Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (27), 2012

Patrimoniu cultural

Identitate şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie, AŞM
Regiunile de la răsărit de Carpaţi, de pe crestele munţilor până la Nistru şi de la izvoarele Siretului până la Mare, au sălăşluit leagănul Ţării Moldovei timp de secole şi milenii. În acest spaţiu sunt cuprinse şi pământurile provinciei istorice Basarabia.

Probleme actuale privind restaurarea edificiilor monastice

Autor: Membru corespondent al AŞM, Mariana Şlapac
Monumentele de arhitectură monastică din Republica Moldova, adevărate „sclipiri arhitecturale” – opere ale unor făuritori talentaţi – transmit mesaje de epocă ale ortodoxismului şi reprezintă expresia artistică a credinţei, a rafinamentului şi a gusturilor estetice ale înaintaşilor. Ele au la bază elementul autohton, concretizat în construcţii monumentale de lemn şi de zid.

Основные вопросы сохранности, консервации и реставрации Бессарабских икон

Autor: Искусствовед Елена Григорашенко, Заведующая Реставрационным центром Национального Художественного Музея
Икона как живописное произведение c технологической точки зрения представляет сложный комплекс различных материалов.

Valorificarea tezaurului bisericilor şi al mănăstirilor din Moldova. Cazul bibliotecii mănăstirii Hârbovăţ

Autor: Cerc. şt. Manole Brihuneţ, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Consideraţiuni generale
Subiectele legate de valorificarea patrimoniului bisericesc au fost discutate în cadrul celei de-a doua Conferinţe ştiinţifico-practice „Patrimoniul bisericesc – recuperarea trecutului”, organizată la 5 mai 2012 la iniţiativa Departamentului Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Printre subiectele de o importanţă majoră, precum arhitectura de cult, inventarul liturgic, cimitire a fost abordată şi problema cărţilor sfinte.

Valoarea istorico-artistică a veşmintelor bisericeşti

Autor: Dr. Liliana Condraticova
Fără a reduce din importanţa cercetărilor anterioare, axate pe apariţia şi evoluţia artei sacre în spaţiul pruto-nistrean, trebuie remarcat faptul că în ultimii ani podoabele şi veşmintele liturgice au suscitat în mod deosebit interesul experţilor în materie de istoria şi studiul artelor.

Instrumentele muzicale în viaţa mănăstirilor

Autor: Dr. Victor Ghilaş
În plan general, arta muzicală bizantină în esenţă este de natură vocală, cântul în creştinătatea răsăriteană fiind executat pe texte narative. dacă biserica catolică apuseană, pentru a sensibiliza artistic şi cultural credincioşii, acceptă încă din secolul al VIII-lea orga în procesiuni religioase, centrând astfel muzica liturgică pe o intonare apropiată de cea laică, cântarea din slujbele ortodoxe este exclusiv vocală.

Filologie

Andrei Ţurcanu: verticalitatea demersului publicistic

Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu
Apariţia în prestigioasa colecţie „Opera omnia” a editurii „TipoMoldova” a antologiei lui Andrei Ţurcanu „Interior în roşu aprins”, Iaşi, 2012, (506 p.) este un bun prilej să ne aplecăm încă o dată asupra creaţiei polifonice şi, cu trecerea anilor, tot mai incitantă a acestui „poet uriaş” (vorba lui Adrian Dinu Rachieru) şi publicist redutabil.

Studiul artelor şi culturologie

Iurie Matei: gravitaţie între lumea visului şi realitatea obiectivă

Autor: Dr. hab. Constantin I. Ciobanu
Pictorul, scenograful, desenatorul şi – într-un sens mai larg – omul de cultură Iurie Matei aparţine generaţiei de artişti plastici basarabeni formaţi la finele anilor optzeci – începutul anilor nouăzeci. El a ales o cale de afirmare în artă prin mijloacele oferite de cercetarea aprofundată a particularităţilor figurative ale realităţii.

In memoriam

Primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Acad. Teodor Furdui
Întreaga viaţă, activitate ştiinţifi că, pedagogică şi managerială a academicianului Iachim Grosul, precum şi opera sa de cercetare istorică reprezintă un model de abnegaţie şi dăruire.

Гросул Яким Сергеевич – ученый, организатор науки, человек (к 100-летию со дня рождения)

Autor: Член-корреспондент АНМ, Владимир Царанов
Ученые Академии наук и научная общественность Республики Молдова 21 сентября с. г. отметили 100-летний юбилей со дня рождения Я. С. Гросула, человека в высшей степени незаурядного, о котором сама судьба позаботилась o том, чтобы он находился в нужное время и в нужном месте для создания в нашем крае высшего научного учреждения – Академии наук Молдавской республики. История знает немало примеров, когда для реализации судьбоносных
общественных дел находилась адекватная личность.
Ediţie întreagă e AICI