Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (46), 2017

Istorie

Mărturii ale populației civile despre prizonierii de război români în ziarul „La Roumanie” (1918–1919)

Autor: Dr. Gherghina Boda
Începând din 1918, Parisul a devenit centrul propagandei românești în străinătate iar ziarul „La Roumanie” a devenit purtătorul de cuvânt al intereselor românești. În paginile ziarului se reflectă suferința prizonierilor români de război. Există multe mărturii care atestă soarta crudă a acestor nefericiţi din taberele germane de război.

Genocidul, refugiații armeni și România Mare (1918–1940)

Autor: Dr. Lidia Prisac, dr. I. Xenofontov
Studiul de față nu are drept scop reconstituirea condițiilor catastrofei umanitare declanșate în contextul Primului Război Mondial în primăvara anului 1915, tragedie care a determinat exterminarea în perimetrul Imperiului Otoman a 1,5 milioane de armeni.

Ştiinţe sociale

Liderii în dinamica reprezentării sociale: premise

Autor: Dr., conf. univ. M. Şleahtiţchi
Intervenind, la 1961, în La psychanalyse, son image et son publique, cu prima definiție a reprezentărilor sociale, S. Moscovici arată că acestea constituie expresia unui „sistem de valori, de noțiuni și de practici relative la obiectele mediului social” [1, p. 43].

Studiul artelor şi culturologie

Direcții generale ale guvernanței muzeale

Autor: Dr., cercet. șt. III D.-C. Rogojanu
Trăim într-o societatea care se află mereu în schimbare, o lume care trebuie regândită în funcție de provocările globale, politice, economice, sociale și, de ce nu, culturale.

Positum, genealogie și ordine interioară

Autor: Dr. hab., prof. univ. D. Vicol
Plonjând mereu în necunoscut şi inefabil, respingând până la refuz valorile sapienţiale, cultura începutului de mileniu III pare simptomatică timpurilor pe care le trăim sau, mai bine zis, care ne trăiesc prin subjugare, ele, timpurile bicisnice, pe noi.

Lică Sainciuc – patruzeci de ani în grafica de carte pentru copii

Autor: Cercet. şt. V. Kravcenko
Lică Sainciuc este cunoscut publicului larg şi celui avizat ca artist plastic de succes, pictor de carte, designer, cercetătorul arhitecturii urbanistice, care a adus o contribuţie deosebită în dezvoltarea culturii în republică.

Filologie

Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Nistru este cel mai mare curs de apă din spațiul geografic pruto-nistrean. Fluviul izvorăşte din Carpaţii de Est, lângă s. Volcie (Ucraina), şi se varsă în Limanul Nistrului la sud de s. Palanca (Republica Moldova).

Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic

Autor: Dr. Nina Corcinschi
La un prim nivel de lectură, romanul Matei Iliescu de Radu Petrescu ar fi putea fi încadrat cu ușurință în categoria erotologiilor idilice. Iubirea dintre Matei și Dora se desfășoară într-o atmosferă rustică, printre flori, copaci, în vie, în pădure, înconjurați de razele soarelui și stăpâniți de o pudoare ingenuă a sentimentelor erotice, de o candoare a gestului, cum numai în romanul pastoral mai găsim.

Arhetipul Răului în povestea Ivan Turbincă de Ion Creangă

Autor: Drd. Constantin Ivanov
Articolul de față examinează starea de fapt a unor arhetipuri identificate în povestea Ivan Turbincă, dar și raportarea personajului la răul arhetipal. Confruntarea lui Ivan Turbincă cu acest arhetip al răului presupune totodată și un model ontologic de luptă a omului cu răul, asemeni prototipului mitic identificat în textul scriptural.

Portret

Iurie Perlin - 100 de ani de la naștere

Autor: Dr. Iulia Malcoci
Profesorul universitar Iurie Perlin a crescut într-o familie de intelectuali, casa lor fiind vizitată de personalități proeminente.
Ediţie întreagă e AICI