Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Instrucţiuni pentru autori

1. Sunt pasibile pentru publicare articolele ştiinţifice ale autorilor din Republica Moldova şi din alte ţări, din domeniul ştiinţelor vieţii, exacte şi inginereşti, sociale şi economice, umanistice şi arte, axate pe probleme ştiinţifice de rezonanţă fundamentală şi aplicativă, consistente sub aspectul noutăţii ştiinţifice.

2. Identificarea autorilor se va face prin nume, prenume, titlul ştiinţific şi gradul didactic, afilierea instituţională şi adresa electronică, codul ORCID.

3. Autorii articolelor ştiinţifice vor respecta următoarele cerinţe:

a) Volumul articolului – circa 15-30 de mii de caractere fără spaţii (Times New Roman, dimensiune font 12, spaţiere rânduri 1,5, format pagină margini: sus, jos, stânga, dreapta 30 mm, antet şi subsol 20 mm). Ca excepţie, Colegiul de redacţie poate autoriza depăşirea volumului articolului sau publicarea acestuia în numerele consecutive ale revistei;

b) Structura articolului: titlul articolului, rezumate în română şi engleză, cuvintele-cheie, introducere, metodele şi materialele aplicate (pentru ştiinţele vieţii, exacte şi inginereşti, sociale şi economice), gradul de cercetare a problemei la nivel naţional şi internaţional, în raport cu contribuţia proprie, concluzii, referinţe bibliografice. Pentru articole cu tematică socio-umanistă, structura articolului este opţională, obligatorii fiind rezumatele, cuvintele-cheie, concluziile şi referinţele bibliografice;

c) titlurile articolelor şi rezumatele vor fi concise, clare, informative, relevante;

d) titlurile, rezumatele şi cuvintele-cheie ale articolelor se prezintă în limbile română şi engleză.

e) referinţele bibliografice se prezintă în baza Standardului ISO 690: 2012 Referinţe bibliografice.

f) sursele bibliografice cu caractere chirilice vor fi transliterate;

g) într-un articol se acceptă până la 5-8 figuri, tabele şi alte elemente foto şi grafice. Componentele grafice sunt însoţite de denumire sau legende (deasupra tabelului, sub figură), număr de ordine (sub element) şi informaţie suplimentară (note, surse). Componentele grafice vor fi prezentate separat de articol, în original – format JPG, Excel etc.

4. Se recomandă spre utilizare normele ortografice de scriere cu „â” şi „sunt” conform regulilor „Sextil Puşcariu” (hotărârea CSŞDT al AŞM din 25.07.2016).

RECEPȚIONAREA MANISCRISELOR

Articolele sunt recepționate și recenzate în primele două luni ale fiecărui semestru.
Revista apare la finele fiecărui semestru.

Numărul revistei / Data apariției revistei / Termenii de acceptare a manuscriselor pentru fiecare număr 

Nr. 1 → 28 februarie →  31 martie
Nr. 2 → 31 mai → 30 iunie
Nr. 3 → 31 august → 30 septembrie
Nr. 4 → 30 noiembrie → 31 decembrie

Termenul pentru evaluarea inițială a manuscrisului – 14 zile
Termenul pentru recenzarea manuscrisului – 30 de zile
Termenul mediu pentru publicarea articolului – 90 de zile