Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Authors

LISTA de autori ai revistei AKADEMOS

Larisa MOCANU
cercetător științific
Universitatea de Stat din Moldova

Maria GONȚA
doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Vera MATVEEVICI
doctor în științe chimice, cercetător științific
Universitatea de Stat din Moldova

Gheorghe DUCA
academician
Institutul de Chimie

Gheorghe CUCIUREANU
doctor habilitat în științe economice
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Adela GOREA
doctorandă
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Veronica PORUBIN-SCHIMBĂTOR
doctorandă
Universitatea de Stat din Moldova

Maria DUCA
academician
Universitatea de Stat din Moldova

Ina BIVOL
doctor în biologie
Universitatea de Stat din Moldova

Ana MUTU
doctor în biologie
Universitatea de Stat din Moldova

Steliana CLAPCO
doctor în biologie
Universitatea de Stat din Moldova

Chao WANG
masterand an. II
Universitatea de Stat din Moldova

Ludmila COJOCARU
doctor în istorie, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Virgiliu BÎRLĂDEANU
doctor în istorie
Institutul de Istorie, USM

Tatiana GUTIUM
cercetător științific
Institutul Național de Cercetări Economice

Victor GHICAVÎI
membru corespondent al AȘM
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Anastasia CARACAȘ
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Victor POPESCU
doctor în științe biologice
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Mariana JIAN
doctorand
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Tatiana MALCOVA
doctorand
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Lidia PRISAC
doctor în istorie
Institutul Patrimoniului Cultural

Marius TĂRÎȚĂ
doctor în istorie
Institutul de Istorie

Mircea BOLOGA
academician
Institutul de Fizică Aplicată

Aurelia HANGANU
doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Nadejda IVANOV
doctor în filologie
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Miroslava METLEAEVA (LUCHIANCHICOVA)
doctor în filologie
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Mihai ȘLEAHTIȚCHI
doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie
Academia de Administrare Publică

Corina ZAGAIEVSCHI
doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Beatrice-Ionela ENACHE
doctorandă
Școala gimnazială „Al. Piru”, Bacău, România

Constantin SPÎNU
doctor în studiul artelor
Institutul Patrimoniului Cultural

Gheorghe POPA
doctor habilitat in filologie, profesor universitar
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Viorica GLADCHI
doctor în chimie, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Galina DRAGALINA
doctor in chimie, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Tatiana PISLARI
doctorandă
Institutul de Fizică Aplicată

Mihail BALAN
doctorand
Universitatea Tehnică a Moldovei

Natalia ȚISLINSCAIA
doctor în științe tehnice, conferențiar universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei

Adelina DODON
doctor în științe tehnice, conferențiar universitar
Academia de Științe a Moldovei

Vitali VIȘANU
lector universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei

Mihail MELENCIUC
lector universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei

Igor GIDEI
lector universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei

Antoanela PATRAȘ
conferențiar, doctor în științe
Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași

Ion DUMBRAVEANU
doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Andrei BRADU
doctor în științe medicale, asistent universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Iurie ARIAN
asistent universitar, cercetător științific
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Mihaela IVANOV
medic rezident, cercetător științific stagiar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Felicia BULAI
medic rezident
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Emil CEBAN
doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Ion BORTA
doctorand
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Mihail CUHARSCHI
doctor habilitat in științe agricole, conferenţiar cercetător
Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Vitalie CEBANU
doctor in agricultură, conferenţiar cercetător
Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Nicolae TARAN
doctor habilitat in științe tehnice, profesor universitar
Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Vladimir DEGTEARI
doctor in agricultură, conferenţiar cercetător
Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Boris GAINA
academician
Academia de Științe a Moldovei

Iurie MALANCEA
doctorand
Academia de Studii Economice din Moldova

Rodica CIOBANU
doctor habilitat în drept, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Cristina Maria CIMPIANU
doctorandă
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Anatol PETRENCU
doctor habilitat in istorie, profesor universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Dan VEREJANU
cercetător științific
Institutul de Filologie Romană „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Andrei STRÂMBEANU
Uniunea Scriitorilor din Moldova

Inga ȚIȚCHIEV
doctor in informatică
Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”

Veronica IAMANDI
Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”

Violeta STRATAN İLBASMIŞ
doctor în jurnalism
Turcia, Izmir

Mihai MIHALAŞ
doctorand
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Veaceslav DAȘEVSCHII
doctorand
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Petru HĂRUȚĂ
lector universitar
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Natalia PROCOP
doctor in studiul artelor și culturologie
Academia de Științe a Moldovei

Tatiana LUCHIAN
doctor în filologie
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Ion Valer XENOFONTOV
doctor in istorie
Universitatea de Stat din Moldova

Diana DEMENTIEVA
doctor în filologie
Institutul de Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova

Vasile VOINEAC
doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protectie a Plantelor

David CHEBAN
doctor habilitat in științe fizico-matematice, profesor cercetător
Universitatea de Stat din Moldova

Serghei OSTROVSKY
doctor habilitat in științe fizico-matematice, conferențiar cercetător
Institutul de Fizică Aplicată

Sophia KLOKISHNER
doctor habilitat in științe fizico-matematice, profesor cercetător
Institutul de Fizică Aplicată

Valentin OLESCHUK
doctor habilitat în științe inginerești
Institutul de Energetică

Liliana POPOVSCHI
doctor în filologie
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Ludmila MALAHOV
cercetător științific
Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”

Vlada COLESNICOVA
Academia de Studii Economice din Moldova

Anatolie TĂRIȚĂ
doctor în științe biologice
Institutul de Ecologie și Geografie

Maria SANDU
doctor în științe chimice
Institutul de Ecologie și Geografie

Raisa LOZAN
doctor în științe chimice
Institutul de Ecologie și Geografie

Elena MOȘANU
doctor in științe chimice
Institutul de Ecologie și Geografie

Nina LIOGCHII
doctor în științe biologice
Institutul de Ecologie și Geografie

Ion BURCOVSCHI
doctorand
Centrul Genetică Funcţională, Universitatea de Stat din Moldova

Tatiana MITINA
cercetător științific
Institutul de Chimie

Nadejda BONDARENCO
cercetător științific
Institutul de Chimie

Diana GRIGORAȘ
cercetător științific
Institutul de Chimie

Tudor LUPAȘCU
academician
Institutul de Chimie

Nicolae EREMIA
doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Ivan CATARAGA
cercetător științific
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Olga COȘELEVA
cercetător științific
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Serghei POGREBNOI
doctor in științe chimice, conf. cercetător
Institutul de Chimie

Fliur MACAEV
doctor habilitat in științe chimice, profesor cercetător
Institutul de Chimie

Pavel BANOV
doctor in științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Andrei GALESCU
doctor in științe medicale, asistent universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Boris BOINCEAN
doctor habilitat in ştiinţe agricole, profesor cercetător
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Camp „Selecția”

Alexandra NOVAC
doctor in economie, conferențiar cercetător
Institutul Național de Cercetări Economice

Anișoara MELNIC
doctorandă
Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Liubov ARICOVA
doctorandă
Academia de Studii Economice a Moldovei

Zinaida BRINZILĂ-COȘLEȚ
lector universitar, doctorandă
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Radu TĂLĂMBUȚĂ
doctorand, asistent universitar
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Diana BUNEA
Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Tudor STAVILĂ
doctor habilitat in studiul artelor
Institutul Patrimoniului Cultural

Stanislav GROPPA
academician
USMF „Nicolae Testemițanu”

Vasile BAHNARU
doctor habilitat in filologie, profesor universitar
Institutul de Filologie Romană „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Viorica GORAȘ-POSTICĂ
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Eugenia BOGATU
doctor în filosofie, conferențiar universitar
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Universitatea de Stat din Moldova

Valentin TOMULEŢ
Doctor habilitat în istorie, profesor universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Ana MARIAN
doctor în studiul artelor
Institutul Patrimoniului Cultural

Elisaveta IOVU-MACARI
doctor in filologie
Universitatea de Stat din Moldova

Arcadie CAPCELEA
doctor habilitat în biologie, doctor in geografie
Banca Mondiala

Parascovia SAVA
doctor habilitat in științe agricole
IP Institutul Ştiințifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Ion CARAMAN
doctor habilitat in științe agricole
IP Institutul Ştiințifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Galina LUPAŞCU
doctor habilitat in ştiinţe biologice, profesor cercetător
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Svetlana GAVZER
cercetător ştiinţific
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Anna MOLDOVAN
doctor in biologie
Institutul de Zoologie

Ecaterina DONI
Institutul de Zoologie

Natalia MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY
doctor în biologie, conferențiar cercetător
Institutul de Zoologie

Ion TODERAȘ
academician
Institutul de Zoologie

Ludmila BALANEŢCHI
doctorandă
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Eva GUDUMAC
academician
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Rodica SELEVESTRU
doctor in științe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Svetlana ŞCIUCA
doctor habilitat in științe medicale, profesor universitar
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Dorin CEBANU
doctorand
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Igor POVAR
Doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător
Institutul de Chimie, Centrul Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant

Boris PINTILIE
cercetător științific
Institutul de Chimie, Centrul Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant

Oxana SPÎNU
cercetător științific
Institutul de Chimie, Centrul Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant

Ana PLEȘCA
doctorandă
Universitatea de Stat din Moldova

Natalia BURLACU
doctor in pedagogie, conferențiar universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei

Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ
doctor habilitat în studiul artelor
Institutul Patrimoniului Cultural

Vasile DRAGOI
doctorand
Institutul de Arte, Tiraspol, Republica Moldova

Elena ARDELEAN
doctor in inginerie chimică, conferențiar universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Tatiana BÎZGU
doctorandă
Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Rodica URSACHI
doctor în studiul artelor, conferențiar universitar
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Ruslan ȘEVCENCO
doctor în istorie
Institutul Politici Eficiente

Valentin ARAPU
doctor în istorie
Institutul Patrimoniului Cultural

Carolina COTOMAN
cercetător științific
Institutul Patrimoniului Cultural

Alexandru LUPAȘCU-BOHANŢOV
doctor în filologie, conferențiar universitar
Institutul Patrimoniului Cultural

Tatiana CUȘMENCO
doctorandă
Universitatea Tehnică a Moldovei

Viorica BULGARU
doctor in științe tehnice, conferențiar universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei

Elisaveta SANDULACHI
doctor in științe tehnice, conferențiar universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei

Artur MACARI
doctor in științe tehnice, conferențiar universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei

Rodica MARTEA
doctor în biologie
Universitatea de Stat din Moldova

Angela PORT
doctor in biologie
Universitatea de Stat din Moldova

Diana BUGA
cercetător științific
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Viorel PRISACARI
membru corespondent
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Victor ROLLER
doctorand
Universitatea da Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Stanislav BABUCI
doctor habilitat in științe medicale
IMSP Institutul Mamei și Copilului, CNȘPCP „Natalia Gheorghiu”

Ion NEGRU
doctor in științe medicale
IMSP Institutul Mamei și Copilului, CNȘPCP „Natalia Gheorghiu”

Igor AMBROS
doctorand, cercetător științific
IMSP Institutul Mamei și Copilului, CNȘPCP „Natalia Gheorghiu”

Sergiu MALANCO
IMSP Institutul Mamei și Copilului, CNȘPCP „Natalia Gheorghiu”

Vergil PETROVICI
doctor in științe medicale
IMSP Institutul Mamei și Copilului, CNȘPCP „Natalia Gheorghiu”

Eugenia CREVCEANSCHI
cercetător științific
IMSP Institutul Mamei și Copilului, CNȘPCP „Natalia Gheorghiu”

Marina ILUȘCA
doctorandă
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Valerian BALAN
doctor habilitat in științe agricole, profesor universitar
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Vasile ȘARBAN
doctorand
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Igor IVANOV
doctorand
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Alexandru NICUȚĂ
cercetător științific, doctorand
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Nicolae BUJOREANU
doctor habilitat în agricultură
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Oleg URSAN
doctorand
Universitatea de Stat din Moldova

Aliona ROZOVEL
doctorandă
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România

Irina PLEȘCAN
doctorandă
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aliona GRATI
doctor habilitat în filologie, profesor universitar
Centrul de studii filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova

Răzvan THEODORESCU
Academician al Academiei Române, membru de onoare al AȘM
Academia Română

Ion TIGHINEANU
academician
Academia de Științe a Moldovei

Veaceslav URSACHI
doctor habilitat în științe fizico-matematice
Secția științe exacte și inginerești, Academia de Științe a Moldovei

Svetlana BACAL
doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Institutul de Zoologie

Galina BUȘMACHIU
doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Institutul de Zoologie

Jana BERNIC
doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Angela CIUNTU
doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Luminița GUȚU
doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Cătălina CROITORU
doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Elena CIOBANU
doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Ecaterina BUSUIOC
medic epidemiolog
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Vasile SOFRONIE
doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Diana SPĂTARU
doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Dumitru CHEPTEA
asistent universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Vadim RAȚĂ
medic epidemiolog
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Vasile ȚURCANU
doctor în științe medicale, medic epidemiolog
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Galina PRAVIȚCHI
doctor în psihologie, lector universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Victoria CHICU
Universitatea de Stat din Moldova

Elina BENEA-POPUȘOI
doctor în economie, conferențiar universitar
Academia de Studii Economice a Moldovei

Ana MOLCOSEAN
doctorandă
Universitatea de Stat din Moldova

Veronica COSOVAN
doctorandă
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Liudmila PARAHONCO
doctorandă
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Miroslava METLEAEVA (LUCHIANCICOVA)
doctor în filologie
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Cristian SERDEȘNIUC
doctorand
Universitatea de Stat din Moldova

Rodica GOTCA
doctorandă, cercetător științific
Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”,
Universitatea de Stat din Moldova

Victor MORARU
membru corespondent al AȘM
Academia de Științe a Moldovei

Ionel PINTILII
doctorand
Universitatea de Stat din Moldova

Angelica MUNTEANU
lector universitar, doctorandă
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Tatiana BEREZOVICOVA
doctor în studiul artelor, profesor universitar
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Nicoleta VORNICU
doctor habilitat în arte vizuale, profesor
Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași

Cristina BIBIRE
doctor în biochimie, CS II
Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași

Liliana CONDRATICOVA
doctor habilitat în studiul artelor și culturologie
Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Științe a Moldovei

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC
doctor în istorie, conferențiar universitar
Institutul de Istorie

Delia MUNTEAN
doctor în filologie
Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare,
Centrul Universitar Nord, Români

Mariana ȘLAPAC
membru corespondent al AȘM
Institutul Patrimoniului Cultural

Anna RUSNAC
doctorandă
Universitatea de Stat din Moldova

Olga GARBUZ
doctor in științe biologice
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Zoologie

Sergiu ȘOVA
doctor in științe chimice
Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni”, Iași, Romania

Aurelian GULEA
academician
Universitatea de Stat din Moldova

Anna SABADAȘ
PhD student
”Stefan cel Mare” University of Suceava

Alexei PIANIH
PhD student
”Stefan cel Mare” University of Suceava Technical University of Moldova

Alexandru BRĂGUȚĂ
National Institute Metrology

Victor GRUȘCA
National Institute Metrology

Greta BĂLAN
doctor în științe medicale, conferenţiar universitar
Universitatea da Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

Olga SOFRONIE
asistent universitar
Universitatea da Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

Irina-Felicia RUSU
Universitatea da Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Livia ȚAPU
cercetător științific
Universitatea da Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

Olga BURDUNIUC
doctor în științe medicale, conferenţiar cercetător
Universitatea da Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

Tatiana BĂLUȚEL
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Boris MORARI
doctor în științe tehnice
I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Olga SOLDATENCO
doctor în științe tehnice, conferențiar
I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Irina PONOMORIOVA
doctor în științe tehnice
I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Silvia NEMȚEANU
cercetător științific
I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Crina VICOL
doctorand, cercetător științific
Institutul de Chimie

Andrei EȘANU
academician
Institutul de Istorie

Valentina EȘANU
doctor în istorie
Institutul de Istorie

Cristina GHERASIM
doctor în istorie, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Liliana ROTARU
doctor în istorie, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Rodica POPA
doctorandă
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Dorina MUNTEANU
doctorandă
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Inessa SAULOVA
doctorandă
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Dmitrii CABACOV
doctorand
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Snejana APOSTOL
doctorandă, lector universitar
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Alina TOCARCIUC
doctorandă, lector universitar
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei

Larisa ANDRONIC
dr. hab., conf. cerc.
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Victoria NISTREANU
doctor in științe biologice, conferențiar cercetător
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova

Victor SITNIC
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova

Anatolie SAVIN
doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova

Alina LARION
doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova

Vladislav CALDARI
doctor in științe biologice
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova

Victoria BURLACU
doctor în științe biologice
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova

Andrei DRAGANEL
doctorand, asistent universitar
IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Veaceslav BOIAN
doctor în științe medicale, cercetător științific
Institutul Mamei și Copilului

Olesea UTCHINA
doctorandă, cercetător științific
Institutul Mamei și Copilului

Ana FIȚA
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Elina BERLIBA
doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Eugen TCACIUC
doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Angela PELTEC
doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Tatiana BURDA
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Tatiana LUPOLOV
doctor în agricultură
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii in Zootehnie şi Medicină Veterinară

Igor PETCU
doctor în agricultură
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii in Zootehnie şi Medicină Veterinară

Serghei MOGILDEA
doctorand
Universitatea de Stat din Comrat

Maxim GROPA
doctorand
Universitatea de Studii Europene din Moldova

Alexandru BEJENARU
doctorand, asistent universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Alexandru MOLCOSEAN
doctorand
Institutul de Istorie

Iulii PALIHOVICI
doctorand
Institutul Patrimoniului Cultural

Demir DRAGNEV
membru corespondent al AȘM
Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova

Iraida CONDREA
doctor habilitat în filologie, profesor universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Lilia POVESTCA
doctorandă
Universitatea de Stat din Moldova

Maria GHEORGHIEVA
doctorandă
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Petru ȘTIUCA
doctorand, lector universitar
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Elena TUREA
doctorandă
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Nadejda ANDREEV
doctor în științe biologice
Institutul de Zoologie al USM

Oxana MUNJIU
doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Institutul de Zoologie al USM

Viorica ANDRIȚCHI
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Centrul Formare Continuă și Leadership

Nicolae MĂTCAȘ
doctor în filologie, profesor universitar

Mihail BRAGA
doctor în filosofie, conferențiar universitar
Universitatea Tehnică din Moldova