Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 4 (39), 2015

Strategii şi politici

O nouă reformă după un deceniu de management academic

Autor: Acad. Gheorghe Duca
S-au împlinit deja 10 ani de la elaborarea și implementarea Codului cu privire la știință și inovare care a asigurat ultima reformă consistentă a domeniului cercetării.Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Sistemele opto-mecanice – puntea între nano şi macrolume

Autor: Cercet. șt. Sergiu Cârlig, Drd. Victor Ceban, Dr. hab. Mihai A. Macovei
Sistemele mecanice au jucat şi joacă un rol important în fizică şi tehnică, atât pentru stabilirea legilor fizice, cât şi pentru a servi drept componente ale diferitor dispozitive moderne.Descarcă

IUCN-Dubna, un centru internaţional de cercetare pentru ştiinţele nucleare

Autor: Dr. Mircea Baznat, Dr. Konstantin Gudima
În anii 1950, lumea și-a dat seama că știința nuc­leară nu trebuie să se izoleze prin laboratoare secrete, deoarece doar o cooperare largă poate asigura progresul acestui domeniu fundamental al cunoașterii umane, precum și utilizarea eficientă a energiei nucleare în scopuri pașnice.Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Sinteza nanocristalitelor de CuO:Ag pentru aplicaţii în senzori de gaze

Autor: Vasilii Crețu
Oxizii metalici semiconductori sunt pe larg studiați și folosiți pentru detectarea gazelor nocive, explozibile, ușor inflamabile etc.Descarcă

Tehnologii

Perfecționarea sistemelor de obţinere a biogazului

Autor: Dr. Victor Covaliov
Tehnologia de obţinere a biogazului este una dintre cele mai vechi şi cunoscute procese naturale de emisie a „gazului de mlaştină”.Descarcă

Optimizarea folosirii dioxidului de sulf în vinificație în calitate de soluţii decontaminante

Autor: Dr., conf. univ. Elena Chiriţa, Dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza, Dr., conf. cercet. Ion Prida, Alla Krajevskaia, Antonina Ialovaia
Dioxidul de sulf, grație proprietăților sale unice de antioxidant și antiseptic, este unul din cele mai răspândite materiale auxiliare, utilizat practic la toate etapele de fabricare a vinurilor și a altor produse vinicole.Descarcă

Premiul național 2015

Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăți Publice în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Bahnarel, Dr. hab., conf. cercet. Liuba Corețchi, Dr. hab., prof. univ. Oleg Lozan, Dr. hab., prof. univ. Vasile Jovmir, Dr. hab., prof. cercet. Leonid Voloșciuc, Dr. hab., prof. cercet. Victoria Ivanov
Politica Naţională de Sănătate reprezintă un ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare în domeniul sănătăţii, stabilite prin decizie politică pe termen de 15 ani, în scopul fortificării sănătăţii populaţiei şi reducerii inechităţilor între diferitele grupuri sociale şi regiuni ale ţării.Descarcă

Demografie

Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor

Autor: Acad. Gheorghe Paladi, Dr. Olga Penina, Dr., conf. univ. Iurie Dondiuc
Situația demografică a Republicii Moldova s-a deteriorat profund începând cu prima jumătate a anilor ʼ90 ai secolului trecut, fiind rezultatul cumulat al evoluției natalității, mortalității și migrației populației.Descarcă

Pedologie

Aplicarea sistemului geoinformaţional pentru stabilirea şi evaluarea proceselor erozionale

Autor: Dr., conf. cercet. Iurii Rozloga
Utilizarea raţională a resurselor de sol este bazată pe cunoaşterea detaliată a principalilor factori naturali şi antropici care influenţează fertilitatea efectivă şi calitatea acestora.Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Managementul tehnologic în cultura florii-soarelui și expresia atacului cu Orobanche Cumana

Autor: Acad. Maria Duca, Dr. Steliana Clapco, Elena Cernolev Lucia Țapu
Floarea-soarelui, principala cultură oleaginoasă din Republica Moldova, are o gamă largă de utilizări industriale și un impact major asupra economiei naționale.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI