Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Matematică

Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii

Autor: Mitrofan Ciobanu, Violeta Popovici-Bujor
Gândirea se defineşte drept un proces psihic cognitiv care reflectă în mod abstract şi general esenţa lucrurilor şi a relaţiilor dintre ele, utilizând limba sau alt sistem de semne ca instrument, şi are drept produse noţiuni, judecăţi, raţionamente [1].

Kepler şi problema A n Corpuri

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Elena Cebotaru
Au trecut 400 de ani de la lansarea Legilor lui Kepler şi aproape 400 de ani de la publicarea lor. Ele au o deosebită importanţă pentru înţelegerea mişcării corpurilor cereşti şi au dat naştere la diverse probleme vitale care rămân nerezolvate până în prezent.

Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative

Autor: Dr. hab., prof. univ. S. Cataranciuc
Matematica – una dintre cele mai vechi ramuri ale științei moderne, s-a dezvoltat de-a lungul secolelor atât din necesitatea de a rezolva multiple probleme de ordin practic, parvenite din viața cotidiană a omului, cât și din dorința de a pătrunde cât mai adânc în universul magic al cifrelor, de a studia legitățile lumii înconjurătoare.

Elaborarea modelelor economice în baza balanţelor interramurale

Autor: dr., conf. cercet. Elvira Naval
Modelele interramurale sunt alcătuite în baza matricei cheltuielilor materiale directe ale unei ramuri de producere pentru alte ramuri de producere.

e-Infrastructura RENAM – platforma interoperabilă de colaborare, resurse şi servicii informaţionale în cercetare şi educaţie

Autor: dr. P. Bogatencov, dr. G. Secrieru, acad. I. Tighineanu
Odată cu progresul înregistrat în domeniul telecomunicaţiilor, s-au creat condiţii pentru apariţia la începutul anilor 1970 a reţelelor de calculatoare şi a infrastructurii Internet care a generat o dezvoltare vertiginoase a spaţiului digital cu penetrare în toate sferele activităţii umane.

Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860)

Autor: Cercet. șt. Valentina Demidova, dr. Ludmila Burțeva
Prin dechirilizare înțelegem procesul de transliterare a limbii române din scrierea în grafia chirilică din perioada de tranziție (1830–1860) în cea cu grafie latină.

Cercetări în domeniul Teoriei Aşteptării realizate de tineri cercetători din Moldova

Autor: Acad. Gh. Mișcoi
În acest articol vom prezenta echipa de tineri matematicieni care pe parcursul ultimului deceniu activează cu succes într-un domeniu contemporan al matematicii aplicate, numit de specialişti Teoria Aşteptării.

Sistem informațional multiparametru de management al pacienților cu accident vascular cerebral

Autor: Drd. Elena Zamșa
Accidentele vasculare cerebrale (AVC) reprezintă a doua cauză de mortalitate și prima de morbiditate în rândul cetățenilor din Republica Moldova [1].

O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelațiilor dintre real și abstract

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academician Radu Miron, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi
Recent, la Editura Universității de Stat a Moldovei a văzut lumina tiparului monografia Topologia algebrică a relațiilor multi-are [4], semnată de doctorul conferențiar universitar Sergiu Cataranciuc, redactor științific – academician Petru Soltan.

Digitizarea, recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric

Autor: Dr. Elena Boian, Dr. Constantin Ciubotaru, Dr. hab. Svetlana Cojocaru, Dr. Alexandru Colesnicov, Ludmila Malahov
Problema digitizării şi conservării patrimoniului istorico-lingvistic (cultural) reprezintă un domeniu prioritar din agenda digitală pentru Europa. UE evidenţiază necesitatea unui efort coordonat în domeniu şi întreprinde vaste acţiuni în vederea impulsionării acestui proces, printre care dezvoltarea bibliotecii virtuale Europeana, susţinută prin rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 şi adoptarea Programului de lucru pentru activităţi culturale 2011-2014.