Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe fizice

Taxonomia tranzițiilor de fază induse de presiunea hidrostatică în compușii AIIBIII2CVI4 cu vacanțe ordonate

Autor: Veaceslav Ursachi
Structura cristalină a corpurilor solide determină într-o măsură esențială proprietățile electrice, optice, vibraționale, elastice și cele mecanice.

Tranziția de spin indusă de temperatură în complexul Co(II)

Autor: Serghei Ostrovsky, Sophia Klokishner
Compușii care demonstrează un comportament optic și/sau magnetic reglabil în funcție de stimuli externi (temperatură, lumină, câmpuri electrice sau magnetice, presiune etc.) se află în centrul cercetării magnetismului molecular modern, deoarece pot fi utilizați în electronica moleculară drept comutatori moleculari.

Transferul neliniar cooperativ al energiei atomilor în campul vid al cavitații

Autor: Drd. Tatiana Pislari
Importanţa teoretică și valoarea aplicativă a lucrării este determinată de posibilitatea implementării rezultatelor acesteia în elaborarea unor noi dispozitive de transmitere a informaţiei prin intermediul fotonilor colectivi.

Detectarea stărilor bicuantice dintr-o cavitate surdă prin metoda ionizării stărilor atomice, utilizată în micromaser

Autor: Dr. Marina Ţurcan
Analiza problemei. Să considerăm un flux de atomi cu două niveluri care traversează o cavitate.

Stări staționare ale laserului cu mediu activ puncte cuantice cu feedback optic

Autor: Conferențiar universitar Spiridon Rusu, Eugeniu Grigoriev, profesor universitar Vasile Tronciu
Laserele semiconductoare au devenit indispensabile în societatea modernă. Astăzi activitatea de zi cu zi este inimaginabilă fără computere personale, acces internet, imprimante laser, display-uri etc., a căror funcționare este bazată pe dispozitive laser.

Dinamica răcirii cuantice a unui oscilator cuplat cu un atom artificial

Autor: Drd. Alexandra Mîrzac
Răcirea cuantică cu ajutorul laserului este unul dintre fenomenele cele mai studiate datorită potențialului enorm de aplicare în micro- și nanotehnologii.

Unele aspecte ale simetriei inversării timpului

Autor: M. c. Ion I. Geru
Transformarea de inversare a timpului (t → t΄= -t) constă în inversarea direcției de mișcare.