Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Eveniment

Academia de Ştiinţe a Moldovei, locomotiva proceselor de internaţionalizare a cercetării

Autor: Acad. Ion Tighineanu, preşedinte al AŞM
Domeniile cercetării şi inovării, în urma implementării reformelor, se regăsesc actualmente pe o platformă cu câţiva piloni de bază, rolul fiecărui pilon fiind determinat de Codul cu priviDescarcă

Institutul de Fizică Aplicată la 55 de ani şi priorităţile sale

Autor: Academician Mircea Bologa
O privire retrospectivă asupra căii parcurse de Institutul de Fizică Aplicată (IFA) trezeşte sentimente de satisfacție sinceră şi de mândrie justificată. În primul rând, acestea se referă la veterani – colegii care şi-au dedicat viaţa profesională (sau o parte semnificativă a ei) şi cunoştinţele lor institutului care a devenit cea de-a doua casă, mândria şi bogăţia noastră.
Descarcă

Rolul școlii științifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc

Autor: Acad. Boris Gaina
În 2018, renumitul Institut pentru Viticultură și Vinificație „Magaraci” din Yalta, Alma Mater a științei mondiale și a practicii performante în viticultură și vinificație, a consemnat 190 de ani de la fondare.Descarcă

Nicolae Botgros – Doctor Honoris Causa al AȘM. Laudatio

Autor: Autor: Acad. Gheorghe Mustea
Ne face o deosebită plăcere şi onoare să prezentăm astăzi, în faţa Domniilor Voastre, în înaltul for al Academiei de Ştiinţe, meritele speciale ale maestrului Nicolae Botgros, reputat muzician, dirijor, director artistic al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, Artist al Poporului din Republica Moldova.Descarcă

Valori basarabene

Autor: Acad. Victor Spinei, membru de onoare al AȘM
Împovărat de ani și de responsabilități, revin cu smerenie la locurile de care mă leagă sentimente speciale, greu de definit, greu de exprimat.Descarcă

Conferința astrală a fraților Moscalenco

Autor: Acad. Mircea Bologa
Trecând în revistă mai mult de o jumătate de secol de activitate la Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, sunt copleșit de sentimentul de fericire de a-mi parcurge calea profesională alături de frații academicieni Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco, care au stat la temelia fizicii teoretice din Republica Moldova și semnifică o epocă de aur în dezvoltarea ei.Descarcă

„Știința și demnitatea, mai presus decât toate!”

Autor: Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Revista „Prelucrarea Electronică a Materialelor”, editată de Institutul de Fizică Aplicată (IFA), și revista „Akademos”, editată sub egida Academiei de Științe a Moldovei au găzduit un șir de materiale despre viața și activitatea cercetătorilor proeminenți ai IFA și AȘM.Descarcă

Cultura naţională şi provocările globalizării

Autor: Acad. Eugen Simion
Domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei,
prieteni, vorbitori de limba română,
Vă felicit, înainte de orice, de ziua limbii române, limba noastră comună.
Descarcă

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”

Autor: dr. hab. G.Cuciureanu
Pe parcursul desfășurării competiţiei respective s-a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifi ce a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate.Descarcă