Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Asociații poliparazitare la cervide din Republica Moldova

Autor: Ștefan Rusu, Dumitru Erhan, Maria Zamornea, Viorelia Rusu, Ion Gologan
Modificările care au avut loc în sectorul zootehnic în ultimele trei decenii în legătură cu împroprietărirea pământului, reorganizarea unităţilor zootehnice, formarea multiplelor ferme mici, redislocarea unui număr mare de animale de la complexe în gospodării particulare au dus la schimbarea radicală a faunei parazitare.

Variabilitatea și heritabilitatea caracterelor de productivitate la grâul comun

Autor: Galina Lupașcu, Svetlana Gavzer, Nicolae Cristea
Grâul comun (Triticum aestivum L.) cu genomul AABBDD este o specie hexaploidă (2n = 6x = 42) relativ tânără, apărută cu 8.500-9.000 de ani în urmă. Foarte curând cultura s-a răspândit la nivel global în noi habitate și condiții climatice, devenind destul
de repede un aliment esențial al umanității [1].

Analiza fenotipului citohistologic al anterelor la floarea-soarelui cu ASI-AG3 în contextul mitotipului pet1 și genotipului ...

Autor: Angela Port
Reglarea biochimică și fiziologică la plante implică interrelații complexe de natură hormonală.

Profilul comparativ al unor transcripți din anterele plantelor hibride și a liniilor parentale de floarea-soarelui

Autor: Angela Port
Variația expresiei genelor și a rețelelor de reglare constituie o sursă importantă de variabilitate biologică intra- și interspecifică, contribuind în mod semnificativ la diversitatea fenotipică și la apariția efectului de heterozis.

Date preliminare privind speciile de furnici (Hymenoptera: Formicidae) din nordul Republicii Moldova

Autor: Cristian Mînzat, Galina Buşmachiu
Cercetările furnicilor de pe teritoriul actual al Republicii Moldova au fost inițiate în secolul al XX-lea.

Particularitățile biologice ale batcei comune Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) din lacul de acumulare Cuciurgan

Autor: Mihail Mustea, Serghei Filipenco, Dumitru Bulat
Batca comună – Blicca bjoerkna – este o specie indigenă care trăiește în lacul de acumulare Cuciurgan. Aparține ordinului Cypriniformes, familiei Leuciscidae [1].

Pocedee inovative de cultivare a micromicetelor Fusarium gibbosum CNMC FD 12 și Rhizopus arrhizus CNMC FD 03

Autor: Alexandra Ciloci, Steliana Clapco, Elena Dvornina, Svetlana Labliuc
Hidrolazele microbiene sunt enzime industriale deosebit de importante, ponderea acestora printre enzimele
utilizate în diverse procese tehnologice constituind cca 75 %.

Evaluarea potenţialului impact al schimbărilor climatice asupra unor agenți patogeni ai florii-soarelui

Autor: Maria Duca, Ina Bivol
Schimbările climatice, de rând cu globalizarea piețelor, a producției de semințe și de material săditor, au un impact considerabil asupra sectorului agrar.

Structura comunităților de zoobentos din lacurile de acumulare Dubăsari și Cuciurgan în baza clasificării zoogeografice

Autor: Serghei Filipenco
Actualmente, la baza principiului zonării zoogeografice stau particularitățile de distribuție a nevertebratelor și a plantelor terestre.

Diversitatea și ecologia speciilor de mamifere din Rezervația științifică „Pădurea Domnească”

Autor: Victoria Nistreanu, Victor Sitnic, Anatolie Savin, Alina Larion, Vladislav Caldari, Victoria Burlacu
Rezervaţia științifică ,,Pădurea Domnească” a fost fondată la 2 iulie 1993, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, cu scopul păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de luncă şi de mlaștini situat în sectorul de mijloc al râului Prut, conservării şi regenerării speciilor rare de plante şi animale, redresării ecologice şi restabilirii biodiversităţii ecosistemelor de luncă.