Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (27), 2012

Portret

Cel mai energic cercetător al energeticii

Autor: Acad. Ion Tighineanu
Avem fericita ocazie de a sărbători 75 de ani de viaţă şi de fructuoasă activitate ştiinţifică a academicianului Vitalie Postolati, şef de Laborator al Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Doamna calculelor performante

Autor: M. cor. Constantin Gaindric, Acad. Ion Tighineanu
Directorul Institutului de Matematică şi Informatica al AŞM, dr.hab. Svetlana Cojocaru s-a născut la 26 iulie 1952, în satul Butuceni, raionul Râbniţa.

Diriguitorul foneticii experimentale

Autor: Dr.hab. în filologie, prof. univ. Vasile Pavel
În persoana Dlui doctor habilitat George Gogin omagiem un reprezentant de frunte al filologiei româneşti, care pe parcursul a mai bine de cinci decenii a obţinut rezultate importante în domeniul ştiinţific în care a trudit.

Chimist notoriu, promotor al scientometriei

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Mircea Bologa
Chimist, domeniul ştiinţific: electrochimia şi metodele electrochimice de prelucrare a materialelor. Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1988), profesor universitar (1990). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).

Cercetătorul din faţa icoanelor

Autor: Dr. hab. Constantin Ciobanu
În viaţa marii majorităţi a istoricilor de artă există predilecţii ştiinţifi ce care prind contur la o anumită vârstă şi care durează, ulterior, pe parcursul întregii vieţi.

Decanul de vârstă al lexicologiei

Autor: Cerc. şt. Tamara Pahome, cerc. şt. Lidia Vrabie, Institutul de Filologie, AŞM
În miezul acestei toamne, decanul de vârstă al lexicologiei din Moldova, Anton Borş, împlineşte o frumoasă şi onorabilă vârstă de 80 de ani.

Savant, manager şi militant al lumii vegetale

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Teodor Furdui, M. cor. Ion Guceac, Dr. Gheorghe Tudorache
Biolog, domeniul ştiinţific: conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a resurselor vegetale. Doctor în biologie (1980).

Savant notoriu în terapia plantelor

Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Boris Gaina, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. hab. Vladimir Todiraş, Dr. Mihail Batcu
S-a născut la 2 noiembrie anul 1952 în satul Micăuţi, raionul Străşeni, într-o familie de ţărani care din fragedă copilărie i-au altoit dragostea faţă de natură şi simţul deosebit orientat la protecţia ei.

Un luptător pentru cauza ştiinţei

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Dr. Nicolae Stratan, şef al Direcţiei politici în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, consilier de stat al Republicii Moldova de clasa II, la 2 noiembrie a consemnat 60 de ani din ziua naşterii şi
peste 40 de ani de activitate didactico-ştiinţifică.

Un destin guvernat de înţelepciune

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
S-a născut la 10 noiembrie 1942 în satul Receşti, Şoldăneşti. A absolvit şcoala de şapte ani în satul natal (1955), şcoala medie din Răspopeni, Rezina (1958), Colegiul de medicină din Bălţi (1960). În 1968 absolveşte cu diplomă de menţiune Institutul
Agricol din Chişinău, Facultatea Agronomie.
Ediţie întreagă e AICI