Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filozofie

Învățăturile isihaste ale lui Neagoe Basarab

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Bobână
În secolul al XVI-lea apogeul culturii române de expresie slavonă este reflectat în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie (1518–1521), operă a unui „principe artist și filosof ”, în caracterizarea lui B. P. Hasdeu [1, p. 439].

Toleranţă şi iubire în creaţia lui Alexandru Scarlat Sturza

Autor: Dr., conf. univ. Octavian Moşin
Manifestarea toleranţei include anumite condiţii şi limite ale valabilităţii ei. Astfel, toleranţa presupune, în mod obligatoriu, un minim de respect, impus chiar şi de anumite circumstanţe şi faţă de opiniile lansatorului.

Repere metodologice de cercetare a sistemelor internaționale: raportul „actor - structură”

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Juc
Ştiinţa prezintă în sine prin conţinut şi esenţă un fenomen complex şi o construcţie dinamică nu numai sub aspectul cunoştinţelor pe care le include, dar şi al activităţii de cercetare îndreptate spre producerea lor.

Oportunitatea euroatlantică de asigurare a securității naționale

Autor: Dr. V. Ungureanu
Prăbușirea sistemului internațional bipolar a determinat o nouă configurație a raporturilor de forțe ale marilor puteri în Europa de Sud-Est, suprimând vechea hartă geopolitică a securității regionale și edificând o nouă arhitectură a evoluției relațiilor internaționale. Importanța geopolitică a Europei de Sud-Est a fost întotdeauna actuală.

Repere conceptuale și fundamente politico-juridice ale politicii de securitate și apărare națională

Autor: dr. hab. V. Cușnir, dr. Natalia Albu
Sistemul de asigurare a securității naționale presupune crearea unui mecanism de elaborare a politicii şi strategiei statului în domeniul asigurării securităţii naţionale şi de implementare a acestora prin intermediul anumitor instituții şi persoane.

Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (II)

Autor: Dr., prof. V. Bârsan, dr. A. Merticariu
8.Nenumăratele faţete ale lui Goethe: descompunerea spectrală a unui uomo universalis
Acest capitol, cel mai întins din articolul de faţă, îşi propune să ofere o imagine cât mai completă a sufletului şi spiritului goethean, şi implicit o cheie de înţelegere a adversităţii sale faţă de fizica newtoniana.

Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (I)

Autor: Dr., prof. V. Bârsan, Dr. A. Merticariu
Lumina este una dintre cele mai interesante ipostaze ale materiei. Faptul că masa de repaus a fotonului este zero dă luminii o nuanţă de imaterialitate care i-a fascinat pe mistici, desigur mult înainte ca fizicienii să vorbească despre cuanta de lumină.

Pluralismul: abordări conceptual-teoretice

Autor: Ana Gonța
La prima vedere, noțiunea pare a fi de dată recentă și trimite cu gândul la sfera politică, limba engleză și/sau Occident. În
realitate, cuvântul are o istorie foarte lungă și a trecut pe parcursul timpului prin multiple transformări semantice.

Republica Moldova la 25 de ani: eforturi de recunoaștere internațională a independenței de stat

Autor: Dr. hab. Victor Juc
Dezintegrarea Uniunii Sovietice s-a produs sub incidenţa multiplelor aspecte şi forme de schimbare, unele rezumându-se la discrepanţe între obiectivele declarate şi situaţia reală.

Premisele apariției organismului militar al Republicii Moldova

Autor: Dr. Victor Gaiciuc, Dr. Vitalie Ciobanu
Pe fundalul descompunerii Uniunii Sovietice și formării noilor instituţii de stat, a apărut necesitatea
stringentă de a forma o nouă structură de apărare și securitate. Contextul general de instituire a unei armate naționale a
reprezentat o realitate complexă a noului stat independent care se confrunta cu o serie de amenințări interne și externe.