Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr.4 (59) 2020

EVENIMENT

Cosmogonie, mit și știința în opera lui Mihai Eminescu

Autor: Dumitru-Dorin Prunariu
Prezentarea mea are loc în contextul sărbătoririi Limbii române, ca limbă oficială atât în România, cât și în Republica Moldova, limbă veche și complexă în care s-au scris opere nemuritoare, iar personalități de excepție au îmbogățit-o și au contribuit la nemurirea ei.

Premiul național 2020: știința informației și matematică

Cu privire la noțiunile de date, informații, cunoștințe

Autor: Constantin Gaindric
Evoluția societății, de pe acum, însă cu atât mai mult în viitor, depinde de Tehnologia informației și comunicațiilor emergentă, care se integrează cu cele tradiționale înlocuindu-le treptat.

Matematică

Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii

Autor: Mitrofan Ciobanu, Violeta Popovici-Bujor
Gândirea se defineşte drept un proces psihic cognitiv care reflectă în mod abstract şi general esenţa lucrurilor şi a relaţiilor dintre ele, utilizând limba sau alt sistem de semne ca instrument, şi are drept produse noţiuni, judecăţi, raţionamente [1].

Ştiinţe biologice

Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră

Autor: Nina Bogdan
Laptele de capră posedă proprietăţi antioxidante deosebit de prețioase, dietetico-curative pronunţate și calităţi nutritive excelente.

Ştiinţe geonomice

Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Maria Nedealcov, Lucia Căpățînă
Printre principalii centrii barici cu acțiune asupra Republicii Moldova în timpul verii se numără anticiclonul Azoric, care își are nucleul în Oceanul Atlantic, deasupra arhipelagului cu același nume.

Ştiinţe agricole

Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii

Autor: Boris Boincean, Sergiu Coșman, Spartac Chilat
Provocările economice și sociale cu care se confruntă Republica Moldova impune necesitatea adoptării unei strategii de redresare a agriculturii, ţinând cont îndeosebi de perspectivele manifestării tot mai frecvente a secetelor

Ştiinţe juridice

Premise metodologice de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului

Autor: Rodica Ciobanu, Mariana Roșca
Studiul în cauză reprezintă prima etapă în intenția de a valorifica practicile instituite în Republica Moldova în vederea elaborării și fundamentării unei metodologii de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului în viziunea
cetățenilor.

Istoria ştiinţei

Savantul care a revoluționat domeniul prelucrării metalelor. La aniversarea a 110-a a academicianului Boris Lazarenko

Autor: Mircea Bologa
Câteva jaloane dintre cele mai relevante marchează viața acad. Boris Lazarenko, acestea fiind, în perioada activității sale la Moscova, descoperirea metodei electroeroziunii (1943), iar în perioada activității la Chișinău – fondarea Institutului de Probleme Electrofizice (1963), a Uzinei Experimentale (1963), a Institutului de Fizică Aplicată (1964), a revistei „Prelucrarea Electronică a Materialelor” (1965) și a Biroului Specializat de Proiectare și Tehnologia Electronicii Solidului (1976).

Ştiinţe ale educaţiei

Biblia ca potențialitate universală a educației literar-artistice

Autor: Vlad Pâslaru
Sunt definite ca obiecte culturale lucrurile (materiale, intelectuale, spirituale) generate de/prin activitatea omului. B. este un obiect cultural complex, deoarece este concomitent un obiect material, un obiect intelectual și un obiect spiritual.

Ştiinţe militare

Fundamente teoretico-metodologice ale structurii forţelor armate

Autor: Iurie Gîrneț
Apariția noilor mijloace de luptă, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, cum ar fi armele nucleare, rachetele balistice și de croazieră capabile să execute lovituri pe întreaga adâncime strategică, pe sisteme de cercetare și de lovire cu precizie înaltă, pe sisteme informaționale performante, au produs schimbări esențiale în conducerea și desfășurarea luptei armate la nivel strategic.
Ediţie întreagă e AICI