Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (47), 2017

Sfatul Țării: luciditate, discernământ și curaj (
Autor: Autor: acad. Gh. Duca
)
Comunicarea științifică în contextul științei deschise (
Autor: Autor: dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
)
Menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare și inovare (
Autor: dr. I. Cojocaru, dr. A. Roșca, dr. M. Guzun, dr. A. Rusu
)
Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere (
Autor: acad. T. Lupaşcu, dr. Nina Ţîmbaliuc, dr. L. Lupaşcu
)
Realizări în ameliorarea porumbului cu calităţi speciale pentru utilizare (
Autor: dr., conf. cercet. V. Maticiuc, dr., conf. cercet. Silvia Mistreț, cercet. șt. Lucia Guzun
)
Luceafărul în traducerile rusești (
Autor: drd., magistru în psihologie, cercet. șt. Miroslava Metleaeva
)
Naratologi și reprezentări naratologice (
Autor: dr. Maria Șleahtițchi
)
Arta batikului în Republica Moldova (
Autor: dr. Natalia Procop
)
In memory of Leonid Keldysh, Academician of the Russian Academy of Sciences (
Autor: acad. S.Moskalenko, acad. I. Tiginyanu
)
Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni (
Autor: dr. I. Rozloga, dr.V. Filipciuc,cerc. A. Jeleapov
)
Justus Von Liebig's transition from chemist to agronomist, adept of the ecological agriculture (
Autor: dr.hab. Jan Diek van Mansvel, dr.hab. B. Boincean
)
Exeget-propagator al folclorului (
Autor: dr. G.Botezatu
)
Relația vizitatorului cu spațiile discursive ale muzeului (
Autor: dr.G.Boda, dr. D.-C.Rogojanu
)
O premieră istoriografică (
Autor: dr. I.Cereteu
)
Fenomenul colaboraționismului sub puterea sovietică (
Autor: Dr., conf. univ. M.S.Țăranu
)
Lingvistica textului în didactica postmodernă (
Autor: Dr. hab, prof.univ. T.Callo
)
O viziune actuală asupra discursului teatral (
Autor: Dr., conf. univ. A.Hobjilă
)
O importanță istorie critică a filmului despre artă (
Autor: Dr., conf. univ. A.Lupașcu-Bohanțov
)