Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Științe economice

Analiza problemelor implementării unui sistem CRM într-o companie

Autor: Drd. Olga Goremichina
În ultimii ani, sistemele de Management al Relațiilor cu Clienții (abreviat CRM după en. Customer Relationship Management) au devenit o bază strategică pentru diverse companii și un factor important al succesului lor.Descarcă

Studiu empiric asupra relațiilor dintre guvernanța corporativă și controlul intern

Autor: Dr., conf. univ. Aliona Bîrcă
Trăsăturile actuale ale guvernanței corporative simbolizează rezultatul evoluției științei economice și, nu în cele din urmă, a științelor de gestiune.Descarcă

Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Rodica Perciun, Dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
Una dintre problemele principale cu care s-a confruntat omenirea de-a lungul dezvoltării sale a fost problema securității alimentareDescarcă

Tendințe în parcursul competitivității economiei naționale: cuantificare și constrângeri

Autor: M. c. A. Stratan
Monitorizarea şi evaluarea, în mod sistematic, a procesului de implementare a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivității [1], relevă din necesitatea imperativă a implementării acestui document de politici pentru susţinerea reformelor de restructurare calitativă a economiei şi dezvoltarea capacităţii concurenţiale a acesteia pe arena internaţională, contribuind, prin urmare, la asigurarea unei creşteri sustenabile şi a veniturilor reale ale populaţiei.Descarcă

Imaginea Republicii Moldova în calitate de destinație turistică printre greci

Autor: drd. Stela Cazacu
Studiul confirmă că imaginea unei destinații are un impact decisiv asupra intențiilor turiștilor. În baza rezultatelor și concluziilor cercetării respective, autorul sugerează câteva recomandări pentru specialiștii în marketingul unei destinații turistice.Descarcă

Considerații asupra profilului exportatorilor moldoveni de produse agroalimentare

Autor: dr. C. Coșer, dr., conf. univ. Liliana Cimpoieș
Capacitatea internă redusă a sectorului agroalimentar și performanța în general slabă a companiilor nu au permis extinderea numărului de exportatori de produse agroalimentare, așa cum s-a reușit acest lucru în Estonia, de exemplu, unde aproape jumătate din companiile țării respective sunt întreprinderi exportatoare [7].Descarcă

International economic relations between Republic of Moldova and Greece

Autor: Stela Cazacu
The main goal of this article is to contribute to the advancement of partnership relations, especially in the area of economic development, between Greece and the Republic of Moldova as part of Moldova´s European integration endeavor. Assessing and analyzing the current state of economic relations between Greece and the Republic of Moldova will help identify, as a result, a number of niches and opportunities for economic cooperation.Descarcă

Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală

Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Manole, Dr. hab., prof. univ. A. Stratan
Republica Moldova se confruntă cu probleme economice şi financiare, iar fluxurile de capital străin sunt binevenite şi favorabile eficacităţii sistemului economic. Totuşi, acestea pot conduce şi la situaţii de criză a îndatorării, adesea considerându-se că datoria externă creează tot atâtea probleme pe câte le rezolvă.Descarcă

Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public

Autor: Dr. hab. T. Manole, dr. hab. A. Stratan
Managementul finanţelor publice reprezintă un sistem de metode, principii, tehnici şi instrumente privind încasarea şi utilizarea resurselor financiare publice şi gestionarea eficientă a banului public.Descarcă

Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice

Autor: Dr. Alfreda Roşca, dr. Mihai Guzun, cercet. șt. Viorica Botnaru
Scopul principal al cercetărilor ştiinţifice constă în dobândirea cunoştinţelor. Acestea, fiind valorificate ulterior, oferă multiple beneficii umanităţii.Descarcă