Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe geonomice

Conținutul metalelor grele în solurile din ecosistemul urban Bălți (Republica Moldova)

Autor: Andrian Țugulea, Vasile Stegărescu, Vladimir Mogildea, Constantin Bulimaga, Petru Prodan, Anastasia Portărescu
Solurile urbane sunt cunoscute prin caracteristicile sale specifice.

Schimbările climatice atestate pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Bejan Iurie, Cojocari Rodica, Mîndru Galina, Grigoraș Mihail
Organizația Meteorologică Mondială definește clima drept un regim multianual al vremii, care ia naștere în urma interacțiunii dintre factorii radiativi, circulația generală a atmosferei și complexul de condiții fizico-geografice sub influența tot mai accentuată
a activității umane.

Evoluția activității de protecția mediului în România în contextul integrării europene

Autor: Ioan Jelev
Natura a impresionat dintotdeauna ființa umană. Personalități marcante, pictori, muzicieni, scriitori, dar și oameni de știință, i-au redat măreția prin sunete, imagini sau descrieri remarcabile.

Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic

Autor: M. c. Maria Nedealcov, drd. Viorica Țurcanu
Anticiclonul nord-african se realizează deasupra Tropicului Racului, în Africa de Nord, direcționându-se spre nord în situația în care ciclonii mediteraneeni sunt în restrângere.

Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Maria Nedealcov, Lucia Căpățînă
Printre principalii centrii barici cu acțiune asupra Republicii Moldova în timpul verii se numără anticiclonul Azoric, care își are nucleul în Oceanul Atlantic, deasupra arhipelagului cu același nume.

Considerații actuale privind manifestarea anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Viorica Țurcanu
Ritmul accelerat cu care se manifestă fenomenul schimbărilor climatice este reflectat în Raportul global de Evaluare climatică pe anii 2015–2019 [2].

Analiza indicilor structurali cu privire la rețeaua de drumuri în Republica Moldova

Autor: Drd. Vitalie Mamot, dr., conf. univ. Elena Sochircă
Rețelele de drumuri sunt constituite dintr-un șir de noduri și legături ce reprezintă locațiile spațiale și conexiunile dintre ele. Acestea se caracterizează printr-un șir de proprietăți de ordin topologic și geometric.

Problemele existente și măsurile necesare în vederea reducerii riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Vasile ALCAZ, dr., conf. cercet. Igor NICOARA, Eugen ISICICO, drd. Sergiu TROIAN
Securitatea seismică este unul dintre factorii importanţi ce determină dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii socioeconomice a oricărei țări amplasate într-o zonă seismică.

Exprimarea vulnerabilității pădurilor față de aridizarea climei prin indici ecoclimatici (studiu de caz)

Autor: M. c. Maria Nedealcov, dr. Ala Donica, drd. Nicolae Grigoraș
Potrivit Comunicărilor Naționale, ce au în vizor schimbările climatice, Republica Moldova este susceptibilă la trei tipuri de impacturi climatice: creșteri ale temperaturilor; modificări ale regimurilor de precipitații și creșterea aridității climei.

Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations

Autor: Lead engineer Inna Romanciuc, candidate of geographic sciences, senior researcher Natalia Pazynych
The development of precision agriculture technologies allows both to increase yields and to save the natural resources.