru” şi efectele sale de oglindă în dramaturgia naţională postmodernistă
Narcisismul teatrului sau oglindirea acestuia în propria imagine este o temă infinită şi plină de reverberaţii: teatrul în teatru, actorul şi masca, actorul şi personajul etc.

Descarcă

Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referinţă

Autor: Doctor în studiul artelor Constantin Spînu
Artele decorative, ca domeniu de creaţie, ocupă un loc merituos în cultura Republicii Moldova, acestea asimilând aspiraţiile estetice şi utilitare seculare ale generaţiilor de creatori, inclusiv ale meşterilor populari adesea rămaşi anonimi, iar în timpurile mai apropiate şi ale artiştilor profesionişti.Descarcă

Noutăţi editoriale

Trecutul militar al Basarabiei într-o amplă cercetare științifică

Autor: Doctor in istorie Ion Valer Xenofontov
Recenta monografie a doctorului în istorie, locotenent-colonelul (r) Anatol Leşcu, editată la prestigioasa Editură Militară din Bucureşti, reprezintă o abordare ştiinţifică complexă a situaţiei socio-militare din secolul al XIX-lea care a marcat profund Basarabia. Este o incursiune în istoria extensivă a Imperiul Rus, a relaţiilor statului condus de reprezentanţii dinastiei Romanovilor cu marile puteri, a metodelor utilizate de statele imperiale, precum şi o istorie de frontieră care,
volens nolens, are repercusiuni directe şi asupra realităţilor recente.
Descarcă
Ediţie întreagă e AICI