Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Despre noi

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” – publicaţie ştiinţifică recenzată cu Acces Deschis, Categoria „B”

Revista este indexată în bazele de date: VINITI, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INFOBASE INDEX, IIJ IMPACT FACTOR

ISSN 1857-0461

Tirajul – 450 exemplare

Periodicitatea – trimestrial

Distribuire – gratuită

Limba de publicare – româna, deschisă pentru publicaţii în limbile engleză şi rusă

Versiunea online:
http://akademos.asm.md

e-mail: akademos@asm.md

Fondator – Academia de Ştiinţe a Moldovei, înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 25 mai 2005

Adresa juridică: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1.

Tel. (+373 22) 212381

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. 146 din 27.06.2013, „Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil”, Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este recunoscută în calitate de publicaţie ştiinţifică recenzată, Categoria „B”.

„AKADEMOS” – revistă electronică cu Acces Deschis

Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În ţara noastră, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, fondatoarea revistei „AKADEMOS”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză. Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.Condiţii de publicare

Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009.

© Academia de Ştiinţe a Moldovei
Preluarea textelor editate în revista „Akademos” este posibilă doar cu acordul autorului. Responsabilitatea asupra fiecărui text publicat aparţine autorilor. Opinia redacţiei nu coincide întotdeauna cu opinia autorilor.