Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie şi arheologie

Considerente asupra activității de creație a meșterilor pielari și blănari din sudul Republicii Moldova

Autor: Ana Ischimji
Meșteșugul de prelucrare a pieilor și blănurilor s-a dezvoltat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dar mai cu seamă în localitățile din sud, unde s-a concentrat oieritul și producerea lânii.

Conferința de la Paris a reprezentanților statelor majore ale armatelor Micii Ințelegeri și Franței pe probleme de legături

Autor: Andrei Nicolescu
Perioada 1930–1936 a reprezentat pentru politica europeană și mondială un interval de cotitură, în acest răstimp având loc evenimente de o importanță capitală pentru scena geopolitică.

Republica Democratică Moldovenească și imperativul unității naționale (1917–1918)

Autor: Gheorghe Cojocaru
Dintre provinciile revenite la trunchiul matern românesc în 1918, doar Basarabia și-a asumat o formă de statalitate aparte, apariția și evoluția căreia trebuie privită în contextul dezintegrării Imperiului țarilor și al agendei Revoluției ruse, al mișcării de emancipare națională și al Primului Război Mondial.

Locuitori din RSSM deportați în Siberia și Kazahstan (iunie 1940 – iulie 1941): condiții de muncă și supraviețuire

Autor: Maria Zinovii
Scopul acestui studiu constă în cercetarea condițiilor de muncă, a normelor și remunerării românilor basarabeni duși în anii 1940–1941 la munci forțate în Siberia și Kazahstan de către regimul sovietic stalinist.
 

Activitatea Uzinei Electrice din Chișinău în perioada interbelică

Autor: Ion Valer Xenofontov
Prima stație electrică din Basarabia a fost instalată la sfârșitul sec. al XIX-lea în sediul Clubului Nobilimii (amplasat în spațiul unde astăzi se află Cineplexul Loteanu, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 103).

Aspecte privind metodologia atestării, confirmării și recunoașterii statutului privilegiat al unor categorii sociale autohtone d

Autor: Elena Frumosu
Anexarea părții de răsărit a Moldovei la Imperiul Rus și procesul încorporării forțate a spațiului pruto-nistrean în sistemul socio-administrativ imperial rus reprezintă o problemă care se află în centrul investigațiilor actuale dedicate istoriei Basarabiei.

Războiul agresiv al Rusiei impotriva Ucrainei: cauze, desfășurare, urmări

Autor: Anatol Petrencu
La 24 februarie 2023 s-a împlinit un an de la declanșarea războiului agresiv al Federației Ruse împotriva Ucrainei – stat suveran, independent, membru-fondator al Organizației Națiunilor Unite (ONU), ale cărui frontiere au fost recunoscute internațional, inclusiv de statele vecine Federația Rusă, Belarus, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Republica Moldova.

Evreii din Vadul-Rașcov în memoria localnicilor

Autor: Iulii Palihovici
În anii 2019–2020, efectuând mai multe deplasări în comuna Vadul-Rașcov, Șoldănești, am reușit să realizăm o serie de interviuri cu locuitorii satului, dar și să efectuăm un releveu de teren cu concretizarea anumitor locuri legate de istoria șederii aici a evreilor.

Formarea și evoluția comunei agricole „De la intuneric la lumină” din raionul Ananiev (1924–1926)

Autor: Alexandru Molcosean
La începutul anilor 1920, Uniunea Sovietică a demarat o serie de tentative în vederea reorganizării sectorului agricol.

Lupta Direcției guberniale a Corpului Independent de Jandarmi din Basarabia cu Partidul Muncitoresc Social-Democrat din Rusia

Autor: Artur Leșcu
Printre partidele care activau pe teritoriul Basarabiei și luptau împotriva țarismului se număra și Partidul Muncitoresc Social-Democrat din Rusia (PMSDR), înființat în 1893 din mai multe cercuri și organizații marxiste.