Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soi

Autor: Dr. hab., conf. univ. Nicolae Taran, dr. Boris Morari, dr. Olga Soldatenco
Vinul roșu este un produs alimentar ce se caracterizează printr-un conținut chimic valoros datorită trecerii în must din pieliță, semințe și ciorchini a unor cantități semnificative de substanțe fenolice care conferă băuturii importante proprietăți biochimice şi fiziologice.

Asigurarea securității energetice prin implementarea conceptului LOME (Legumnoase, Oleaginoase, Metanizare). Analiză comparativă

Autor: Dr. Eugeniu Triboi
La 20–30 noiembrie 2019, la Bălți a avut loc Conferința internațională cu tema „Agricultura viitorului” și cu un mesaj provocator: „Cunoștințele actuale sunt suficiente pentru a propulsa agricultura sau ne lipsesc cunoștințe importante, fapt ce ne împiedică să trecem la o nouă agricultură capabilă să răspundă cerințelor actuale și viitoare ale societății?”. 

Contribuții la stabilirea parametrilor mineralogici ai solurilor brune pentru specificarea genezei și clasificării lor

Autor: Dr., cercet. șt. principal Vasilii Alexeev, dr., conf. cercet. Vladimir Filipciuc
Cercetările au fost efectuate pe soluri brune virgine. În Republica Moldova aceste soluri se formează sub pădurile foioase de tip european (fag, stejar, carpen), în trecut, aparent mai răspândite [1]. Sub aspect genetic, un caracter important al solurilor brune constituie prezența unui orizont metamorfizat cu argilizare intensivă in situ.

Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii

Autor: Boris Boincean, Sergiu Coșman, Spartac Chilat
Provocările economice și sociale cu care se confruntă Republica Moldova impune necesitatea adoptării unei strategii de redresare a agriculturii, ţinând cont îndeosebi de perspectivele manifestării tot mai frecvente a secetelor

Curba de saturație a luminii pentru fotosinteză – un criteriu de determinare a performanței genotipurilor de viţă de vie

Autor: Dr. hab. Eugeniu Alexandrov
Schimbările climatice generează necesitatea creării unor genotipuri de plante care să se dezvolte și să asigure o performanţă sporită în noile condiții pedoclimatice.

Impactul adsorbantului de micotoxine Vitacorm REO-AG asupra calităților productive ale tineretului suin

Autor: Ludmila BIVOL
În contextul globalizării economiei şi accentuării unui nivel maxim al concurenţei, obţinerea unor carcase de calitate superioară reprezintă o condiţie esenţială pentru toţi crescătorii de suine.

Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative

Autor: Dr., conf. univ. Grigore BALTAG
Aplicarea produselor de uz fitosanitar (PFS) în agricultură reprezintă o etapă responsabilă pentru protecția plantelor agricole și ocrotirea naturii. 

Potențialul genetic al taurinelor din rasa Holstein de diferită origine

Autor: Dr. hab. Valentin Focșa, dr. Alexandra Constandoglo, Grigore Morar, Igor Acbaș
Rasa Holstein este una dintre cele mai productive din lume, patria ei fiind Olanda.

Genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie (Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.×Muscadinia rotundifolia Michx.)

Autor: Dr. hab. Eugeniu Alexandrov
Pe măsură ce înaintăm în timp, agricultura, la nivel local, naţional, european și mondial, în condiții pedoclimatice, politice și socio-economice respective, trebuie să asigure o cantitate suficientă și de înaltă calitate a produselor derivate alimentare de origine naturală, materie primă pentru ramurile industriale, resurse pentru producerea energiei regenerabile, genotipuri care să se dezvolte pe fundalul schimbărilor climatice, contribuind astfel la prevenirea și combaterea proceselor de deșertificare, iar toate acestea împreună demonstrează

Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Mihail Cuharschi, dr., conf. cercet. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, dr. hab., prof. univ., acad. Boris Gaina, dr., conf. cercet. Vladimir Degteari
În ultimii ani, în legătură cu agravarea stării ecologice (poluarea mediului ambiant), ţările viticole dezvoltate şi-au declarat drept una dintre direcţiile prioritare producerea strugurilor şi vinurilor organice. (...)