Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Modele de descriere a actelor de vorbire în lingvistica pragmatică

Autor: Drd. Alina Pătrunjel
 Vorbirea ca formă de manifestare a limbajului reprezintă un comportament uman determinat de o anumita intenţionalitate.Descarcă

Viziunea lui Eugen Simion asupra statutului autorului în textul biografic

Autor: Drd. Oxana Stanţieru
 Reputatul critic Eugen Simion, „figură emblematică a culturii românești”, cum îl definește congenerul său, criticul Mihai Cimpoi [2, p. 8], „un exeget de mare încredere” al jurnalului, cum îl numește mai tânărul critic Costi Rogozanu [3], adevărat „spirit al amplitudinii”, dedică o parte însemnată a lucrărilor sale prozei biografice.Descarcă

„Biografia interioară” a lui Mihai Eminescu

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
 Prezentul tabel cronologic este scris la îndemnul academicianului Eugen Simion, care s-a arătat nemulţumit de inexistenţa unei descrieri documentare a vieţii lui Eminescu într-o formă mai extinsă (40-50 de pagini).Descarcă

Dezvoltarea abilităților de cercetare și investigare prin Tehnologiile Internet la studenții filologi

Autor: Drd. Tatiana Veverița
În ultimii ani au survenit schimbări atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel universitar care se înscriu în logica modernizării şi reformării sistemelor de educație din întreaga lume.Descarcă

Expresia răului în poezia lui Andrei Țurcanu

Autor: Drd. Constantin Ivanov
Există în poezia lui Andrei Țurcanu un eu ajuns în centrul unei lumi contaminate de răul ontologic.Descarcă

Vocabularul românesc al modei vestimentare din secolul al XIX-lea într-un studiu de excepție

Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
Tonul vestimentației feminine europene din secolul al XIX-lea l-a dat Parisul. „Micul Paris”, Bucureștiul, a absorbit în foarte scurt timp tot ce a adus apusulDescarcă

Întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc

Autor: Dr. Inna Negrescu-Babuș
Trăim într-o epocă în care limba engleză este pe cale să devină o nouă lingua franca.Descarcă

Criterii de clasificare a termenilor: repere teoretice

Autor: Drd. Aliona Luca
În orice domeniu științific, clasificarea joacă un rol primordial. Constituind o importantă metodă de cunoaștere, ea se realizează la o anumită etapă de dezvoltare a științelor, atunci când apare necesitatea evaluării și reevaluării obiectului cercetărilor, a ierarhizării noțiunilor, a diferitor raporturi etc.Descarcă

Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică

Autor: Dr. hab. V. Bahnaru
În procesul de analiză a operei lui Mihai Eminescu, exegeţii operei acestuia au formulat idei şi opinii dintre cele mai variate şi chiar controversate.Descarcă

Anatol Gavrilov: „Modelul meu de teoretician literar este Mihail Bahtin”

Autor: dr., conf.univ. G. Anițoi în dialog cu dr. hab., prof.univ. A. Gavrilov
Interesul pentru fenomenul literar și pentru investigația teoretică nu au apărut concomitent. Interesul pentru prima a apărut cu mult înainte și se datorează mamei care, fiind învățătoare de clasele primare, îmi citea înainte de culcare mici istorii.Descarcă