Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Proprietăți morfologico-sintactice de orchestrare a imaginii în creația lui Dumitru Bolboceanu

Autor: Constantin Spînu
Creația plasticianului Dumitru Bolboceanu înscrie în palmaresul picturii de șevalet din Republica Moldova o filă originală grație particularităților distincte de orchestrare plastică a imaginii, stilului artistic inconfundabil și proprietăților semantice polivalente.

Particularitățile interpretării rolului santuzzei din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni în contextul teatrului liric

Autor: Tatiana Busuioc
Asistăm în prezent la un proces intens de metamorfoze în domeniul operei, care se manifestă în sfera regizoral-scenică și interpretativă a multor montări pe scenele lumii. În acest context, studii importante au fost consacrate relației muzica de operă – acțiunea scenică în general [1].

Cvartetele lui Boris Dubosarschi în contextul evoluției genului de cvartet

Autor: Alexandru Ureche
Cvartetul de coarde, ca gen muzical, cu siguranță poate fi supranumit „un laborator de creaţie” pentru orice compozitor care își propune sa atingă un nivel înalt al tehnicii componistice.

Stilistica și limbajul poetic stănescian ca sursă de inspirație în muzica contemporană românească de factură academică

Autor: Pavel Gamurari
În căutarea punctelor de intersecție primordiale dintre poetica stănesciană și expresiile sonore ale acesteia, este necesară determinarea „punctului esențial”, reprezentat, în opinia noastră, de însăși viziunea poetului asupra cuvântului și a sunetului.

Marile personalităţi în creaţia sculptorului Iurie Canaşin

Autor: Dr. Ana Marian
Sculptorul Iurie Canaşin, profesor universitar, este unul dintre plasticienii autohtoni reprezentativi care s-a dedicat portretului – sculptat în diferite materiale și desenat (grafică) –, manifestând predilecţie pentru marile personalităţi ale culturii naționale și europene.

Expedițiile etnografice și importanța lor în dezvoltarea artizanatului din RSS Moldovenească

Autor: Dr. hab. Liliana Condraticova, drd. Tatiana Bujorean, drd. Marina Cercașin, drd. Alina Tocarciuc
Prin varietatea și multitudinea sa, artizanatul, din care rezultă numeroase piese lucrate artistic de artizani, reprezintă, incontestabil, o valoare deosebită ca parte integrantă a patrimoniului cultural al țării [1, p. 49-51].

Feminitatea ca expresie plastică a veșniciei

Autor: Dr. hab. Tudor STAVILĂ
O operă de artă veritabilă presupune o corelare perfectă dintre imagine, mesaj şi maniera artistică a pictorului, originală şi inconfundabilă, creația Mariei Mardare-Fusu fiind cât se poate de elocventă în acest sens.

Interacțiunea și corelația dintre coregrafie și literatura artistică ca factor de dezvoltare a baletului contemporan

Autor: Drd. Angela BEȚIȘOR
Procesul de creație al unui maestru de balet este unul de căutare continuă. Identificarea și selectarea temelor arată măsura creativității și maturității acestuia, dovada orizonturilor sale de cunoaștere.

Emblemă identitară a culturii naționale: Călușul românesc

Autor: Dr. hab. Victor GHILAȘ
În cultura spirituală națională, ritualul Căluşului reprezintă un interesant şi pitoresc obicei, cu rădă-cini precreştine şi cu multiple semnificaţii simbolice. Mesajul complex al acestuia constă din mijloacele de expresie bazate pe limbajul mimic, gestual, muzical şi cinetic, cel din urmă element având o pondere substanţială.

Eudochia Robu: un cod artistic al trecutului pentru prezent și viitor

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
La graniţele dintre milenii şi-a făcut apariţia un nume nou și original pe simezele artelor plastice contemporane de la noi – Eudochia Robu, ale cărei pânze, odată expuse la Saloanele Moldovei, s-au făcut imediat remarcate de public și experții în materie.