Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Matematică

Non-autonomous dynamical systems and their applications

Autor: David Chaban
In this article we provide a short overview of our work over the non-autonomous dynamic systems and their applications.

Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii

Autor: Mitrofan Ciobanu, Violeta Popovici-Bujor
Gândirea se defineşte drept un proces psihic cognitiv care reflectă în mod abstract şi general esenţa lucrurilor şi a relaţiilor dintre ele, utilizând limba sau alt sistem de semne ca instrument, şi are drept produse noţiuni, judecăţi, raţionamente [1].

Kepler şi problema A n Corpuri

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Elena Cebotaru
Au trecut 400 de ani de la lansarea Legilor lui Kepler şi aproape 400 de ani de la publicarea lor. Ele au o deosebită importanţă pentru înţelegerea mişcării corpurilor cereşti şi au dat naştere la diverse probleme vitale care rămân nerezolvate până în prezent.

Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative

Autor: Dr. hab., prof. univ. S. Cataranciuc
Matematica – una dintre cele mai vechi ramuri ale științei moderne, s-a dezvoltat de-a lungul secolelor atât din necesitatea de a rezolva multiple probleme de ordin practic, parvenite din viața cotidiană a omului, cât și din dorința de a pătrunde cât mai adânc în universul magic al cifrelor, de a studia legitățile lumii înconjurătoare.

Elaborarea modelelor economice în baza balanţelor interramurale

Autor: dr., conf. cercet. Elvira Naval
Modelele interramurale sunt alcătuite în baza matricei cheltuielilor materiale directe ale unei ramuri de producere pentru alte ramuri de producere.

e-Infrastructura RENAM – platforma interoperabilă de colaborare, resurse şi servicii informaţionale în cercetare şi educaţie

Autor: dr. P. Bogatencov, dr. G. Secrieru, acad. I. Tighineanu
Odată cu progresul înregistrat în domeniul telecomunicaţiilor, s-au creat condiţii pentru apariţia la începutul anilor 1970 a reţelelor de calculatoare şi a infrastructurii Internet care a generat o dezvoltare vertiginoase a spaţiului digital cu penetrare în toate sferele activităţii umane.

Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860)

Autor: Cercet. șt. Valentina Demidova, dr. Ludmila Burțeva
Prin dechirilizare înțelegem procesul de transliterare a limbii române din scrierea în grafia chirilică din perioada de tranziție (1830–1860) în cea cu grafie latină.

Cercetări în domeniul Teoriei Aşteptării realizate de tineri cercetători din Moldova

Autor: Acad. Gh. Mișcoi
În acest articol vom prezenta echipa de tineri matematicieni care pe parcursul ultimului deceniu activează cu succes într-un domeniu contemporan al matematicii aplicate, numit de specialişti Teoria Aşteptării.

Sistem informațional multiparametru de management al pacienților cu accident vascular cerebral

Autor: Drd. Elena Zamșa
Accidentele vasculare cerebrale (AVC) reprezintă a doua cauză de mortalitate și prima de morbiditate în rândul cetățenilor din Republica Moldova [1].

O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelațiilor dintre real și abstract

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academician Radu Miron, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi
Recent, la Editura Universității de Stat a Moldovei a văzut lumina tiparului monografia Topologia algebrică a relațiilor multi-are [4], semnată de doctorul conferențiar universitar Sergiu Cataranciuc, redactor științific – academician Petru Soltan.