Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4(55) 2019

EVENIMENT

Ziua Internațională a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare

Autor: Academician Ion Tighineanu
 Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare – temeiul principal care ne-a întrunit astăzi în ședința festivă a membrilor AȘM și a întregii comunități științifice – este marcată în fiecare an la 10 noiembrie și oferă oportunitatea de a mobiliza și concentra
factorii de decizie, mediul academic, societatea civilă în jurul temei științei și rolului ei în lumea modernă.

Ştiinţe fizice

Unele aspecte ale simetriei inversării timpului

Autor: M. c. Ion I. Geru
Transformarea de inversare a timpului (t → t΄= -t) constă în inversarea direcției de mișcare.

Ştiinţe inginereşti şi tehnologice

Senzorii de gaz și rolul lor în industrie, agricultură, medicină și monitorizarea mediului

Autor: Dr. hab., prof. univ. Ghenadii Korotcenkov
Aerul atmosferic pe care îl respirăm conține numeroase tipuri de substanțe chimice, naturale și artificiale, dintre care unele sunt vitale pentru om, în timp ce multe altele pot fi dăunătoare pentru sănătatea lui [1].

Dezvoltarea tehnologiei de obținere a laptelui și a băuturii fermentate pe bază de nuci

Autor: Dr. Eugenia Covaliov, dr., conf. univ. Vladislav Reșitca, dr., prof. univ. Jorj Ciumac
Producția de nuci este în creștere la nivel global. Pentru Republica Moldova, nucul reprezintă una dintre cele mai vechi specii de fructe și a avut întotdeauna o semnificație economică și socială deosebită.

Ştiinţe biologice

Aspecte privind mecanismele de rezistență ale florii-soarelui la lupoaie

Autor: Acad. Maria Duca
Datorită apariției și dezvoltării noilor tehnologii, succeselor în ameliorarea asistată de marcheri, extinderii semnificative a suprafețelor cultivate, irigării și utilizării altor resurse naturale, în ultimele decenii producția agricolă la nivel mondial a crescut semnificativ, practic dublându-se în perioada 1960–2018.

Ştiinţe chimice

Agenţii noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol şi leucină

Autor: Cercet. șt. Dmitrii Bilan, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
Actualmente chimia compuşilor organici de origine naturală devine o ştiinţă integrală. Obiectivele ei coincid cu cele ale medicinei contemporane în domeniul identificării noilor substanţe cu activitate anti-HIV [1].

Ştiinţe geonomice

Exprimarea vulnerabilității pădurilor față de aridizarea climei prin indici ecoclimatici (studiu de caz)

Autor: M. c. Maria Nedealcov, dr. Ala Donica, drd. Nicolae Grigoraș
Potrivit Comunicărilor Naționale, ce au în vizor schimbările climatice, Republica Moldova este susceptibilă la trei tipuri de impacturi climatice: creșteri ale temperaturilor; modificări ale regimurilor de precipitații și creșterea aridității climei.

Ştiinţe medicale

Tratamentul diabetului zaharat de tip 1 prin terapie celulară

Autor: Victoria Vartic, Corina Sterian, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu
Diabetul zaharat afectează în prezent peste 463 de milioane de oameni din întreaga lume, estimându-se că până în 2045 vor fi afectați 700 de milioane de oameni [1].

Stresul oxidativ în fibrogeneza hepatică

Autor: Drd. Maria Trohin, dr., conf. univ. Pavel Globa, dr., conf. univ. Elina Berliba, dr. hab., conf. univ. Eugen Tcaciuc, dr. hab., conf. univ. Olga Tagadiuc
Fibroza hepatică (FH) este procesul patologic comun tuturor afecțiunilor hepatice cronice, care se caracterizează prin acumularea excesivă a matricei extracelulare [1].

Ştiinţe agricole

Genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie (Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.×Muscadinia rotundifolia Michx.)

Autor: Dr. hab. Eugeniu Alexandrov
Pe măsură ce înaintăm în timp, agricultura, la nivel local, naţional, european și mondial, în condiții pedoclimatice, politice și socio-economice respective, trebuie să asigure o cantitate suficientă și de înaltă calitate a produselor derivate alimentare de origine naturală, materie primă pentru ramurile industriale, resurse pentru producerea energiei regenerabile, genotipuri care să se dezvolte pe fundalul schimbărilor climatice, contribuind astfel la prevenirea și combaterea proceselor de deșertificare, iar toate acestea împreună demonstrează că o societate se poate dezvolta durabil.
Ediţie întreagă e AICI