Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Despre noi

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o revistă generalistă de interes național, recenzată, cu Acces Deschis, categoria „B”.

Fondator – Academia de Ştiinţe a Moldovei. Revista este înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 25 mai 2005.

ISSN 1857-0461
E-ISSN 2587 – 3687
https://doi.org/10.52673/18570461

Tiraj – 450 exemplare
Periodicitate – trimestrial
Distribuire – gratuită

Revista este indexată în bazele de date: DOAJ, INDEX COPERNICUS, ROAD, GOOGLE SCHOLAR.

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie periodică ştiinţifică de profil larg, de interes naţional şi internaţional, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Taxe şi onorarii
Pentru publicarea articolelor revista nu percepe taxe de la autori și nu achită onorarii. 
Pentru recenzarea articolelor revista nu achită onorarii recenzenților.

„Akademos” – revistă electronică cu Acces Deschis
Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În ţara noastră, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, fondatoarea revistei „AKADEMOS”, subscrie la politica Accesului Deschis şi asigură citirea integrală a conţinutului revistei prin accesarea gratuită a acestuia pe internet. Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, oferind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Arhivare
Articolele din revistă sunt arhivate și indexate de către Instrumentul Bibliometric Național.

Contacte 
e-mail: akademos@asm.md, vcucereanu.asm@gmail.com
Adresa juridică: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1.
Tel.: (+373 22) 212381; m. 069076267

Versiune on-line
http://akademos.asm.md

© Academia de Ştiinţe a Moldovei