Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Asistență științifică pentru domeniul producției de ceapă

Autor: Dr. hab. Vasile Botnari
Ceapa în alimentaţie şi în medicină. Ceapa este una dintre cele mai răspândite culturi legumicole. Cunoscută de peste 4000 de ani, era cultivată în Egipt, în luncile fertile ale Nilului, în Grecia Antică.

Compuși terpenici biologic activi de origine naturală și sintetică

Autor: Dr. hab. Aculina Arîcu, Dr. hab. Nicon Ungur, Institutul de Chimie al AȘM
Un interes practic deosebit prezintă compuşii organici naturali care pot fi izolaţi din materie primă locală, renovabilă şi ieftină. În special, din deşeurile agricole şi cele ale industriei alimentare, care sunt ramurile de bază ale economiei naționale.

Pigmenţii fotosintetici la Porphyridium cruentum în condiţii de stres oxidativ indus

Autor: Dr. Liliana Cepoi, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Introducere
Stresul oxidativ, caracterizat prin predominarea procesului de formare a radicalilor liberi asupra celui de anihilare a lor, constituie fenomenul care duce în cele din urmă la moartea celulelor vii. În cazul producerii de biomasă cu diferite utilizări practice, stresul oxidativ este responsabil de degradarea calităţii acesteia.

Caracterizarea imunofiziologică a colecţiei de tomate pentru câmp deschis

Autor: Dr. Valeriu Ciobanu, Prof. univ. Nicolae Munteanu
Introducere
Cercetările ştiinţifice efectuate de-a lungul timpului scot în evidenţă caracteristicile morfofiziologice esenţiale ale sortimentului de tomate: capacitatea de producţie, gradul de rezistenţă la principalii agenţi patogeni ai bolilor de tomate.

A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova

Autor: Ph.D José Manuel Ramos Sánchez
1. Material and methods: Delphi Analysis
The experiences in using the Delphi method in social sciences are wide and provide a broad background. This is a prospective technique to obtain subjective information.

Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului şi minimizarea consecinţelor ecologice în bazinul Mării Negre

Autor: Dr. Dmitri Dvornikov, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM, dr. Anatolie Tărâţă, dr. Raisa Lozan, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Daţko, dr. Veaceslav Zelenţov, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu” este partenerul principal al proiectului Reţelele de cercetare pentru monitorizarea mediului şi atenuarea efectelor ecologice adverse în bazinul Mării Negre (BSB Net-Eco) în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”.

A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova 1st part

Autor: PhD. José Manuel Ramos Sánchez, Universitatea din Cordoba, Spania
This analysis deals with the law, institutions and policies concerning new relevant technological packs of extensive use in our current conventional agriculture, being an area of fundamental interest for the effective performance of the economy and social structures in Moldova region.

Bioeconomia – o creaţie ştiinţifică românească

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Dediu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studiul genezei şi evoluţiei ecologiei ca ştiinţă (Dediu 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), ne demonstrează o contribuţie esenţială a naturaliştilor români la afirmarea acestei discipline. Drept exemplu poate fi menţionat aportul celebrului biolog Grigore Antipa (1892, 1895, 1910, 1933, 1935, 1940 etc.), unul dintre primii şi cei mai prolifici ucenici ai fondatorului ecologiei E. Haeckel (1866).

Problema antibioticorezistenţei microbiene

Autor: Membru corespondent al AŞM, Viorel Prisacari, Drd. Ion Berdeu
Identifi carea agenţilor patogeni în maladiile infecţioase la sfârşitul secolului al XIX-lea a stimulat căutarea de remedii pentru prevenire şi tratament. Însă combaterea cu succes a acestora a devenit posibilă doar odată cu descoperirea şi utilizarea antibioticelor o jumătate de secol mai târziu. Această realizare ştiinţifică, în paralel cu vaccinarea, se constituie într-un moment revoluţionar în medicină, deoarece a permis diminuarea semnificativă a morbidităţii şi letalităţii în urma bolilor infecţioase.

Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase

Autor: Dr hab. Fliur Macaev, Dr. Veaceslav Boldescu, Acad. Gheorghe Duca
O treime din populaţia planetei este infectată cu Mycobacterium tuberculosis, agentul cauzator al tuberculozei (TBC). Tuberculoza, o boală veche, continuă să rămână prima în topul infecţiilor bacteriene provocatoare de decese.