Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Contribuţia ştiinţei şi inovării în fortificarea sectorului forestier

Autor: Dr. hab. Leonid Voloşciuc, Secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe, naturale şi exacte a AŞM
Omenirea a însuşit că pădurile asigură numeroase beneficii. Pe lângă adevărul incontestabil că masivele silvice adăpostesc peste jumătate din speciile care populează Terra, ele reprezintă o stavilă eficientă în calea încălzirii globale şi mijloc de optimizare a condiţiilor climatice, rămânând sursă de produse lemnoase, de hrană şi apă şi aducând avantaje incomensurabile estetice, spirituale şi de agrement pentru oameni.

Activizarea reactivilor organici prin coordinare

Autor: Membru corespondent al AŞM, Mihai Revenco, Universitatea de Stat din Moldova
Formarea combinaţiilor coordinative este un proces însoţit de o perturbare a structurii electronice atât a ionului generator de compus coordinativ, cât şi a agentului de coordinare numit ligand. În urma contopirii acestor doi sau a mai multor protagonişti, rezultă un nou sistem electronic comun, cu proprietăţi inedite.

Aspecte fiziologice şi genetice ale sistemului ASC-RF la floarea-soarelui

Autor: Academician Maria Duca
Introducere. Creşterea competitivităţii şi eficienţei, precum şi sporirea impactului cercetărilor asupra societăţii, reprezintă una dintre cele mai importante şi actuale preocupări, ba mai mult – o prioritate strategică a ştiinţei moderne. Acest obiectiv poate fi realizat prin implementarea investigaţiilor complexe, bazate pe asocierea cercetărilor fundamentale cu cele aplicative.

Nanoparticule şi microparticule în chimioterapia tuberculozei

Autor: Dr. Veaceslav Boldescu, Universitatea de Stat din Moldova
Tuberculoza reprezintă o maladie infecţioasă provocată de Mycobacterium tuberculosis. De obicei, maladia afectează plămânii, dar poate afecta şi alte părţi ale corpului (creier, oase, rinichi ş.a). După estimările OMS, tuberculoza se înscrie în topul celor mai dezastruoase boli împreună cu malaria şi HIV, infecţii noi apărând cu o rată de 1 per secundă, astfel înregistrându-se anual 8-9 milioane de noi cazuri de îmbolnăvire. Potrivit aceloraşi estimări, tuberculoza aduce pe an circa 1,5 milioane de morţi.

Când şi cum, un soi de viţă-de vie „perfect”?! Dezvoltarea viţei de vie (Vitis l.) prin prisma hibridării distante

Autor: Dr., conf. cerc. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut) a AŞM
Datorită proprietăţilor produselor vitivinicole, apreciate mult şi utilizate în diverse ramuri ale economiei în toate timpurile, viţa de vie a fost supusă de foarte mult timp şi într-o măsură aproape incredibilă – ameliorării, astfel încât în zilele noastre au ajuns să existe în lume aproape 12 000 de soiuri şi varietăţi.

An analysis of modern works of deciphering Vitis Vinifera l. Grape Genome

Autor: S. Topala, C. Dadu, National Institute for Winegrowing and Winemaking of Moldova; Daniela Ivasisin, Botanical Garden at the Academy of Sciences of Moldova
In recent years, scientists from Germany, France, Austria, the USA, Italy, India, the PRC, the Russian Federation, Australia, Turkey, Croatia, Hungary, Japan, and Chile have been conducting intensive research on deciphering the grape genome.

Consumul combustibilului tradiţional şi pericolul apariţiei „efectului de sera“

Autor: Membru corespondent al AŞM, Evgheni Lvovschi
În cele ce urmează vom aborda o problemă de o importanţă covârşitoare pentru civilizaţie şi anume: încălzirea globală.

Starea actuală a fluviului Nistru

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Zubcov, Institutul de Zoologie, AŞM
Nistrul este unul dintre fl uviile mari ale Europei, îşi ia începutul în partea de nord-vest a Carpaţilor Răsăriteni, pe panta muntelui Rozlici.

Aspecte genetico-populaţionale ale ameliorării pădurilor de stejar

Autor: Dr. hab. Petru Cuza, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
Din cele mai vechi timpuri, pădurea a jucat un rol important în viaţa omului, servindu-i drept sursă de hrană şi asigurându-i adăpost în perioadele vitrege de luptă cu triburile barbare. În trecut şi chiar până nu demult, omul adesea nu înţelegea că pădurea este un furnizor indispensabil de materii prime regenerabile care trebuie utilizate într-o manieră durabilă.

Cercetări ecologice la Institutul unificat de cercetări nucleare din Dubna

Autor: Inga Zinicovscaia, Institutul de Chimie al AŞM, Institutul Unifi cat de Cercetări Nucleare, Dubna, Federaţia Rusă
Problemele de mediu, inclusiv încălzirea globală, poluarea apei, aerului, solului sunt subiecte majore de discuţie atât la nivel global, cât şi local, activitatea antropogenă fiind principala sursă de contaminare a mediului ambiant cu metale grele.