Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (51), 2018

Filologie

„Biografia interioară” a lui Mihai Eminescu

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
 Prezentul tabel cronologic este scris la îndemnul academicianului Eugen Simion, care s-a arătat nemulţumit de inexistenţa unei descrieri documentare a vieţii lui Eminescu într-o formă mai extinsă (40-50 de pagini).

Viziunea lui Eugen Simion asupra statutului autorului în textul biografic

Autor: Drd. Oxana Stanţieru
Reputatul critic Eugen Simion, „figură emblematică a culturii româneşti”, cum îl defineşte congenerul său, criticul Mihai Cimpoi [2, p. 8], „un exeget de mare încredere” al jurnalului, cum îl numeşte mai tânărul critic Costi Rogozanu [3], adevărat „spirit al amplitudinii”, dedică o parte însemnată a lucrărilor sale prozei biografice.

Modele de descriere a actelor de vorbire în lingvistica pragmatică

Autor: Drd. Alina Pătrunjel
Vorbirea ca formă de manifestare a limbajului reprezintă un comportament uman determinat de o anumita intenţionalitate.

Ştiinţe ale educaţiei

Tehnologiile de învăţământ la distanţă: realizări şi provocări

Autor: Dr. conf. univ. Inga Țiţchiev, dr. Lilia Balan
Trăim într-o lume digitală, unde, odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, persoana aşteaptă ca serviciile, inclusiv cele educaţionale şi de formare continuă, să fie oferite oricând, oriunde şi prin oricare echipament

Studiul artelor şi culturologie

Denumirile oraşului Soroca şi ale unor oraşe nistrene în lumina surselor cartografice

Autor: Drd. Vitalie Iaţiuc
Istoria apariţiei unei aşezări pe hărţile geografice denotă importanţa acesteia în dezvoltarea zonei.

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabie

Autor: Dr. Adrian Dolghi, dr. conf. cercet. Alina Felea
La sf. sec. al XVIII-lea şi în sec. al XIX-lea în Imperiul Rus în instruirea tinerei generaţii în calitate de material didactic, pe lângă manuale şi hărţi, se utilizau diferite gravuri, precum cea a lui I. Terebenev [1], jocuri tematice, precum cele geografice ale lui I. Cernov [2] şi istorico-geografice ale lui I. Gurianov [3], dar şi cărţi de joc, precum cele ale lui K. Şelihov [4].

Simion Zamşa, un maestru al jocului artistic

Autor: Cercet. şt. Vladimir Kravcenko
În zilele noastre, arta plastică evoluează în contextul postmodernismului, care nu este un curent artistic în înţelegere tradiţională.

Noutăţi editoriale

O Doamna între domni: protagonista unei colecţii de 31 de cărţi

Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, dr. Ion Valer Xenofontov
Până în prezent, în colecţia „Biobibliografie” au fost editate 31 de lucrări [2]. Dintre acestea doar una, cea mai recentă, este consacrată unei doamne [3]. Este vorba de Svetlana Cojocaru, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2017) la specialitatea „Bazele teoretice ale informaticii”, personalitate care s-a afirmat acasă şi peste hotare pentru realizări remarcabile în domeniul interfeţelor inteligente.

O tradiţie europeană: heraldica teritorială districtuală

Autor: Mem. cor. Mariana Şlapac
Volumul contribuie „la istoricul unui singur segment al domeniului heraldic din ţara noastră, cel al heraldicii teritoriale districtuale, trecând în revistă faptele şi evenimentele legate de introducerea şi afirmarea simbolurilor raionale” (p. 11).

Şcoala teologică din Basarabia Ţaristă într-o lucrare fundamentală

Autor: M. c. Demir Dragnev, dr. Ion Valer Xeonofontov
La etapa actuală sunt publicate lucrări în care urmările actului anexionist de la 1812 în destinul populaţiei româneşti dintre Prut şi Nistru sunt cercetate multidimensional în baza materialelor documentare de arhivă referitoare la diferite domenii ale vieţii social-politice şi culturale din provincie. În contextul unor asemenea studii se înscrie şi monografia cercetătoarei Diana Eţco Şcoala teologică din Basarabia (1812–1917) publicarea căreia o susţinem în baza argumentelor ce urmează.
Ediţie întreagă e AICI