Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (47), 2017

Comunicarea științifică în contextul științei deschise
Autor: Autor: dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
Menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare și inovare
Autor: dr. I. Cojocaru, dr. A. Roșca, dr. M. Guzun, dr. A. Rusu
Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere
Autor: acad. T. Lupaşcu, dr. Nina Ţîmbaliuc, dr. L. Lupaşcu
Realizări în ameliorarea porumbului cu calităţi speciale pentru utilizare
Autor: dr., conf. cercet. V. Maticiuc, dr., conf. cercet. Silvia Mistreț, cercet. șt. Lucia Guzun
Luceafărul în traducerile rusești
Autor: drd., magistru în psihologie, cercet. șt. Miroslava Metleaeva
Naratologi și reprezentări naratologice
Autor: dr. Maria Șleahtițchi
Arta batikului în Republica Moldova
Autor: dr. Natalia Procop
Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni
Autor: dr. I. Rozloga, dr.V. Filipciuc,cerc. A. Jeleapov
Exeget-propagator al folclorului
Autor: dr. G.Botezatu
O premieră istoriografică
Autor: dr. I.Cereteu
Fenomenul colaboraționismului sub puterea sovietică
Autor: Dr., conf. univ. M.S.Țăranu
Lingvistica textului în didactica postmodernă
Autor: Dr. hab, prof.univ. T.Callo
O viziune actuală asupra discursului teatral
Autor: Dr., conf. univ. A.Hobjilă
O importanță istorie critică a filmului despre artă
Autor: Dr., conf. univ. A.Lupașcu-Bohanțov