Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (say, 1830) (Hemiptera, flatidae) – specie nouă invazivă în fauna Republicii Moldova

Autor: Cristina Țugulea, Valeriu Derjanschi, Andrian Țugulea
Cicada meliferă Metcalfa pruinosa Say este o specie originară din estul Americii de Nord, larg răspândită în Statele Unite ale Americii, Mexic și Cuba. În Europa a fost menționată pentru prima dată în 1979, și anume în Italia, pe diferite specii de arbori și arbuști.

Genetica rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche Cumana Wallr.)

Autor: Steliana Clapco, Maria Duca
Interacţiunea dintre floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) şi lupoaie (Orobanche cumana Wallr.) constituie un sistem model pentru studiul mecanismelor genetice de rezistenţă a plantelor de cultură la factorii de stres biotic.

Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră

Autor: Nina Bogdan
Laptele de capră posedă proprietăţi antioxidante deosebit de prețioase, dietetico-curative pronunţate și calităţi nutritive excelente.

Insecte invazive înregistrate în ultimii 20 de ani pe teritoriul republicii Moldova

Autor: Dr., conf. cercet. Svetlana BACAL, dr. hab., conf. cercet. Galina BUȘMACHIU, dr., conf. cercet. Livia CALESTRU, dr., conf. cercet. Irina MIHAILOV
Schimbările climatice, de rând cu fenomenul globalizării, cu impact substanțial asupra comerțului internațional, turismului și transportului transfrontalier, conduc la extinderea arealului unui număr impunător de specii de animale, inclusiv insecte [1-4].

Resurse genetice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie în contextul conservării biodiversităţii

Autor: Dr. Steliana Clapco, dr. Ion GÎSCĂ, dr. Aliona CUCEREAVÎI, acad. Maria DUCA
 Resursele genetice ale unei culturi sunt reprezentate de totalitatea varietăţilor genetice disponibile în cadrul speciei date, precum şi a speciilor sexual compatibile cu aceasta, înglobând un ansamblu impunător de gene de interes care constituie baza procesului de ameliorare.

Flora și vegetația Republicii Moldova în contextul impacturilor naturale și antropice

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Postolache, dr., conf. Veaceslav Ghendov
Pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrate peste 1 820 de specii de plante vasculare, atribuite la 616 genuri şi 136 de familii [1].

Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Leonid VOLOȘCIUC
Pornind de la dinamica și tendințele evoluției populației Terrei care, fiind într-o creștere continuă, a depășit 7,3 miliarde de locuitori și perspectiva atingerii a 9 miliarde în anul 2040 și 10 miliarde în anul 2060, devine tot mai stringentă necesitatea impulsionării măsurilor de fortificare a securității alimentare.

Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate

Autor: Drd. Maria TABĂRA
Conținutul ridicat de compuși fenolici, antociani, acid ascorbic al fructelor arbuștilor dovedesc un efect puternic în fortificarea sănătății umane [1; 2].

Aspecte privind mecanismele de rezistență ale florii-soarelui la lupoaie

Autor: Acad. Maria Duca
Datorită apariției și dezvoltării noilor tehnologii, succeselor în ameliorarea asistată de marcheri, extinderii semnificative a suprafețelor cultivate, irigării și utilizării altor resurse naturale, în ultimele decenii producția agricolă la nivel mondial a crescut semnificativ, practic dublându-se în perioada 1960–2018.

Rolul relaţiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Galina Lupaşcu, dr., conf. cercet. Larisa Andronic, dr., conf. cercet. Svetlana Smerea, dr. hab., conf. cercet. Nadejda Mihnea
Consideraţiuni generale. În secolul al XX-lea s-au produs schimbări cardinale şi rapide în tehnologiile agricole. (...)