Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Contribuții la dezvoltarea instrumentarului analitic al raportării de sustenabilitate

Autor: Silvia Zaharco, Maria Cojocaru
Sistemul de raportare a întreprinderilor a suportat transformări radicale în ultimele două decenii.

Studiul empiric privind rezultatele certificării întreprinderilor din Republica Moldova în sistemele ISO 22000 și ISO 22005

Autor: Boris Gaina, Svetlana Fedorciucova, Galina Cobirman
Intensitatea vieții contemporane, dinamismul ei, globalizarea și interconectarea piețelor, a tradițiilor alimentare au dus la schimbări majore în modul de producere și preparare a hranei, precum și a consumului acesteia.

Istoricul cercetărilor geografice în domeniul turismului din cadrul bazinului hidrografic Nistru (sectorul Republicii Moldova)

Autor: Ivan Moroz, Petru Bacal, Dorin Lungu
Pentru redresarea turismului și elaborarea unor strategii coerente în vederea revigorării sectorului dat, trebuie luate în seamă studiile efectuate la nivel  regional și bazinal care oferă perspectiva soluționării componentelor ce provoacă disfuncționalitatea ramurii turistice.

Ipoteca – soluție pentru cumpărătorii de imobile

Autor: Rotaru Olesea
În acest articol este analizat rolul ipotecii în cadrul pieței imobiliare, beneficiile, riscurile implicate, precum și impactul acesteia asupra tranzacțiilor cu imobile și asupra economiei în ansamblu.

Dezvoltarea afacerilor sustenabile în condițiile de risc și incertitudine ale noilor realități

Autor: Victoria Iordachi
În mediul curent, marcat de intensificarea concurenței și de cerințe tot mai stringente pentru atingerea obiectivelor comerciale, ajustarea managementului strategic la noile condiții devine imperativă pentru organizații, asigurându-le competitivitatea și relevanța pe termen extins.

Dezvoltarea afacerilor sustenabile în condițiile de risc și incertitudine ale noilor realități

Autor: Iordachi Victoria
În mediul curent, marcat de intensificarea concurenței și de cerințe tot mai stringente pentru atingerea obiectivelor comerciale, ajustarea managementului strategic la noile condiții devine imperativă pentru organizații, asigurându-le competitivitatea și relevanța pe termen extins.

Barierele ÎMM-urilor din Republica Moldova în calea inovării

Autor: Alexandra Novac
Rolul substanțial al inovării în calitate de catalizator al creșterii economice a fost cercetat pe larg în literatura de specialitate.

Influența pieței valorilor mobiliare de stat interne asupra creșterii economice

Autor: Ana Litocenco
O atenție sporită, în special în ultimele două decade, s-a acordat, prin diverse cercetări și analize în domeniu, piețelor valorilor mobiliare de stat (VMS), întrucât dezvoltarea acestora poate contribui la diversificarea surselor de finanțare a statului, la protejarea portofoliilor de emisiuni de anumite neconcordanțe valutare și ale scadențelor, la prevenirea sau ameliorarea crizelor financiare de pe piețele emergente.

Analiza metodelor de evaluare a competitivității intreprinderii

Autor: Serghei Mogildea
Formarea piețelor teritoriale, sectoriale complică semnificativ activitatea subiecților economici, inclusiva întreprinderilor.

Ameliorarea imaginii întreprinderii prin utilizarea unui cadru operațional de gestionare strategică a imaginii

Autor: Iurie Malancea
Strategiile de gestionare a imaginii de regulă sunt implementate pentru a promova imaginea dorită a
companiei, astfel încât aceasta să se diferențieze de competitori.