Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Media şi comunicare

Planul de management al datelor: importanţă, conținut, elaborare

Autor: Drd. Viorica LUPU
Universitățile și instituțiile științifice din întreaga lume se concentrează tot mai mult asupra activităților de cercetare, fapt care, în consecinţă, sporeşte considerabil producția de date de cercetare.

Rolul bibliotecii academice în dezvoltarea managementului datelor de cercetare

Autor: Drd. Viorica Lupu
Gestionarea datelor de cercetare ca domeniu de studiu ştiinţific este în continuă evoluţie.