Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Teologie şi religie

Mănăstirea Frumoasa: Timp şi Memorie

Autor: Doctorand Vitalie MUNTEANU
Istoria verbală/orală este o alternativa la textele istorice scrise, care în multe cazuri s-au dovedit a fi propagandistice, fi ind realizate „la comanda politică a puterii”, caz specifi c, mai ales, în ţările Europei de Est în a doua jumătate a secolului XX.

Identitatea spirituală şi rolul ei în contextul actual al Republicii Moldova

Autor: Prot. Pavel Borşevschi, doctor în teologie
O particularitate definitorie a Republicii Moldova este omogenitatea confesională. 92% din populaţia R.M. se identifi că spiritual cu ortodoxia, ceea ce constituie un factor stabilizator care cimentează societatea. În pofi da faptului că suntem de etnii diferite, vorbim limbi diferite, avem culturi diferite, religia ortodoxă şi apartenenţa la aceeaşi Biserică ne uneşte