Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Scientometrie

Audierea publică a rezultatelor implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării

Autor: Liliana Condraticova
Comunitatea academică din Republica Moldova este antrenată în ultimii trei ani (2019–2021) în audierea publică a rezultatelor implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării finanțate de la bugetul de stat.

Finanţarea ştiinţei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?

Autor: dr. hab. Gheorghe Cuciureanu, dr. hab. Vitalie Minciună
Finanţarea ştiinţei în Republica Moldova în următorii patru ani se va efectua, în principal, în baza Programului naţional în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020–2023 (PNCI), aprobat în şedinţa Guvernului din 1 august 2019 [1]. (...)

Abordarea bibliometrică în analiza dinamicii de dezvoltare a ştiinţei şi societăţii

Autor: Rodica Cujba
Ştiinţa este o formă de cunoaştere acumulată prin efortul omului de a înţelege universul în care trăim.

Atestarea ştiinţifică în anul 2018: sub semnul reformelor

Autor: Dr. hab. conf. cercet. Gheorghe Cuciureanu, dr. conf. univ. Galina Marusic, dr. hab. conf. cercet. Vitalie Minciună, dr. hab. prof. univ. Tatiana Callo, dr. Marina Pişcenco, dr. conf. cercet. Aliona Daniliuc
În anul 2018 s-au produs schimbări majore în sistemul de evaluare a cercetării ştiinţifice din Republica Moldova.

Menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare și inovare

Autor: dr. I. Cojocaru, dr. A. Roșca, dr. M. Guzun, dr. A. Rusu
Scopul publicaţiei este acela de a analiza situaţia în arealul ce cuprinde infrastructura de cercetare și inovare în Republica Moldova şi Uniunea Europeană, de a elucida necesitatea menţinerii şi dezvoltării acesteia.

Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?

Autor: Dr. hab. Gh. Cuciureanu, dr. I. Holban, dr. hab. V. Minciună
 Odată cu aprobarea Codului educaţiei [3] şi a actelor subsecvente, a fost modificat cadrul de organizare şi desfăşurare a studiilor doctorale în Republica Moldova.

Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare - dezvoltare

Autor: Dr. M. Guzun, Dr. I. Cojocaru, Dr. Alfreda Roșca, Viorica Botnaru
Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 [1] include obiective și măsuri concrete pentru eficientizarea managementului sferei de cercetare-dezvoltare în vederea obținerii unor performanțe care ar creşte rolul investigaţiei ştiinţifice în procesul de rezolvare a multiplelor probleme economice și sociale și ar pune baza unei dezvoltări economice durabile.

Și totuși, câți și unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?

Autor: Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. hab. Gheorghe Cuciureanu
Câţi cercetători ştiinţifici există în Republica Moldova, sunt mulţi sau puţini şi care este performanţa acestora?

Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării

Autor: Dr. hab. Ion Holban, Cristina Petrov (Cotun)
Concepţia care domină azi lumea civilizată este formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, în care să prevaleze spiritul şi metodele ştiinţifice, angajarea plenară a ştiinţei la soluţionarea problemelor economice şi sociale ale ţării, organizarea şi gestionarea ştiinţifică a muncii, studiul ştiinţific şi optimizarea fiecărei operaţii, utilizarea pe larg a tehnologiilor informaţionale, transferul operativ de cunoştinţe de la un domeniu la altul.

Problemele dezvoltării științei în instituțiile de învățămînt superior

Autor: Dr., conf. univ. Cristina Coșciug
Studiul prezintă o analiză a activității științifice a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Autorul consideră că universitățile din Moldova, în ciuda unor factori restrictivi, acordă o atenție deosebită dezvoltării științei și oferă o platformă excelentă pentru diseminarea rapidă a rezultatelor obţinute în societate.