Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Științe biologice

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum

Autor: Drd. Ludmila Dombrov, dr. Elvira Gille, dr. conf. cercet. Maricica Colţun, drd. Radu Necula, dr. Lilia Chisnicean, dr. Aurelia Lupan
Verbena triphyllaDescarcă

Tulpini de bacterii lactice autohtone noi din specia Streptococcus thermophilus

Autor: Dr. Anatoli Cartaşev
Una dintre cele mai importante probleme ale industriei produselor lactate constă în selectarea de specii şi tulpini bacteriene corespunzătoare cerinţelor înaintate de diverse tehnologii de prelucrare a laptelui prin fermentare [Descarcă

Floarea-soarelui în vizorul cercetătorilor din Republica Moldova

Autor: Acad. Maria Duca, dr. Steliana Clapco, dr. Rodica Martea
Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) face parte din familia Asteraceae, genul Helianthus, fiind unica specie din acest gen, cultivată ca plantă de importanţă alimentară majoră, graţie seminţelor bogate în ulei.Descarcă

Produsele forestiere nelemnoase comestibile de origine vegetală din Republica Moldova

Autor: Drd. Gheorghe Novac
 Utilizarea produselor forestiere nelemnoase (PFNL) este tot mai actuală datorită tendințelor de valorificare integrată a resurselor forestiere.Descarcă

Aprecieri fenotipice şi genotipice la soiurile de fasoliţă (Vigna unguiculata (L.) Walp.)

Autor: Doctor habilitat în biologie V. R. Celac
Sporirea producției profitabile de substanţe proteice, deficitul cărora este foarte acut în economia mondială, reprezintă un obiectiv al cercetărilor biologice şi agricole moderne.Descarcă

Flora zonei cu protecţie integrală din Rezervaţia „Plaiul Fagului”, evaluată după două decenii

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gh. Postolache, dr. Ş. Lazu, cercet. șt. Lilia Ţâcu
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 167 din 12 martie 1992 a fost instituită Rezervaţia „Plaiul Fagului”.Descarcă

Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere

Autor: acad. T. Lupaşcu, dr. Nina Ţîmbaliuc, dr. L. Lupaşcu
 Acţiunea nefastă a factorilor nocivi din mediul înconjurător este o problemă dintre cele mai intens investigate astăzi, factorii respectivi având un impact negativ imens asupra sănătăţii publice şi calităţii vieţii societăţii moderne în general [1-3].Descarcă

Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis

Autor: dr., conf. cercet. Liliana Cepoi
Metalele grele, în funcție de gradul lor de oxidare, pot fi foarte reactive, iar în consecință, estrem de toxice pentru organismele vii.Descarcă

Descompunerea fotocatalitică a apei ca sursă de energie regenerabilă

Autor: Drd. Ion Marin
O echipă de cercetători de la Centrul Ştiințific de Chimie Fizică şi Anorganică al Institutului de Chimie al AŞM studiază, mai mulți ani la rând, conversia energiei solare în energie chimică sau electrică, fiind centrată pe elaborarea sistemelor moleculare ce provoacă fotocataliza moleculelor de apă în vederea obţinerii hidrogenului gazos ca sursă de energie.Descarcă

Starea de depozitare și metodele de remediere a mediului ambiant contaminat cu Poluanți Organici

Autor: dr. P. Spătaru, cercet. șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
Din secolul trecut, în sectorul agrar a crescut în mod semnificativ utilizarea pesticidelor, ceea ce a condus la efecte toxice asupra tuturor ființelor vii.Descarcă