Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (48), 2018

Cu privire la calitatea normelor de drept ale Codului cu privire la știință și inovare (republicat) (
Autor: Doctor habilitat în drept, profesor cercetător Victor BALMUȘ
)
Aspecte ale managementului calității în domeniul cercetării-dezvoltării (
Autor: Dr. M. Guzun, dr. Alfreda Roșca, dr. I. Cojocaru, dr. Viorica Botnaru
)
Aplicarea microundelor la uscarea sorizului prin metoda convectivă (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Andrei Lupașco, dr., conf.univ. Adelina Dodon
)
Mechanism of plastic deformation of crystals under microindentation (
Autor: Dr. hab. Raisa P. Jitaru, Dr. Natalia A. Palsitrant, V.A. Rahvalov, Dr. Olga A. Shikimaka
)
Flora zonei cu protecţie integrală din Rezervaţia „Plaiul Fagului”, evaluată după două decenii (
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gh. Postolache, dr. Ş. Lazu, cercet. șt. Lilia Ţâcu
)
Produse secundare de origine vitivinicolă și utilizarea lor (studiu informativ) (
Autor: Acad. B.Gaina, G. Cobirman, drd. R. Golubi
)
Anatol Gavrilov: „Modelul meu de teoretician literar este Mihail Bahtin” (
Autor: dr., conf.univ. G. Anițoi în dialog cu dr. hab., prof.univ. A. Gavrilov
)
Themata, gândirea științifică și reprezentarea socială (
Autor: Dr., conf.univ. M. Șleahtițchi
)
Muzica: legea buclei divine (
Autor: Dr. hab., prof. univ. I. Gagim
)
Un suport documentar pentru cercetarea istorică universală (
Autor: Dr., conf. univ. S. Corlăteanu-Granciuc
)
Dicționar internațional în domeniul anatomiei veterinare (
Autor: Dr., conf. univ. A.M. Timuș
)
Distins savant în ameliorarea porumbului: Dr. hab. în științe agricole Simion MUSTEAȚĂ la 70 de ani (
Autor: Dr. V. Maticiuc, Dr. S. Mistreț, Dr. P. Borozan, G. Rusu
)
Pomicultura ca un crez al vieții: Membrul corespondent al AȘM Vasile BABUC la 85 de ani (
Autor: Acad. G. Duca, Acad. B. gaina, Dr. G. Tudorache, Drd. E. Tofan
)