Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Scientometrie

Abordarea bibliometrică în analiza dinamicii de dezvoltare a ştiinţei şi societăţii

Autor: Rodica Cujba
Ştiinţa este o formă de cunoaştere acumulată prin efortul omului de a înţelege universul în care trăim.
Descarcă

Atestarea ştiinţifică în anul 2018: sub semnul reformelor

Autor: r. hab. conf. cercet. Gheorghe Cuciureanu, dr. conf. univ. Galina Marusic, dr. hab. conf. cercet. Vitalie Minciună, dr. hab. prof. univ. Tatiana Callo, dr. Marina Pişcenco, dr. conf. cercet. Aliona Daniliuc
În anul 2018 s-au produs schimbări majore în sistemul de evaluare a cercetării ştiinţifice din Republica Moldova.Descarcă

Menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare și inovare

Autor: dr. I. Cojocaru, dr. A. Roșca, dr. M. Guzun, dr. A. Rusu
Scopul publicaţiei este acela de a analiza situaţia în arealul ce cuprinde infrastructura de cercetare și inovare în Republica Moldova şi Uniunea Europeană, de a elucida necesitatea menţinerii şi dezvoltării acesteia.Descarcă

Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?

Autor: Dr. hab. Gh. Cuciureanu, dr. I. Holban, dr. hab. V. Minciună
 Odată cu aprobarea Codului educaţiei [3] şi a actelor subsecvente, a fost modificat cadrul de organizare şi desfăşurare a studiilor doctorale în Republica Moldova.Descarcă

Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare - dezvoltare

Autor: Dr. M. Guzun, Dr. I. Cojocaru, Dr. Alfreda Roșca, Viorica Botnaru
Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 [1] include obiective și măsuri concrete pentru eficientizarea managementului sferei de cercetare-dezvoltare în vederea obținerii unor performanțe care ar creşte rolul investigaţiei ştiinţifice în procesul de rezolvare a multiplelor probleme economice și sociale și ar pune baza unei dezvoltări economice durabile.Descarcă

Și totuși, câți și unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?

Autor: Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. hab. Gheorghe Cuciureanu
Câţi cercetători ştiinţifici există în Republica Moldova, sunt mulţi sau puţini şi care este performanţa acestora?Descarcă

Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării

Autor: Dr. hab. Ion Holban, Cristina Petrov (Cotun)
Concepţia care domină azi lumea civilizată este formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, în care să prevaleze spiritul şi metodele ştiinţifice, angajarea plenară a ştiinţei la soluţionarea problemelor economice şi sociale ale ţării, organizarea şi gestionarea ştiinţifică a muncii, studiul ştiinţific şi optimizarea fiecărei operaţii, utilizarea pe larg a tehnologiilor informaţionale, transferul operativ de cunoştinţe de la un domeniu la altul.Descarcă

Problemele dezvoltării științei în instituțiile de învățămînt superior

Autor: Dr., conf. univ. Cristina Coșciug
Studiul prezintă o analiză a activității științifice a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Autorul consideră că universitățile din Moldova, în ciuda unor factori restrictivi, acordă o atenție deosebită dezvoltării științei și oferă o platformă excelentă pentru diseminarea rapidă a rezultatelor obţinute în societate.Descarcă

Tipuri de rezultate științifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuție publică)

Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Dr. hab. Nelly Țurcan, Dr. Alfreda Roșca, Dr. Elena Ungureanu, Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Necesitatea definirii tipurilor de rezultate ştiinţifice ce pot fi obţinute în urma executării proiectelor de cercetare-dezvoltare este determinată de lipsa unui nomenclator al acestora în Republica Moldova, a unor materiale metodologice pentru formularea exactă a realizărilor ştiinţifice, de obligaţia de a evalua şi clasifica rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, a facilita procesul de raportare şi dezvolta un sistem informatic dedicat raportării în format electronic cu posibilitatea selectării şi monitorizării tipurilor de rezultate ştiinDescarcă