Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (71), 2023

EVENIMENT

Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, i-au fost înmânate însemnele de membru de onoare al AȘM

Autor: Liliana Condraticova
Ziua de 13 noiembrie 2023 a înscris o filă semnificativă în istoria Academiei de Științe a Moldovei, dar și în istoria științei din Republica Moldova, prin înmânarea însemnelor de membru de onoare al AȘM Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române.

Laureații premiilor AȘM, ediția anului 2023

Autor: Veaceslav Ursachi, Svetlana Micu
Ziua Internaţională a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare constituie pentru cercetătorii din Republica Moldova o oportunitate de a pune în valoare cele mai noi și importante realizări ale cercetării și inovării. 

Ştiinţe biologice

Profilul comparativ al unor transcripți din anterele plantelor hibride și a liniilor parentale de floarea-soarelui

Autor: Angela Port
Variația expresiei genelor și a rețelelor de reglare constituie o sursă importantă de variabilitate biologică intra- și interspecifică, contribuind în mod semnificativ la diversitatea fenotipică și la apariția efectului de heterozis.

Ştiinţe chimice

Compuși coordinativi homo- și heterometalici ai Cu(II) și Bi(III) cu aminopolicarboxilați și tiosemicarbazone ale 2-benzoilpirid

Autor: Elena Neguța, Greta Bălan, Sergiu Șova, Aurelian Gulea, Aliona Cotovaia, Ion Bulimestru
Bolile maligne reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, fiind principala cauză a deceselor la nivel mondial în ultimele decenii [1].

Ştiinţe geonomice

Conținutul metalelor grele în solurile din ecosistemul urban Bălți (Republica Moldova)

Autor: Andrian Țugulea, Vasile Stegărescu, Vladimir Mogildea, Constantin Bulimaga, Petru Prodan, Anastasia Portărescu
Solurile urbane sunt cunoscute prin caracteristicile sale specifice.

Ştiinţe medicale

Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de Enterobacteriaceae condiționat patogene care provoacă boli diareice acute

Autor: Nadejda Guțu, Valeriu Rudic
Boala diareică acută (BDA), inclusiv dizenteria (shigelloza), salmonelloza etc., este provocată de enterobacterii patogene și condiționat patogene, fiind o problemă majoră de sănătate publică, iar identificarea agenților patogeni servește atât pentru depistarea surselor de răspândire a infecției, cât și pentru un tratament corect.

Ştiinţe economice

Studiul empiric privind rezultatele certificării întreprinderilor din Republica Moldova în sistemele ISO 22000 și ISO 22005

Autor: Boris Gaina, Svetlana Fedorciucova, Galina Cobirman
Intensitatea vieții contemporane, dinamismul ei, globalizarea și interconectarea piețelor, a tradițiilor alimentare au dus la schimbări majore în modul de producere și preparare a hranei, precum și a consumului acesteia.

Contribuții la dezvoltarea instrumentarului analitic al raportării de sustenabilitate

Autor: Silvia Zaharco, Maria Cojocaru
Sistemul de raportare a întreprinderilor a suportat transformări radicale în ultimele două decenii.

Ştiinţe politice

Rolul și competențele autorităților publice locale în gestionarea migrației

Autor: Ina Filipov
Pentru a evidenția rolul autorităților administrației publice locale în gestionarea fenomenului migrației ne raportăm la conceptul de capacitate administrativă și competențele proprii, stipulate în legislația națională.

Istorie şi arheologie

Republica Democratică Moldovenească și imperativul unității naționale (1917–1918)

Autor: Gheorghe Cojocaru
Dintre provinciile revenite la trunchiul matern românesc în 1918, doar Basarabia și-a asumat o formă de statalitate aparte, apariția și evoluția căreia trebuie privită în contextul dezintegrării Imperiului țarilor și al agendei Revoluției ruse, al mișcării de emancipare națională și al Primului Război Mondial.
Ediţie întreagă e AICI