Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe ale educaţiei

Observarea stelelor duble: integrarea astronomiei în activitățile extrașcolare pentru elevii dotați

Autor: Jan-Ovidiu Tercu
Observarea stelelor duble reprezintă o activitate fascinantă în cadrul activităților extrașcolare ale elevilor dotați, având un rol esențial în dezvoltarea lor intelectuală și a pasiunii pentru astronomie. Stelele duble pot fi împărțite în două tipuri: stele duble optic și stele duble fizic.  

Competențe digitale sub aspectul educației socioculturale

Autor: Victoria Danila
Pornind de la menirea sa de a forma personalități capabile de „a prevedea pentru a preveni”, apte pentru a se schimba spre bine pe sine și pe cei din preajmă [1, p. 27], educația implică o reformare continuă pentru a face față provocărilor, a fi capabilă să pregătească specialiști ai secolului al XXI-lea care corespund solicitărilor sociale de adaptare, de îmbogăţire a nivelului
de cultură, de soluționare a unor probleme complexe [2, p. 11].

Model de dezvoltare a inteligenţei lingvistice a elevilor de varstă şcolară mică în contextul studierii limbii engleze

Autor: Valentina Botnari, Cătălina Rusu
Dinamica societății contemporane confruntă mereu părinţii şi cadrele didactice cu noi provocări în ceea ce priveşte dezvoltarea generală a copilului.

Strategii de evaluare a auzului emoțional și a nivelului de dezvoltare a limbajului la preșcolarii cu dizabilități auditive

Autor: Natalia Ciubotaru
Realizarea studiului dat a demarat prin evaluarea auzului emoțional la copiii cu dizabilități auditive.

Termeni și concepte aferente abordării diacronic-ontologice a lecturii de către Alberto Manguel

Autor: Vlad Pâslaru
Teoria literară și hermeneutica literară moderne, preocupate de mecanismele convertirii textului literar în operă literară, sugerează și un chip sintetic virtual al cititorului de literatură.

Primul Atlas geografic școlar digital al Republicii Moldova: elaborarea structurii

Autor: Ioana Chiriac
The first digital school geographic atlas of Republic of Moldova: the elaboration of the structure PP. 147-154

Educaţia – premisă esențială în vederea unei dezvoltări durabile

Autor: Tatiana Ornoveţchii
A doua jumătate a secolului al XX-lea și mai ales secolul al XXI-lea sunt etape în istoria umanității în care noțiunea de educație și-a confirmat rolul și statutul său prestigios.

Tehnologii cloud pentru dezvoltarea competenței de comunicare digitală

Autor: Ilona Popovici
Necesitatea și importanța dezvoltării intense și avansate atât la elevi, cât și la studenți (de la orice program de studii), a competenței de comunicare digitală, ca parte componentă a competenței digitale, își găsește reflectare în:

Procesul didactic digitalizat: viziuni și perspective privind managementul educațional

Autor: Natalia Burlacu
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă evidențiază rolul primordial al educației în formarea și dezvoltarea capitalului uman dotat cu competențe necesare pentru edificarea unui viitor sustenabil evoluat din punct de vedere economic și social.

Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării

Autor: Dr. Inga Țițchiev, Veronica Iamandi
Sporirea eficienței sistemului educațional, extinderea și diversificarea ofertelor educaționale, formarea continuă prin valorificarea oportunităților oferite de tehnologiile informaționale și de comunicare sunt prioritățile de dezvoltare a sistemului educațional din Republica Moldova.