Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filozofie, sociologie, ştiinţe politice

Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (II)

Autor: Dr., prof. V. Bârsan, dr. A. Merticariu
8.Nenumăratele faţete ale lui Goethe: descompunerea spectrală a unui uomo universalis
Acest capitol, cel mai întins din articolul de faţă, îşi propune să ofere o imagine cât mai completă a sufletului şi spiritului goethean, şi implicit o cheie de înţelegere a adversităţii sale faţă de fizica newtoniana.
Descarcă

Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (I)

Autor: Dr., prof. V. Bârsan, Dr. A. Merticariu
Lumina este una dintre cele mai interesante ipostaze ale materiei. Faptul că masa de repaus a fotonului este zero dă luminii o nuanţă de imaterialitate care i-a fascinat pe mistici, desigur mult înainte ca fizicienii să vorbească despre cuanta de lumină.Descarcă

Pluralismul: abordări conceptual-teoretice

Autor: Ana Gonța
La prima vedere, noțiunea pare a fi de dată recentă și trimite cu gândul la sfera politică, limba engleză și/sau Occident. În
realitate, cuvântul are o istorie foarte lungă și a trecut pe parcursul timpului prin multiple transformări semantice.Descarcă

Republica Moldova la 25 de ani: eforturi de recunoaștere internațională a independenței de stat

Autor: Dr. hab. Victor Juc
Dezintegrarea Uniunii Sovietice s-a produs sub incidenţa multiplelor aspecte şi forme de schimbare, unele rezumându-se la discrepanţe între obiectivele declarate şi situaţia reală.Descarcă

Premisele apariției organismului militar al Republicii Moldova

Autor: Dr. Victor Gaiciuc, Dr. Vitalie Ciobanu
Pe fundalul descompunerii Uniunii Sovietice și formării noilor instituţii de stat, a apărut necesitatea
stringentă de a forma o nouă structură de apărare și securitate. Contextul general de instituire a unei armate naționale a
reprezentat o realitate complexă a noului stat independent care se confrunta cu o serie de amenințări interne și externe.Descarcă

Fața invizibilă a migrației. Minorii moldoveni neînsoțiți în Italia

Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Drd. Ecaterina Deleu
Fenomenul migraţiei se înscrie, la ora actuală, în șirul celor mai ostentative provocări cu care se confruntă societatea contemporană.Descarcă

Fenomenul corupţiei: între percepţie şi reacţie socială

Autor: Dr. hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir
Aderarea Republicii Moldova la Grupul de state europene împotriva corupţiei (GRECO), la Convenţia penală şi Convenţia Civilă privind corupţia impune armonizarea legislaţiei naţionale cu imperativele actelor internaţionale, fapt care în mare măsură şi-a găsit reflectare în Codul penal al Republicii Moldova: reglementarea infracţiunilor de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influenţă, îmbogăţire ilicită, precum şi sancţionarea faptelor respective în sectorul privat – infracţiunile de luare de mită şi dare de mită.Descarcă

Aspecte conceptuale ale culturii muzicale contemporane

Autor: Dr. hab. Gheorghe Bobînă, drd. Mihaela Rusu, Institutul de Istorie al AȘM
În cadrul ultimelor investigaţii realizate în domeniul ştiinţelor umaniste, conceptul de cultură ocupă un loc central. Remarcăm faptul că, în cazul acestor discipline, preocupate de cunoaşterea universului uman şi social, factorii de ordin cultural reprezintă pentru societăţile contemporane o importantă sursă de dezvoltare istorică.
Descarcă

Organismul militar al statului: aspecte cognitiv-metodologice

Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Premisa teoretică necesară studierii organismului militar al statului o constituie reflecţia filosofică asupra esenţei şi structurii acestuia. Cu referire la Republica Moldova, soluţionarea respectivei probleme este de o actualitate deosebită, având în vedere că se află la etapa importantă de constituire şi consolidare, iar organismul său militar trece printr-un proces dificil de edificare şi de reformare.
Descarcă

Problematica antropologică în context bioetic şi politic

Autor: Dr. Serghei Sprincean, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ştiinţa şi filosofia din toate timpurile şi-au adus contribuţia substanţială şi şi-au manifestat interesul nestăvilit pentru îmbunătăţirea calitativă a vieţii societăţii şi individului.
Descarcă