Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (49), 2018

Filozofie

Oportunitatea euroatlantică de asigurare a securității naționale

Autor: Dr. V. Ungureanu
Prăbușirea sistemului internațional bipolar a determinat o nouă configurație a raporturilor de forțe ale marilor puteri în Europa de Sud-Est, suprimând vechea hartă geopolitică a securității regionale și edificând o nouă arhitectură a evoluției relațiilor internaționale. Importanța geopolitică a Europei de Sud-Est a fost întotdeauna actuală.

Istorie

Consiliul Suprem al Basarabiei în perioada august 1816 – aprilie 1818

Autor: dr.hab. Alexei Agachi
 În studiu este abordată și elucidată întemeierea, componența, funcțiile, subordonarea și activitatea Consiliului Suprem al Basarabiei în perioada 28 august 1816 – aprilie 1818, care a participat la elaborarea Așezământului de organizare a Basarabiei din 29 aprilie 1818.

Legislația românească în domeniul învățământului primar (1918-1940)

Autor: Lector universitar, drd. V. Crețu
O contribuție importantă la dezvoltarea învățământului în Basarabia a avut-o legislația educației naționale adoptată de către Parlamentul României în perioada interbelică.

Rutenia Subcarpatică în anii 1938-1945. Destinele micilor teritorii din Europa Centrală și de Est

Autor: drd. Renata Moiș
Rutenia Subcarpatică (RS) și-a avut un loc al ei special în relațiile polonezo-maghiare din întreaga perioadă interbelică. Atenția Poloniei față de această mică regiune din centrul Europei s-a intensifi cat ca urmare a trei circumstanțe: mișcarea naționalistă ucraineană pe ambii versanți ai munților Carpați, politica revizionistă a Budapestei și pericolul din partea Rusiei Sovietice/ URSS în cazul apropierii dintre Moscova și Cehoslovacia.

Filologie

Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică

Autor: Dr. hab. V. Bahnaru
În procesul de analiză a operei lui Mihai Eminescu, exegeţii operei acestuia au formulat idei şi opinii dintre cele mai variate şi chiar controversate.

Criterii de clasificare a termenilor: repere teoretice

Autor: Drd. Aliona Luca
În orice domeniu științific, clasificarea joacă un rol primordial. Constituind o importantă metodă de cunoaștere, ea se realizează la o anumită etapă de dezvoltare a științelor, atunci când apare necesitatea evaluării și reevaluării obiectului cercetărilor, a ierarhizării noțiunilor, a diferitor raporturi etc.

Ştiinţe sociale

Instrumente de identificare a autorilor şi de selectare a revistelor ştiinţifice

Autor: Liudmila Costin, Viorica Lupu, Vera Sobeţchi
Sistemul de cercetare ştiinţifică se află actualmente într-un continuu proces de redefinire şi reafirmare, date fiind condiţiile tehnologice, economice şi sociale mereu în schimbare ale erei informaţionale pe care o reflectă.

Studiul artelor şi culturologie

Patrimoniul etnografic prin prisma celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă

Autor: Dr. Diana Onica
Patrimoniul etnografic, parte componentă a patrimoniului cultural, concentrează în structura și consistența sa elementele, formele și fenomenele de cultură și civilizație populară sau de cultură materială și spirituală create, moștenite, trăite și transmise între și de către generații purtătoare de patrimoniu.

Cultura muzicală a Basarabiei după Unire (1918 – 1940)

Autor: Dr., prof. univ. Elena Mironenco, dr., prof., conf. univ. Victoria Melnic
În istoria culturii muzicale din Republica Moldova perioada interbelică (1918–1940) rămâne a fi până astăzi în mare parte o terra incognita. Ea a fost studiată chiar mai puțin decât etapele anterioare.

Tradiția de nuntă în comunitățile de basarabeni deportați în Siberia și în Kazahstan

Autor: Dr., conf. univ. Ludmila Cojocaru
Studiul de față este o primă contribuție la analiza fenomenului nunții tradiționale românești în contextul transformărilor dramatice de la mijlocul secolului XX, în mod prioritar caracteristic comunităților de basarabeni deportați de către regimul totalitar comunist din RSS Moldovenească și impuși, între anii 1941–1956, să se afle în regiunile de est ale Uniunii Sovietice.
Ediţie întreagă e AICI