Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Ipoteca – soluție pentru cumpărătorii de imobile

Autor: Rotaru Olesea
În acest articol este analizat rolul ipotecii în cadrul pieței imobiliare, beneficiile, riscurile implicate, precum și impactul acesteia asupra tranzacțiilor cu imobile și asupra economiei în ansamblu.

Dezvoltarea afacerilor sustenabile în condițiile de risc și incertitudine ale noilor realități

Autor: Victoria Iordachi
În mediul curent, marcat de intensificarea concurenței și de cerințe tot mai stringente pentru atingerea obiectivelor comerciale, ajustarea managementului strategic la noile condiții devine imperativă pentru organizații, asigurându-le competitivitatea și relevanța pe termen extins.

Dezvoltarea afacerilor sustenabile în condițiile de risc și incertitudine ale noilor realități

Autor: Iordachi Victoria
În mediul curent, marcat de intensificarea concurenței și de cerințe tot mai stringente pentru atingerea obiectivelor comerciale, ajustarea managementului strategic la noile condiții devine imperativă pentru organizații, asigurându-le competitivitatea și relevanța pe termen extins.

Barierele ÎMM-urilor din Republica Moldova în calea inovării

Autor: Alexandra Novac
Rolul substanțial al inovării în calitate de catalizator al creșterii economice a fost cercetat pe larg în literatura de specialitate.

Influența pieței valorilor mobiliare de stat interne asupra creșterii economice

Autor: Ana Litocenco
O atenție sporită, în special în ultimele două decade, s-a acordat, prin diverse cercetări și analize în domeniu, piețelor valorilor mobiliare de stat (VMS), întrucât dezvoltarea acestora poate contribui la diversificarea surselor de finanțare a statului, la protejarea portofoliilor de emisiuni de anumite neconcordanțe valutare și ale scadențelor, la prevenirea sau ameliorarea crizelor financiare de pe piețele emergente.

Analiza metodelor de evaluare a competitivității intreprinderii

Autor: Serghei Mogildea
Formarea piețelor teritoriale, sectoriale complică semnificativ activitatea subiecților economici, inclusiva întreprinderilor.

Ameliorarea imaginii întreprinderii prin utilizarea unui cadru operațional de gestionare strategică a imaginii

Autor: Iurie Malancea
Strategiile de gestionare a imaginii de regulă sunt implementate pentru a promova imaginea dorită a
companiei, astfel încât aceasta să se diferențieze de competitori.

Economia exportului de corupție și a politicilor de integritate, în context național și internațional

Autor: Elina Benea-Popușoi
Organizația Transparency International (TI) definește corupția ca abuzul față de puterea încredințată în scopul obținerii unui beneficiu privat

Metodele de predare a educației antreprenoriale: cazul Republicii Moldova

Autor: Alexandra Novac
În prezent există o conștientizare din ce în ce mai mare a faptului că tinerii au un potențial enorm, care
poate fi valorificat pentru ca aceștia să-și lanseze și să-și dezvolte propria lor afacere.

Aspecte teoretice ale poziționării mărfurilor

Autor: Liubov Aricova
Concurența puternică, gama largă de produse de pe piață și reînnoirea constantă a nomenclatorului acestora face ca întreprinderea să se confrunte cu întrebarea: în ce măsură va accepta clientul produsele lansate, care sunt condițiile prealabile pentru cererea de produse?