Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istoria ştiinţei

Școala de chirurgie științifico-practică autohtonă: 75 de ani de afirmare

Autor: Gheorghe Ghidirim, Ala Suman, Victoria Cereș
Școala de chirurgie științifico-practică autohtonă își are începutul în 1945, când, după sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial, în Chișinău este transferat Institutul de Medicină din Leningrad care fusese evacuat în Kislovodsk.

Dascăl al epidemiologilor moldoveni, cercetător de talie internațională. 100 de ani de la naşterea lui Eli Naum Şleahov

Autor: Viorel Prisacari
Catedra de epidemiologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost fondată în anul 1967 (inițial ca și urs de epidemiologie), prin Ordinul Ministerului Sănătății din Republica Moldova nr. 124 din 6 iunie 1967, semnat de Ministrul Sănătăţii Nicolae Testemiţanu.

Savantul care a revoluționat domeniul prelucrării metalelor. La aniversarea a 110-a a academicianului Boris Lazarenko

Autor: Mircea Bologa
Câteva jaloane dintre cele mai relevante marchează viața acad. Boris Lazarenko, acestea fiind, în perioada activității sale la Moscova, descoperirea metodei electroeroziunii (1943), iar în perioada activității la Chișinău – fondarea Institutului de Probleme Electrofizice (1963), a Uzinei Experimentale (1963), a Institutului de Fizică Aplicată (1964), a revistei „Prelucrarea Electronică a Materialelor” (1965) și a Biroului Specializat de Proiectare și Tehnologia Electronicii Solidului (1976).

Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov, dr. Lidia Prisac
După cel de-al Doilea Război Mondial, în RSS Moldovenească, cercetarea în domeniul medicinei se desfășura în cadrul a două instituții: Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC) și Institutul Moldovenesc de Epidemiologie și Microbiologie al Ministerului Ocrotirii Sănătății al RSS Moldovenești (constituit la 31 iulie 1946) [1].

Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer

Autor: Tatiana ROTARU, dr. hab., conf. cercet. Gheorghe CUCIUREANU
Conferința națională cu genericul „Știința, educația, cultura și arta: interferențe prin lumină”, in memoriam academicianului Valeriu Canțer, s-a desfășurat în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei pe 5 februarie curent, ziua în care regretatul om de știință ar fi împlinit 65 de ani.

„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa
La finele lunii lui cuptor 2019, redutabilul savant Silviu Berejan ar fi împlinit venerabila vârstă de 92 de ani.

Academicianul Anatoli Kovarski, unul dintre fondatorii Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti

Autor: Dr. Iulia Malcoci, dr. Ion Valer Xenofontov
Anatoli Kovarski s-a născut la 24 ianuarie 1904 [1] în satul Popovka, în apropierea oraşului Konotop, regiunea Cernigov, Ucraina.