Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe medicale

Legenda medicinii naționale

Autor: M. c. V. Prisacari
Exponent al primului val de absolvenți mediciniști autohtoni, Nicolae Testemițanu s-a consacrat totalmente profesiei, în nețărmurita-i dorință de a-și sluji poporul. Țăranul de ieri, devenit medic, depunea eforturi grandioase pentru a se afirma și a străluci în profesie.Descarcă

Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cariovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn

Autor: Acad. V. Lacusta, dr. hab., conf. univ. V. Fala., dr. hab, prof. univ. A. Grosu, dr. hab, prof. univ. M. Gavriliuc, Paula Fala
Analiza datelor din literatură demonstrează că zonele reflexogene ale sistemului stomatognat se află în inter-relaţie strânsă cu zonele reflexogene cardiovasculare [12, 14].Descarcă

Utilizarea antibioticelor şi rezistenţa antimicrobiană

Autor: Dr. E. Bernaz
Astăzi, instituţiile medicale salvează anual zeci de mii şi chiar milioane de vieţi omeneşti, în primul rând, cu ajutorul antibioticelor. Totodată, este de menţionat faptul că istoricul remediilor medicamentoase antimicrobiene cuprinde o perioadă de timp destul de scurtă.Descarcă

Efectele metabolice ale bypass-ului gastric

Autor: Acad. Gh. Ghidirim, dr. S. Balan, Dr. hab. Gh. Rojnoveanu, Dr. S. Revencu, dr. G. Conțu, dr. I. Mahovici, dr. O. Conțu, rezident Dan Revencu
Actualmente obezitatea reprezintă o problemă medicală şi socială majoră, atingând proporţii epidemice la nivel mondial, cu peste 300 de milioane de persoane obeze, costurile medicale reprezentând 2-7% din totalul cheltuielilor medicale în ţările dezvoltate [4].Descarcă

Căi de fortificare a asistenței cu medicamente în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Safta, lector univ. Valentina Buliga, asist. univ. Elena Chițan, dr., conf. univ. M. Lupu
De la proclamarea independenței încoace, domeniul farmaceutic al Republicii Moldova a reușit să se afirme ca subsistem al sistemului de sănătate.Descarcă

Teoria ereditară a cancerului pulmonar

Autor: Dr., conf. cercet. Valentina Stratan, Dr. hab. Vladimir Şutchin, Dr. hab., conf. cercet. Valeriu Bîlba
Actualitatea problemei. Cancerul pulmonar constituie o problemă stringentă de ordin social şi biologic. Această problemă este tot mai importantă în legătură cu creşterea continuă a morbidităţii şi mortalităţii prin cancer pulmonar în multe regiuni economic dezvoltate din lume.Descarcă

Hashimoto’s thyroiditis: surgical treatment

Autor: PhD Michael I. Sheremet, Bukovinyan State Medical University Department of Surgery, Chernovtsy, Ukraine
Hashimoto’s thyroiditis (HT) is an organ-specific autoimmune disease characterized by production of antibodies such as anti-thyroperoxidase, which leads to destruction of the thyroid gland and a decrease in normal thyroid function. Thyroidectomy is not generally recommended because the dense inflammatory process that surrounds the thyroid gland can make resection more difficult.Descarcă

Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă

Autor: Acad. Victor Lacusta Dr. hab., prof. univ. Ion Lupan Dr., conf. univ. Valeriu Fala
Conform studiilor epidemiologice publicate de OMS, gingivita și parodontita pot fi calificate ca epidemii chiar în ţările înalt dezvoltate – parodontita cronică severă afectează în jur de 35% din populația SUA și se prognozează că în anul 2030, numărul persoanelor cu parodontită cronică în SUA va ajunge la 71 de milioane (fiecare a 5-a persoană) [4, 14].Descarcă

Managementul chirurgical în malformațiile congenitale la nou-născuți

Autor: Academician Eva Gudumac, Dr. Aliona Pisarenco, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ,,Natalia Gheorghiu”
Malformațiile congenitale sunt abateri de la dezvoltarea embrionară normală și determină anomalii de structură, funcție sau metabolism. Unele se manifestă chiar de la naștere sau din prima vârsta a copilăriei prin handicap mental sau fizic și deseori pot fi fatale.
Descarcă

Aportul cercetării la realizarea Programului Național de Control al Tuberculozei pe anii 2011 – 2015

Autor: Dr. hab., prof. cercetător Constantin Iavorschi, Dr., conf. cercetător Elena Tudor, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Tuberculoza este o boala infecţioasa cu caracteristici sociale şi demografice, precum şi o problemă importantă de sănătate publică. Încă în anul 1993 Organizaţia Mondială a Sănătăţii considera că tuberculoza a creat o situaţie de urgenţă mondială.
Descarcă