Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Colegiul de redacţie

 
Acad. Ion TIGHINEANU,
preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(președintele Colegiului de redacţie)
   
       
Acad. Grigore BELOSTECINIC,
rector al Academiei de Studii Economice al Moldovei,
preşedintele Consiliului rectorilor
   
       
  Prof. univ. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU,
rector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice
şi Medicină Veterinară din Bucureşti, România
   
       
Acad. Mihai CIMPOI, 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
   
       
M. c. Svetlana COJOCARU,
conducător al Secţiei Ştiinţe Exacte şi Inginereşti,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
   
       
Dr. hab., conf. cercet. Liliana CONDRATICOVA,
secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
   
       
Prof., dr. Vladimir FOMIN,
Institutul Leibniz pentru Starea Solidă din Dresda, Germania
   
       
Acad. Teodor FURDUI,
director de onoare al Institutului de Fiziologie
și Sanocreatologie
   
       
Acad. Boris GAINA,
conducător al Secţiei Ştiinţe ale Vieţii,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
   
Acad. Aurelian GULEA,
conducător al Secţiei Ştiinţe ale Vieţii,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
   
       
Acad. Asaf HAJIYEV,
Academia Naţională de Ştiinţe din Azerbaidjan
   
       
Prof., dr. Sawa COSTIN,
Institutul Max-Planck, Germania
   
       
Prof., dr. Hidenori MIMURA,
director al Institutului de Cercetări în Electronică,
Universitatea din Shizuoka, Japonia
   
       
M. c. Victor MORARU,
conducător al Secţiei Ştiinţe Sociale, Economice,
Umanistice și Arte, Academia de Ştiinţe a Moldovei
   
       
Acad. Ioan Aurel POP,
președinte al Academiei Române
   
       
Prof. Randy SCHEKMAN,
Universitatea din California (SUA)
   
       
Acad. Victor SPINEI,
vicepreședinte al Academiei Române
   
       
Prof., dr. Felix UNGER,
membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, Austria
   
       
Dr. hab. Veaceslav URSACHI,
secretar ştiinţific al Secției Ştiinţe Exacte şi Inginereşti,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
   
       
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU,
vicepreşedinte al Academiei Române
   
       
Redactor-şef Viorica CUCEREANU
 
   

Colegiul de redacţie al Revistei „Akademos” se conformează standardelor şi ghidurilor internaţionale din domeniul editorial (Ghidurile COPE – Comitetul pentru Etica Publicării).
Sunt respectate astfel procedurile aplicate de revistele ştiinţifice internaţionale privind depunerea şi verificarea manuscriselor, revizuirea colegială şi comunicarea interpersonală.