Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

ANIVERSĂRI

Fondatorul şcolii ştiinţifice a farmacologiei naţionale. Membrul corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 75 de ani

Autor: Colaboratorii Catedrei de farmacologie şi farmacologie clinică, USMF „Nicolae Testiemițanu”
Să-ţi construieşti o conştiinţă, să devii personalitate în domeniul în care activezi – acesta este crezul lui Victor Ghicavîi, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şef al Catedrei de farmacologie şi farmacologie clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,
care la sfârşit de vară a consemnat onorabila vârstă de 75 de ani.

Omul care a schimbat sensul ştiinţei. Academicianul Ion Bostan la 70 de ani

Autor: Dr. hab. Valeriu Dulgheru
Academicianul Ion Bostan, personalitate complexă şi polivalentă, este o prezenţă remarcabilă în ştiința şi educaţia modernă. Născut la 31 iulie 1949 în satul Brânza, azi rn. Cahul, academicianul Ion Bostan vine de la ţară, unde, vorba poetului, s-a născut veşnicia, dintr-o familie de ţărani.

O viaţă dedicată matematicii. Academicianul Vladimir Arnautov la 80 de ani

Autor: Dr. Vladimir Izbaș, dr. Florin Damian
La 30 iulie 2019, renumitul matematician Vladimir Arnautov, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”, a împlinit 80 de ani.