Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Diagnostic şi tratament în malformaţiile congenitale şi afecţiunile renourinare la copii (0-18 ani). Analiza rezultatelor la dis

Autor: Drd. Adrian Revenco
Malformațiile congenitale reno-urinare la copil reprezintă în continuare un capitol dificil al urologiei pediatrice.

Impactul administrării medicamentelor asupra capacităţii de a conduce autovehicule

Autor: M. c. Victor GHICAVÎI, conf. univ. Lucia ŢURCAN, medic-rezident Anastasia CARACAŞ
Numărul în creştere a accidentelor şi deceselor în traficul rutier, feroviar şi aviatic, precum şi la folosirea utilajelor şi mecanismelor ce necesită prudenţă, cauzate de persoane a căror capacitate de a conduce este afectată de medicamente administrate conform prescripţiei medicale sau fără indicaţie medicală autorizată (automedicaţie), de substanţe psihoactive ilicite sau de alcool reclamă o abordare complexă.

Sugestii în diagnosticul precoce al preeclampsiei

Autor: Dr. hab., prof. univ. Valentin FRIPTU, drd. Vera OLEINIC
Preeclampsia se anunță a fi o problema majoră pentru obstetrica contemporană, fiind asociată cu rata are de morbiditate și mortalitate maternă și fetală, implicând aproximativ 2-7 % dintre toate sarcinile la nivel mondial[1].

Aspecte noi în conduita gravidelor cu placenta accreta

Autor: Dr. Hristiana CAPROS
Hemoragiile obstetricale sunt cauza principală a mortalității și morbidității materne la nivel mondial. Frecvența hemoragiilor obstetricale variază între 3-8 % din numărul total de nașteri.

Sănătatea reproducerii – o prioritate a sistemului de sănătate

Autor: Dr. hab., prof. univ. Veaceslav MOȘIN, dr. hab., conf. univ. Iurie DONDIUC, dr., conf. univ. Rodica COMENDANT, coordonator Victoria CIUBOTARU
Sănătatea reproducerii, la nivel internațional, este recunoscută drept una dintre componentele fundamentale necesare dezvoltării umane.

Stresul oxidativ în fibrogeneza hepatică

Autor: Drd. Maria Trohin, dr., conf. univ. Pavel Globa, dr., conf. univ. Elina Berliba, dr. hab., conf. univ. Eugen Tcaciuc, dr. hab., conf. univ. Olga Tagadiuc
Fibroza hepatică (FH) este procesul patologic comun tuturor afecțiunilor hepatice cronice, care se caracterizează prin acumularea excesivă a matricei extracelulare [1].

Tratamentul diabetului zaharat de tip 1 prin terapie celulară

Autor: Victoria Vartic, Corina Sterian, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu
Diabetul zaharat afectează în prezent peste 463 de milioane de oameni din întreaga lume, estimându-se că până în 2045 vor fi afectați 700 de milioane de oameni [1].

Managementul terapeutic al colestazei intrahepatice de sarcină

Autor: Dr. hab., prof. univ. Olga Cerneţchi, drd. Maria Cemortan, dr. Irina Sagaidac
Colestaza intrahepatică de sarcină (CIS), sau colestaza gravidarum (CG), reprezintă o tulburare hepatică în sarcină caracterizată prin prurit cutanat de diferită intensitate, de la uşor până la sever, şi modificări ale testelor funcţionale ale ficatului (LFTs). (...)

Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe

Autor: Чл.-корр. Виктор Гикавый, д.м.н., профессор Сергей Поветкин, к.м.н., доцент Елена Клюева, д.м.н., профессор Николае Бачински, к.м.н., доцент Лилия Подгурски, к.м.н., ассистент Ирина Польшакова, к.м.н, доцент Лучия Цуркан, aссистент Марин Киану
В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является глобальной проблемой общественного здравоохранения. Распространенность заболевания в разных странах мира варьирует от 20% (Чили) до 6% (Мексика, Азия).

Rolul sindromului metabolic în patogenia accidentelor vasculare cerebrale ischemice

Autor: Drd. Natalia Ciobanu
Accidentul vascular cerebral (AVC) este o problemă de sănătate publică importantă, reprezentând cauza principală a invalidităţii şi a spitalizării prelungite a pacienţilor [1, p.189; 4, p. 12].