Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe politice

Rolul și competențele autorităților publice locale în gestionarea migrației

Autor: Ina Filipov
Pentru a evidenția rolul autorităților administrației publice locale în gestionarea fenomenului migrației ne raportăm la conceptul de capacitate administrativă și competențele proprii, stipulate în legislația națională.

Cultura organizațională toxică: diagnostic și prevenție

Autor: Irina Ceacir
Cultura organizațională reprezintă un set de valori, obiceiuri, norme, practici și atitudini împărtășite de membrii unei organizații, care contribuie la definirea identității organizației și la crearea unei anumite atmosfere în interiorul acesteia.

Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autorită

Autor: Doctorand Vasile Comendant, conf. univ. Tatiana Comendant
Patrimoniul cultural reprezintă unul dintre componentele principale care definește identitatea națională a oricărui popor.

Abordări conceptual-teoretice și structural-sistemice ale relațiilor internaționale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Juc
Actualitatea subiectelor abordate este determinată de necesitatea de a elucida fundamentele structural-sistemice de cercetare a relațiilor internaționale și de a analiza schimbările care s-au produs după sfârșitul războiului rece cu impact asupra modelului de ordine mondială și a structurii sistemului internațional în proces de reconfigurare.