Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Matematică şi informatică

Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860)

Autor: Cercet. șt. Valentina Demidova, dr. Ludmila Burțeva
Prin dechirilizare înțelegem procesul de transliterare a limbii române din scrierea în grafia chirilică din perioada de tranziție (1830–1860) în cea cu grafie latină.Descarcă

Cercetări în domeniul Teoriei Aşteptării realizate de tineri cercetători din Moldova

Autor: Acad. Gh. Mișcoi
În acest articol vom prezenta echipa de tineri matematicieni care pe parcursul ultimului deceniu activează cu succes într-un domeniu contemporan al matematicii aplicate, numit de specialişti Teoria Aşteptării.Descarcă

Sistem informațional multiparametru de management al pacienților cu accident vascular cerebral

Autor: Drd. Elena Zamșa
Accidentele vasculare cerebrale (AVC) reprezintă a doua cauză de mortalitate și prima de morbiditate în rândul cetățenilor din Republica Moldova [1].Descarcă

O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelațiilor dintre real și abstract

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academician Radu Miron, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi
Recent, la Editura Universității de Stat a Moldovei a văzut lumina tiparului monografia Topologia algebrică a relațiilor multi-are [4], semnată de doctorul conferențiar universitar Sergiu Cataranciuc, redactor științific – academician Petru Soltan.
Descarcă

Digitizarea, recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric

Autor: Dr. Elena Boian, Dr. Constantin Ciubotaru, Dr. hab. Svetlana Cojocaru, Dr. Alexandru Colesnicov, Ludmila Malahov
Problema digitizării şi conservării patrimoniului istorico-lingvistic (cultural) reprezintă un domeniu prioritar din agenda digitală pentru Europa. UE evidenţiază necesitatea unui efort coordonat în domeniu şi întreprinde vaste acţiuni în vederea impulsionării acestui proces, printre care dezvoltarea bibliotecii virtuale Europeana, susţinută prin rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 şi adoptarea Programului de lucru pentru activităţi culturale 2011-2014.
Descarcă

Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciocanu, Dr., conf. univ. Florin Damian
Un grup de matematicieni din Moldova a demonstrat că investiţiile minime, reuşit direcţionate, pot conduce la o creştere substanţială a vizibilităţii internaţionale a cercetărilor fundamentale. De aceea, nu vom stărui în acest articol asupra fondurilor necesare relansării unei sfere de investigaţii ştiinţifice de real succes precum a fost matematica teoretică şi cea aplicată în anii ’70 şi ’80 ai secolului trecut. Vom preciza doar că numai proiectele europene, probabil, vor crea premise pentru revenirea în forţă a acestui domeniu.
Descarcă

130 de ani de zbucium pentru soluţionarea problemei lui Poincaré despre centru şi focar

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol; Tatiana Rotaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
1. Din istoria matematicii
A vorbi despre matematică sau despre matematicieni este o provocare cu riscul de a rămâne neînţeles sau chiar respins din start. Au apus vremurile când disciplinele de cercetare nu erau constituite strict, iar dialogul dintre reprezentanţii lor era un mod normal de existenţă şi colaborare. Dar secolul al XIX-lea a adus civilizaţiei umane mai multe descoperiri surprinzătoare.
Descarcă

Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud

Autor: Rodica Cujba Igor Cojocaru, Irina Cojocaru
Detalii generale şi obiectivele de bază ale proiectului şi clusterului La 30 iunie 2011 s-a fi nisat proiectul PC7 EXTEND – www.extend-ict.eu (EXTENDing ICT research co-operation between the European Union, Eastern Europe and the Southern Caucasus), care s-a desfăşurat pe parcursul a 30 de luni, începând cu 1 ianuarie 2009. Proiectul EXTEND a fost unul de suport, partenerii acestuia fi ind două state membre UE (Grecia, România) şi şase state foste republici ale Uniunii Sovietice (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina).
Descarcă

Calculul performant – oportunităţi şi perspective pentru cercetare

Autor: Dr. Petru Bogatencov, dr. Grigore Secrieru, Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Ultimele cinci decenii se caracterizează prin dezvoltarea vertiginoasă a instrumentelor (hardware) şi tehnologiilor de calcul, fapt care a avut un impact semnificativ asupra cercetării, educaţiei, economiei şi societăţii în ansamblu.
Descarcă

Sistemele suport pentru decizii: de la speranţe la realizări

Autor: m.c. prof. univ. Constantin Gaindric
Decizia este rezultatul activităţii conştiente de alegere a unei variante de acţiuni din mai multe posibile. Deciziile, precum şi comportamentul oricărui individ, sunt condiţionate atât de raţionamente logice, cât şi de inspiraţie, imaginaţie, creativitate, ba şi de starea lui emoţională.
Descarcă