Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie şi arheologie

De la sărbătoarea nașterii domnului la sărbătoarea „anul nou” – deconstrucții ale obiceiurilor de iarnă reflectate în presa din

Autor: Mariana Rusu
În cultura și spiritualitatea poporului nostru, iarna, cu întregul ei ciclu de sărbători și tradiții, prin amploarea, varietatea și semnificația obiceiurilor, este cea mai relevantă perioadă de manifestări populare și tradiționale care încep în Postul Crăciunului, la 28 noiembrie (stil vechi), și se încheie cu Sfântul Ion, la 21 ianuarie.

Lucrările edilitare din complexul monastic de la Hârbovăț (1812–1940)

Autor: Drd. Ioan MOŞNEGUŢU
Secolul al XIX-lea este perioada cea mai propice de dezvoltarea a așezămintelor monastice din regiunea de est a Moldovei.

Aspecte ale organizării vieții monahale în timpul exarhului moldo-valah, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808–1812)

Autor: Drd. Marin Șalari
În ultimul timp, a crescut semnificativ interesul pentru studierea istoriei ecleziastice din țara noastră, urmare a revigorării vieții duhovnicești după o perioadă îndelungată de ateism militant și de politică antireligioasă, promovate în RSS Moldovenească.

Aspecte ale organizării vieții monahale în timpul exarhului moldo-valah, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808–1812)

Autor: Drd. Marin Șalari
În ultimul timp, a crescut semnificativ interesul pentru studierea istoriei ecleziastice din țara noastră, urmare a revigorării vieții duhovnicești după o perioadă îndelungată de ateism militant și de politică antireligioasă, promovate în RSS Moldovenească.

Situri Cucuteni A-Tripolie BI cu sisteme defensive din nordul Republicii Moldova. Considerații preliminare

Autor: Cercet. șt. Sergiu BODEAN
Printre așezările fazei Cucuteni A-etapei Tripolie BI ale culturii Cucuteni-Tripolie, situate în zona de nord a Republicii Moldova, se numără și cele prevăzute cu sisteme defensive.

Începuturile activităţii comerciale externe a Republicii Moldova: cadrul instituţional şi legislativ

Autor: Drd. Marcel REVENCO
Calea adoptată de clasa politică din RSS Moldovenească spre independenţă la sfârşitul anilor ,80 – începutul anilor ,90 al secolului trecut a fost urmată cu paşi fermi până la adoptarea Declaraţiei de independenţă din 27 august 1991.

Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului al RSS Moldovenești – structura organizatorică în anii 1944–1946

Autor: Drd. Alexandru Malacenco
Crearea și organizarea instituțională a Comisariatului Poporului pentru Securitatea Statului (NKGB-ul sovietic)1 în RSS Moldovenească în anii 1944–1946, precum și rolul său în contextul (re)sovietizării acestui spațiu și „construcției socialismului” este un subiect care suscită interesul public și astăzi, dar care în mod paradoxal, după mai bine de 70 de ani, este prea puțin cunoscut și cercetat în istoriografia Republicii Moldova.

Academician Andrei Andriesh – prominent physicist, science organizer, man of a great humanity

Autor: M. c. Dumitru TSIULYANU
Recently, June 30–July 4, 2019, at the Technical University of Moldova held the 9th edition of the International Scientific Conference ”Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)”, organized in cooperation with the National Institute of Materials Physics (Romania) and the Institute of Virtual Physics (Romania), being supported by the Institute of Applied Physics, Institute of Electronic engineering and Nanotechnologies and the Academy of Sciences of Moldova.

Cu privire la cercetările monografice în teren desfăşurate de Institutul Social Român din Basarabia (1934–1940)

Autor: Drd. Liudmila Chiciuc
Prima instituţie de cercetări ştiinţifice în domeniul social, care a funcţionat în ţinutul dintre Nistru şi Prut, a fost filiala Institutului Social Român din Bucureşti (1921–1948), cunoscută sub numele de Institutul Social Român din Basarabia (1934–1940). (...)

Misionarismul în serviciul diplomaţiei. Misiunile catolice în Ţara Moldovei şi Ţara Românească în primele decenii al sec. XVII

Autor: cercet. şt. Daniela Hadîrca
Secolul al XVII-lea a reprezentat timpul marilor schimbări în întreaga Europă, întrucât două elemente – politica şi religia – au proiectat şi sistematizat cadrul internaţional al perioadei. (...)