Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Biologie, chimie şi ecologie

Selenodependența spectrului aminoacidic din materialul reproductiv

Autor: Drd. Ina Didilică
Dezvoltarea continuă a sanocreatologiei, care are ca scop crearea și dezvoltarea dirijată a statusului sanogen morfo-funcțional al organismului, impune evidențierea etapelor vulnerabile în dezvoltarea gameților, embrionului și fătului, a factorilor ce pot influența negativ dezvoltarea fătului și elaborarea principiilor de profilaxie a eventualelor dereglări morfo-funcționale [1].Descarcă

Cărbuni activi autohtoni pentru economie, protecția sănătății omului și a mediului ambiant

Autor: M. c. Tudor Lupașcu
Cărbunii activi constituie produse chimice de certă valoare, larg utilizați în industriile de medicamente, alimentară, minieră, chimică şi petrochimică, la purificarea apelor reziduale şi potabilizarea apelor de suprafaţă.Descarcă

Plante medicinale şi aromatice – ieri, azi și mâine

Autor: Dr. Maricica Colţun
Plantele medicinale și aromatice au constituit una din preocupările importante ale omului de la începutul existenței sale.Descarcă

Sistemul de management integrat al deşeurilor – o necesitate stringentă pentru Republica Moldova

Autor: Dr. Dorin Dușciac
Sistemul de gestionare a deșeurilor existent actualmente în Republica Moldova este emanaţia unei serii de malformații ce își găsesc originea în trecutul sovietic de până la declararea independenței în anul 1991, dar și în lipsa unei viziuni strategice în domeniu în ultimele două decenii și jumătate.Descarcă

Sinteza nanocristalitelor de CuO:Ag pentru aplicaţii în senzori de gaze

Autor: Vasilii Crețu
Oxizii metalici semiconductori sunt pe larg studiați și folosiți pentru detectarea gazelor nocive, explozibile, ușor inflamabile etc.Descarcă

Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologiilor arabile asupra calităţii solului

Autor: Dr., conf. cercet. Serghei Corcimaru
Potrivit lui J. Doran, calitatea solului este capacitatea lui de a funcționa în cadrul ecosistemului și terenului valorificat cu menținerea productivității biologice, calității mediului, sănătății plantelor, animalelor și oamenilor [1].Descarcă

К вопросу экологической, продовольственной и медицинской безопасности населения в рамках программ развития человечества ООН

Autor: Проф., др., академик Г. Г. Дука, проф., др., академик А. А. Кудряшева, Г. Е. Маковейчук, лауреат Государственной премии в области науки и техники
Оценка современного состояния социальных, экономических, экологических, биологических и производственных проблем должна способствовать разработке проектов и программ для выполнения решений и резолюций ООН в вопросах повышения продовольственной безопасности, для сокращения голодающих в регионах, сохранения плDescarcă

Asistență științifică pentru domeniul producției de ceapă

Autor: Dr. hab. Vasile Botnari
Ceapa în alimentaţie şi în medicină. Ceapa este una dintre cele mai răspândite culturi legumicole. Cunoscută de peste 4000 de ani, era cultivată în Egipt, în luncile fertile ale Nilului, în Grecia Antică.Descarcă

Compuși terpenici biologic activi de origine naturală și sintetică

Autor: Dr. hab. Aculina Arîcu, Dr. hab. Nicon Ungur, Institutul de Chimie al AȘM
Un interes practic deosebit prezintă compuşii organici naturali care pot fi izolaţi din materie primă locală, renovabilă şi ieftină. În special, din deşeurile agricole şi cele ale industriei alimentare, care sunt ramurile de bază ale economiei naționale.
Descarcă

Pigmenţii fotosintetici la Porphyridium cruentum în condiţii de stres oxidativ indus

Autor: Dr. Liliana Cepoi, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Introducere
Stresul oxidativ, caracterizat prin predominarea procesului de formare a radicalilor liberi asupra celui de anihilare a lor, constituie fenomenul care duce în cele din urmă la moartea celulelor vii. În cazul producerii de biomasă cu diferite utilizări practice, stresul oxidativ este responsabil de degradarea calităţii acesteia.
Descarcă