Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Impactul pandemiei COVID-19 asupra comportamentului consumatorilor și securității alimentare în Republica Moldova

Autor: Cerc. șt. Tatiana Gutium
În ultimele decenii în lume au fost înregistrate un șir de focare de boli infecțioase, cum ar fi: sindromul respirator acut sever (SARS), Ebola, febra Zika, gripa aviară (H5N1), gripa porcină A (H1N1), sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) etc.

Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporat

Autor: Dr, conf. univ. Aliona Bârcă, dr. conf. univ. Liliana Lazari
Redimensionarea controlului intern în Republica Moldova prin prisma guvernanței corporative și a contabilității se referă, preponderent, la necesitatea dezvoltării principiului transparenței informaționale.

Creativitatea și limitele etice ale marketingului social în sănătatea publică

Autor: Oxana Savciuc, Alina Timotin
În literatura de specialitate din străinătate se analizează preponderent creativitatea de marketing comercial, mai puțin cea de marketing social.

Dezvoltarea inovațională a industriei agroalimentare în epoca digitală

Autor: Dr., conf. univ. Nelli Amarfii-Railean
În ultimele decenii omenirea a înregistrat o creștere și o dezvoltare fără precedent. Conform prognozelor internaționale, în anul 2050 populația lumii va ajunge la 9,2 miliarde de oameni [1], iar Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură
(FAO) declară că fermierii trebuie să producă cu 70 % mai mult pentru a satisface cererea crescândă de produse agricole ale populației. 

Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
În urma schimbărilor produse atât pe arena mondială, cât și pe cea națională, problema securității alimentare are o importanță tot mai mare.

Aspecte problematice privind modul de recunoaştere şi contabilizare a pierderilor efectivelor de păsări

Autor: Tatiana Ţapu
Gestiunea eficientă a costurilor de producţie aferente proceselor de producţie care se derulează în cadrul entităţilor avicole, mai cu seamă a celor cu bază industrială de producţie, este afectată de un şir de factori de origine organizațională şi tehnologică. (...)

Analiza problemelor implementării unui sistem CRM într-o companie

Autor: Drd. Olga Goremichina
În ultimii ani, sistemele de Management al Relaţiilor cu Clienţii (abreviat CRM după en. Customer Relationship Management) au devenit o bază strategică pentru diverse companii şi un factor important al succesului lor.

Studiu empiric asupra relaţiilor dintre guvernanţa corporativă şi controlul intern

Autor: Dr., conf. univ. Aliona Bîrcă
Trăsăturile actuale ale guvernanţei corporative simbolizează rezultatul evoluţiei ştiinţei economice şi, nu în cele din urmă, a ştiinţelor de gestiune.

Arhitectura managementului securităţii alimentare în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Rodica Perciun, dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
Una dintre problemele principale cu care s-a confruntat omenirea de-a lungul dezvoltării sale a fost problema securităţii alimentare

Tendințe în parcursul competitivității economiei naționale: cuantificare și constrângeri

Autor: M. c. A. Stratan
Monitorizarea şi evaluarea, în mod sistematic, a procesului de implementare a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivității [1], relevă din necesitatea imperativă a implementării acestui document de politici pentru susţinerea reformelor de restructurare calitativă a economiei şi dezvoltarea capacităţii concurenţiale a acesteia pe arena internaţională, contribuind, prin urmare, la asigurarea unei creşteri sustenabile şi a veniturilor reale ale populaţiei.