Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (46), 2017

Portret

Un împătimit de investigații arhivistice

Autor: Dr. Dumitru Apetri
Regretatul cercetător literar Sava Pânzaru face parte din generaţia năpăstuită de trei calamităţi sociale anii de foc 1941–1945, foametea din 1946–1947 şi şiragul de deportări staliniste.

Polovalență și excelență. Membrul corespondent al AȘM Alexandru Dicusar la 75 de ani

Autor: Acad. Mircea Bologa
Profesorul universitar Alexandru Dicusar e un cercetător de forță în domeniul scientometriei, atenţia principală acordând-o studierii influenţei reciproce a proceselor socio-economice asupra dezvoltării ştiinţifice a societăţii.

„Omul de carte, omul de bine” - Academicianul Mihai CIMPOI la 75 de ani

Autor: Acad. Eugen Simion
,75, deja,75? Consult D.G.L.R-ul și constat că, întradevăr, Mihai Cimpoi împlinește 75 de ani. G. Călinescu ar spune: sporul lui de ani a ajuns la nu știu câți lustrii.

Un drum lung spre tainele limbii. Doctorul habilitat în filologie Marcu GABINSCHI la 85 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Vasile Pavel
În toţi cei 64 de ani de activitate ştiinţifică prodigioasă, dr. hab. Marcu Gabinschi, cercetător pasionat, receptiv, cu deschidere spre comunicare, nu şi-a schimbat locul de muncă. A parcurs un drum lung spre tainele Limbii – factor de reflectare a realităţii, instrument de comunicare şi creaţia cea mai semnificativă a fiecărui popor.

„Galaxia Miron” sau creatorul de geometrii extraordinare. Academicianul Radu MIRON la 90 de ani

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu
Anii se perindă necontenit într-un ritm vertiginos pe a timpului eternă cărare. Ajuns la venerabila vârstă nonagenară, reputatul academician Radu Miron a înscris file remarcabile pe răbojul timpului în istoria învăţământului universitar, în istoria ştiinţelor
matematice, în istoria culturii românești.

In memoriam

Prima și marea dragoste a maestrului Ion Ungureanu

Autor: Dr. Nicolae Mătcaș
Prima dragoste a poetului Ion Ungureanu l-a vrăjit încă de pe când, în bogata pentru acele timpuri bibliotecă a tatălui său, ţăran neinstruit de la coarnele plugului, i s-a dezvăluit misterul literelor de tipar împrăştiate ca nişte miei zburdalnici pe pajiştea albă a paginii de carte, cuvântul care i-a trezit fiorul inimii şi strălucirea minţii, sentimentul unor aripi care dau să încolţească din subsuori, al zborului spre cer şi al levitaţiei în nemărginirea spaţiului şi a timpului.

Noutăţi editoriale

Omagiu savantului

Autor: Dr.Maria Abramciuc, Dr. Teo-Teodor Marșalcovschi
În mediul academic (și nu doar!), este bine cunoscută viaţa şi activitatea profesorului universitar, doctorului habilitat Demir Dragnev, membru corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei, Om Emerit, Cetăţean de Onoare al orașului Soroca.

Dimensiunile peisajului cultural rural în demers științific

Autor: Dr.Ion Valer Xenofontov
E o abordare inter/trans/multidisciplinară care necesită mult efort și inspirație intelectuală, dimensiune care nu i-a lipsit tinerei cercetătoare științifice.

O abordare unificatoare a fenomenului reprezentărilor sociale

Autor: Dr. Victoria Gonța
Lucrarea se prezintă ca o abordare unificatoare cu interpretări concordante a uneia dintre cele mai vaste, ramificate și controversate teme din psihologia socială – reprezentările sociale.
Ediţie întreagă e AICI