Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Potențialul agroecologic al clonelor soiului de struguri pentru vin Merlot

Autor: Cornelia Voinesco
Cultivarea viței-de-vie a fost realizată exclusiv de către comunitățile sedentare. Odată cu evoluția civilizației, alături de activitățile agricole au fost dezvoltate și alte domenii conexe, cum ar fi viticultura și procesarea strugurilor.

Studiul microbiologic și biotehnologic al tulpinilor de levuri izolate la fermentarea spontană a strugurilor din soiul de strugu

Autor: Nicolae Taran, Olga Soldatenco (Grigorean), Victoria Adajuc
Izolarea și selectarea tulpinilor de levuri locale constituie un subiect de mare interes în biotehnologie, unul esențial pentru obținerea de produse alimentare de calitate superioară.

Studiul microorganismelor strugurilor din podgoriile Republicii Moldova: influența factorilor uman și natural

Autor: Meiling Yao, Fei Wang, Gheorghe Arpentin
Conceptul de terroir, în oenologie, se referă la o zonă geografică caracterizată în principal prin factorii săi naturali și umani care contribuie la producerea vinurilor tipice podgoriei [1].

Managementul materiei organice a solului – măsură decisivă în atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Autor: Boris Boincean
Pe parcursul ultimelor decenii omenirea se confruntă cu o serie de provocări, inclusiv cu schimbările climatice – consecință a activității umane în era Antropocenă.

Plasticitatea și stabilitatea unor hibrizi de sfeclă de zahăr la putregaiul de rădăcină

Autor: Ghenadie Crivcianschi
Sfecla de zahăr, cultură tradițională în sectorul agroindustrial al Republicii Moldova, este una înalt productivă, care asigură un volum de zahăr alb de 12-19 t/ha și, suplimentar, produse secundare (tăiței, melasa ș.a.) de 60-65 t/ha.

Studiul comparativ al utilizării chitosanului la limpezirea mustului cu substanțele de cleire tradiționale

Autor: Silvia Nemțeanu
Calitatea mustului de struguri este determinată de conținutul în el a trei compuși de bază, care ulterior influențează asupra calității viitorului vin, și anume: conținutul de burbă, compușii fenolici și concentrația oxigenului dizolvat în must [1].

Particularitățile morfoproductive ale hibrizilor F1 obținuți de la incrucișările interrasiale de găini cu subrasa Gat golaș mold

Autor: Tatiana Lupolov, Igor Petcu
Provocările climatice condiționează piața autohtonă a produselor alimentare de origine animală să păstreze diversitatea existentă a raselor locale de animale și păsări, care posedă un grad mai înalt de adaptabilitate la condițiile de mediu și exploatare, sunt mai rezistente la îmbolnăviri și au o viabilitate mai mare.

Potențialul oenologic al soiurilor de struguri autohtone și de selecție nouă

Autor: Nicolae Taran, Boris Morari, Olga Soldatenco, Irina Ponomoriova, Silvia Nemțeanu, Boris Gaina, Crina Vicol
Schimbările climatice din ultimii ani au schimbat optica asupra soiurilor de struguri autohtone și de selecție nouă care sunt adaptate la condițiile locale și care asigură obținerea unor vinuri de calitate.

Adaptabilitatea soiurilor de măr la boli fungice și dereglări fiziologice în funcție de tehnologia de păstrare aplicată

Autor: Alexandru Nicuță, Nicolae Bujoreanu
Mărul cultivat (Malus domestica Borkh.), datorită valorii sale alimentară, ocupă locul al treilea după productivitate în pomicultura mondială, iar în zonele temperate ale globului este principala specie pomicolă.

Optimizarea conceptului de conducere și tăiere a plantațiilor de cireș prin ameliorarea relației între creștere și fructificare

Autor: Valerian Balan, Vasile Șarban, Igor Ivanov
În ultimele două-trei decenii, în Europa de Vest s-au implementat sisteme de livezi de mare densitate, mecanizate, cu folosirea unor cantități considerabile de pesticide, erbicide și îngrășăminte, sisteme care, în condițiile optimizării agrobiologice și economice, au coborât la minim costurile producției de fructe.