Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Pedologie

Aplicarea sistemului geoinformaţional pentru stabilirea şi evaluarea proceselor erozionale

Autor: Dr., conf. cercet. Iurii Rozloga
Utilizarea raţională a resurselor de sol este bazată pe cunoaşterea detaliată a principalilor factori naturali şi antropici care influenţează fertilitatea efectivă şi calitatea acestora.Descarcă

Rolul polifuncţional al solului. 2015 – Anul Internaţional al Solurilor și 5 decembrie – Ziua Mondială a Solului

Autor: Academician Andrei Ursu
Oportunitatea deciziei ONU de a declara anul 2015 – Anul Internaţional al Solurilor și 5 decembrie – Ziua Mondială a Solului este condiţionată de starea actuală îngrijorătoare a resurselor de sol şi de atitudinea neadecvată a societăţii faţă de această bogăţie naturală.Descarcă