Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (27), 2012

Portret

Exuberanţa ştiinţei despre limbaj

Autor: Dr. Galaction Verebceanu, Dr. Ala Sainenco
Numele prof. Gheorghe Popa de câteva decenii este o permanenţă în domeniul cercetărilor lingvistice, dumnealui impunându-se în cele mai diverse compartimente ale ştiinţei despre limbaj şi devenind cunoscut, prin studiile sale (unele dintre ele ajungând lucrări de referinţă), în întreg spaţiul românesc.

Fondatorul şcolii naţionale de ştiinţe politice

Autor: Academicianul Gheorghe Rusnac
Născut la 23 noiembrie 1942 în s.Ocniţa, r-nul Ocniţa.
Istoric, domeniul de cercetare: tranziţia democratică, sistemului electoral şi scrutinul, formarea şi evoluţia partidelor politice, fenomenul migraţiei.
Doctor habilitat în istorie (1989), profesor universitar (1991), membru corespondent (2001), membru titular (2007) al AŞM.

Plantele aromatice şi medicinale – pasiunea unei vieţi de cercetător

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
S-a născut la 3 decembrie 1932 în comuna Mihaileni, judeţul Bălţi, într-o familie de ţărani, fiind al patrulea din cei nouă copii.
A absolvit în anul 1948 şcoala din satul natal. În 1949 împreună cu familia a fost deportat în regiunea Curgan, Rusia.

Un model de perseverenţă ştiinţifică

Autor: Acad. Ion Tighineanu
Fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1983), profesor universitar (1986). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
Ediţie întreagă e AICI