Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Demografie

Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor

Autor: Acad. Gheorghe Paladi, Dr. Olga Penina, Dr., conf. univ. Iurie Dondiuc
Situația demografică a Republicii Moldova s-a deteriorat profund începând cu prima jumătate a anilor ʼ90 ai secolului trecut, fiind rezultatul cumulat al evoluției natalității, mortalității și migrației populației.Descarcă