Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Date preliminare privind speciile de furnici (Hymenoptera: Formicidae) din nordul Republicii Moldova

Autor: Cristian Mînzat, Galina Buşmachiu
Cercetările furnicilor de pe teritoriul actual al Republicii Moldova au fost inițiate în secolul al XX-lea.

Particularitățile biologice ale batcei comune Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) din lacul de acumulare Cuciurgan

Autor: Mihail Mustea, Serghei Filipenco, Dumitru Bulat
Batca comună – Blicca bjoerkna – este o specie indigenă care trăiește în lacul de acumulare Cuciurgan. Aparține ordinului Cypriniformes, familiei Leuciscidae [1].

Pocedee inovative de cultivare a micromicetelor Fusarium gibbosum CNMC FD 12 și Rhizopus arrhizus CNMC FD 03

Autor: Alexandra Ciloci, Steliana Clapco, Elena Dvornina, Svetlana Labliuc
Hidrolazele microbiene sunt enzime industriale deosebit de importante, ponderea acestora printre enzimele
utilizate în diverse procese tehnologice constituind cca 75 %.

Evaluarea potenţialului impact al schimbărilor climatice asupra unor agenți patogeni ai florii-soarelui

Autor: Maria Duca, Ina Bivol
Schimbările climatice, de rând cu globalizarea piețelor, a producției de semințe și de material săditor, au un impact considerabil asupra sectorului agrar.

Structura comunităților de zoobentos din lacurile de acumulare Dubăsari și Cuciurgan în baza clasificării zoogeografice

Autor: Serghei Filipenco
Actualmente, la baza principiului zonării zoogeografice stau particularitățile de distribuție a nevertebratelor și a plantelor terestre.

Diversitatea și ecologia speciilor de mamifere din Rezervația științifică „Pădurea Domnească”

Autor: Victoria Nistreanu, Victor Sitnic, Anatolie Savin, Alina Larion, Vladislav Caldari, Victoria Burlacu
Rezervaţia științifică ,,Pădurea Domnească” a fost fondată la 2 iulie 1993, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, cu scopul păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de luncă şi de mlaștini situat în sectorul de mijloc al râului Prut, conservării şi regenerării speciilor rare de plante şi animale, redresării ecologice şi restabilirii biodiversităţii ecosistemelor de luncă.

Modificarea valorii indicelui gluco-acid la fructele de măr în funcție de tehnologia de păstrare aplicată

Autor: Alexandru Nicuță
În Republica Moldova, care dispune de condiţii naturale de climă şi sol favorabile, mărul se află pe primul loc în cultura pomilor [1], deţinând și primul loc după volumul fructelor păstrate în depozite frigorifice.

Date noi despre coleopterele saproxilice din Rezervația Naturală „Plaiul fagului”

Autor: Svetlana Bacal, Galina Bușmachiu
Coleopterele saproxilice, larg răspândite pe teritoriul Republicii Moldova, viețuesc atât în ecosistemele forestiere protejate, cât și în plantațiile și fâșiile forestiere unde există arbori slăbiți cu lemn mort în descompunere.

Factori de transcripție implicați în răspunsul florii-soarelui la acțiunea lupoiaei

Autor: Maria Duca, Rodica Martea, Angela Port, Steliana Clapco
De-a lungul evoluției, regnul vegetal a dezvoltat o varietate de sisteme și mecanisme generale și specifice de protecție la acțiunea stresului biotic și abiotic.

Noi semnalări ale speciei Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) în fauna Republicii Moldova

Autor: Svetlana Bacal, Galina Bușmachiu, Oxana Kolodrevski
Numeroase specii de coleoptere din familia Cerambycidae se dezvoltă în lemnul arborilor bătrâni, fiind considerate în mare parte dăunătoare.