Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor și culturologie

Simion Zamșa, un maestru al jocului artistic

Autor: Cercet. șt. Vladimir Kravcenko
 În zilele noastre, arta plastică evoluează în contextul postmodernismului, care nu este un curent artistic în înţelegere tradiţională.Descarcă

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabie

Autor: Dr. Adrian Dolghi, dr. conf. cercet. Alina Felea
La sf. sec. al XVIII-lea și în sec. al XIX-lea în Imperiul Rus în instruirea tinerei generații în calitate de material didactic, pe lângă manuale și hărți, se utilizau diferite gravuri, precum cea a lui I. Terebenev [1], jocuri tematice, precum cele geografice ale lui I. Cernov [2] și istorico-geografice ale lui I. Gurianov [3], dar și cărți de joc, precum cele ale lui K. Șelihov [4].Descarcă

Denumirile oraşului Soroca și ale unor orașe nistrene în lumina surselor cartografice

Autor: Drd. Vitalie Iaţiuc
Istoria apariției unei așezări pe hărțile geografice denotă importanța acesteia în dezvoltarea zonei.Descarcă

Fenomenul Ada Zevin în arta națională

Autor: Dr., conf. cercet. Liliana Condraticova, Dr. Natalia Procop
Artist plastic din Basarabia și nume de referință în arta națională, un simbol al epocii, eminent critic de artă și înzestrat pedagog, cu un sublim talent nativ fațetat prin studiile de specialitate la Bucureşti, Moscova, Sankt Petersburg şi Chişinău, Ada Zevin ocupă un loc special în evoluția artelor plastice din Republica Moldova, exprimându-și discret aspirația de a-și păstra libertatea de creație și gândirea progresistă, în pofida mediului social, politic și ideologic ostil.Descarcă

Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944–1947)

Autor: Drd. Alina Ostapov
 Arhitectura perioadei postbelice se caracterizează prin consolidarea monopolului Partidului Comunist asupra dezvoltării politice, social-economice şi spirituale a republicii.Descarcă

Filmul istorico-biografic al lui Anatol Codru: noi valențe estetice

Autor: dr. Dumitru Olărescu
Autorul evidenţiază predilecţia poetului și cineastului Anatol Codru faţă de personalităţile importante din domeniul artei și culturii naţionale și, în mod special, faţă de înaintașii trecutului nostru.Descarcă

Muzeologie și muzealizare - reflecții conceptuale

Autor: Dr. Gherghina Boda, dr. Dumitru-Cătălin Rogojanu,
Termenul de muzeologie, privit atât în sens larg, cât și restrâns, cunoaște patru accepțiuni care plasează acest domeniu în sfera etimologicului, ca studiu al muzeului, ca studiu al relației specifi ce dintre om și realitate, precum și ca tendință de aplicare la tot ce se învecinează cu muzeul, reprezentând în același timp și metateoria funcționării acestor instituții.Descarcă

Tradiția covoarelor din perspectiva dinamismului cultural

Autor: dr. Ludmila Moisei
De-a lungul timpului, covoarele tradiționale au fost marcate de fenomenul dinamismului cultural, exprimat prin procese de continuitate, discontinuitate, acomodare sau revitalizare. Demersul propus are drept scop relevarea impactului dinamismului cultural asupra evoluției în timp a tradiției covoarelor.Descarcă

Tradiția de nuntă în comunitățile de basarabeni deportați în Siberia și în Kazahstan

Autor: Dr., conf. univ. Ludmila Cojocaru
Studiul de față este o primă contribuție la analiza fenomenului nunții tradiționale românești în contextul transformărilor dramatice de la mijlocul secolului XX, în mod prioritar caracteristic comunităților de basarabeni deportați de către regimul totalitar comunist din RSS Moldovenească și impuși, între anii 1941–1956, să se afle în regiunile de est ale Uniunii Sovietice.Descarcă

Cultura muzicală a Basarabiei după Unire (1918 – 1940)

Autor: Dr., prof. univ. Elena Mironenco, dr., prof., conf. univ. Victoria Melnic
În istoria culturii muzicale din Republica Moldova perioada interbelică (1918–1940) rămâne a fi până astăzi în mare parte o terra incognita. Ea a fost studiată chiar mai puțin decât etapele anterioare.Descarcă