Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie şi arheologie

Lichidarea de către guvernul ţarist a particularităţilor administrative şi privilegiilor regiunii Basarabia în anii 1828–1868

Autor: Dr. hab. Alexei Agachi
În literatura istorică de specialitate există un şir de informaţii fragmentare privitor la particularităţile administrative şi privilegiile acordate Basarabiei după lichidarea autonomiei, potrivit prevederilor Aşezământului administrării regiunii Basarabia din 29 februarie 1828. (...)

Relaţiile politice moldo-veneţiene în debutul luptei antiotomane a lui Ştefan cel Mare (1471–1475)

Autor: Dr. Vasile Mărculeţ
Caracterul relaţiilor moldo-veneţiene în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Întrerupte, după scurta perioadă de funcţionare din a doua jumătate a deceniului al patrulea al sec. al XV-lea, respectiv din anii 1435/1436–1439 [1, p. 189-196], legăturile politice moldo-veneţiene erau reluate în deceniul al optulea al aceluiaşi secol.

Legalitatea unirii Basarabiei cu România, contestată de către Rada Centrală Ucraineană (martie-iulie 1918)

Autor: Dr. conf. univ. Valentin Burlacu
În urma votării de către Sfatul Ţării  la 27 martie 1918 a Unirii Basarabiei cu România, diferendul provocat de Rada Ucraineană vizând teritoriul dintre Prut şi Nistru încă din vara anului 1917 părea a fi aplanat.

Sub impactul Marilor Puteri: la cumpăna dintre secole (1792–1812)

Autor: Dr. conf. cercet. Vlad Mischevca

Odată cu semnarea, la finele anului 1791, în ziua de 29 decembrie (9 ianuarie 1792 – stil nou), a Tratatului de pace dintre delegaţiile Rusiei şi Porţii Otomane, s-a încheiat încă un lung şi sângeros război dintre Imperiul ţarist