Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istoria ştiinţei

Academicianul Vasile Micu (1938–2019), remarcabil savant și om de cultură

Autor: Tatiana Rotaru, Svetlana Micu
Academicianul Vasile Micu (foto 1-5), savant enciclopedist în domeniile genetică, ameliorare și seminologie, om de știință de renume mondial, a fost o personalitate notorie în istoria științei și culturii românești.

O viață dedicată științei: academicianul Andrei Andrieș (1933–2012)

Autor: Mihail Iovu, Ion Cojocaru
Andrei Andrieş s-a născut la 24 octombrie 1933 în comuna Buiucani (în prezent sector al mun. Chişinău). În anul 1951 absolvă școala medie și este înmatriculat la Facultatea de Fizică a Universității de Stat din Chişinău (în prezent Universitatea de Stat din Moldova).

Fondul de arhivă personal al istoricului Ion Jarcuțchi

Autor: Lidia Prisac, Ion Valer Xenofontov, Iulian Salagor
Secția Arhivă. Restaurare şi patologie a documentelor (fosta Arhivă Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei), aflată în subordinea Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” din cadrul Universității de Stat din Moldova, reprezintă cea mai mare structură instituțională specializată din domeniul științei și istoriei științei din Republica Moldova.

Politizarea cercetărilor istorice în domeniul etno-național în a doua jumătate a anilor '70 ai secolului al XX-lea din RSSM

Autor: Natalia Moroi
Începând cu mijlocul anilor 1970, discursul etno-național din RSS Moldovenească se politizează semnificativ.

Știința în Chișinăul interbelic

Autor: Ion Xenofontov
După Marea Unire, Chișinăul devine centrul științific al Basarabiei, punându-se accentul pe resursa umană calificată în domeniul științei.

Sediul central al Academiei de Științe a Moldovei – clădire de patrimoniu de valoare națională

Autor: Liliana Condraticova, Alina Ostapov
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a sărbătorit în iunie 2021 cea de-a 60-a aniversare de la fondare și împlinirea a 75 de ani de la crearea primelor institute de cercetare de tip academic [1].

Ion Jarcuţchi (1948–2014): istoric al Epocii Moderne și cronicar al științei

Autor: Demir Dragnev, Ion Valer Xenofontov
Ion Jarcuţchi (foto 1, 2, 4) s-a născut la 29 iunie 1948 în satul Bocșa (Risipeni), raionul Fălești, într-o familie de țărani-colhoznici. 

Dozarea cronovoltametrică indirectă a metalelor alcalino-pământoase. Contribuția savantului chimist Ion Vatamanu la dezvoltarea

Autor: Igor Povar, Boris Pintilie, Oxana Spînu
Pe data de 1 mai 2022, dr. Ion Vatamanu (foto 1), șef al Laboratorului de Chimie Analitică din cadrul Institutului de Chimie în anii 1971–1993, ar fi împlinit 85 de ani.

Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, nume care vor străluci în veci pe bolta universului științific

Autor: Mircea Bologa
Trecerea timpului este implacabilă, iar odată cu vârsta scurgerea lui se accelerează.

Anatol Eremia – „străjer” al toponimiei

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
Într-un cuvânt omagial la adresa lui Anatol Eremia ilustrul lingvist Nicolae Corlăteanu spunea: „Toate pe lume au un nume” [1, p. 5].