Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe juridice

Norme speciale privind colaborarea făptuitorului cu organul de urmărire penală la investigarea infracţiunilor de criminalitate o

Autor: Maxim Gropa
Reieșind din prevederile art.

Modernizarea și paradoxul dreptului și al drepturilor

Autor: Rodica Ciobanu
Periodic au fost exprimate mai multe îndoieli privind contextul/conținutul și diverse fațete ale crizei dreptului cu care se confruntă de la un timp încoace nu doar sistemele de drept național, precum cel al Republicii Moldova, ci și dreptul internațional.

Valențe interdisciplinare de re-evaluare a relației persoană–stat–drept în condițiile crizei pandemice

Autor: Dr., conf. univ. Rodica Ciobanu
Problematica relației de dependență dintre cele trei entități, persoană–stat–drept, pe parcursul interacțiunilor
sale au luat diverse formate de manifestare.

Premise metodologice de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului

Autor: Rodica Ciobanu, Mariana Roșca
Studiul în cauză reprezintă prima etapă în intenția de a valorifica practicile instituite în Republica Moldova în vederea elaborării și fundamentării unei metodologii de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului în viziunea cetățenilor.

Calitatea normelor de drept din Codul cu privire la știință și inovare și celor din actele normative complementare (continuare)

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Victor Balmuș
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au convenit „să amelioreze calitatea legiferării printr-o serie de inițiative și proceduri (…); să promoveze simplitatea, claritatea și coerența la redactarea legislației Uniunii (…)” [1].

Reglementarea falsului de monedă și a altor titluri de valoare în legislația penală (studiu comparativ: legislația Republicii Mo

Autor: Drd. Anna PALNIȚCHI
Falsul de monedă este în mod peremptoriu o problemă de importanță internațională.

Cu privire la constituționalitatea deciziilor de inadmisibilitate ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

Autor: Dr. hab. Victor Balmuș
Potrivit §78-79 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit.

Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova

Autor: Dr. hab. Victor Balmuş, dr. Iurie Frunză
În temeiul art. 23 alin. (2) şi art.

Funcţionalitatea principiului separaţiei puterilor în Republica Moldova: probleme, abordări ştiinţifice şi tendinţe

Autor: Dr. hab. prof. univ. Andrei Smochină. Dr. prof. univ. Carolina Smochina
Paginile acestei lucrări sunt rezultatul unui studiu atent al temei individuale de cercetare „Construcţia mecanismelor de guvernare în Republica Moldova” în cadrul proiectului instituţional „Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european”, gestionat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice care ne-a oferit prilejul să cunoaştem îndeaproape fenomenul funcţionalităţii principiului separaţiei puterilor în Republica Moldova, prin m