Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4(55) 2019

Dezvoltarea tehnologiei de obținere a laptelui și a băuturii fermentate pe bază de nuci (
Autor: Dr. Eugenia Covaliov, dr., conf. univ. Vladislav Reșitca, dr., prof. univ. Jorj Ciumac
)
Agenţii noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol şi leucină (
Autor: Cercet. șt. Dmitrii Bilan, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
)
Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton (
Autor: Asist. univ. Tatiana Ștefaneț, dr., cercet. șt. Eugenia Stîngaci, cercet. șt. Oxana Vîslouh, dr. hab., prof. univ. Vladimir Valica, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
)
Exprimarea vulnerabilității pădurilor față de aridizarea climei prin indici ecoclimatici (studiu de caz) (
Autor: M. c. Maria Nedealcov, dr. Ala Donica, drd. Nicolae Grigoraș
)
Tratamentul diabetului zaharat de tip 1 prin terapie celulară (
Autor: Victoria Vartic, Corina Sterian, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu
)
Stresul oxidativ în fibrogeneza hepatică (
Autor: Drd. Maria Trohin, dr., conf. univ. Pavel Globa, dr., conf. univ. Elina Berliba, dr. hab., conf. univ. Eugen Tcaciuc, dr. hab., conf. univ. Olga Tagadiuc
)
Potențialul genetic al taurinelor din rasa Holstein de diferită origine (
Autor: Dr. hab. Valentin Focșa, dr. Alexandra Constandoglo, Grigore Morar, Igor Acbaș
)
„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa
)
Grigore Vieru: ființa vie a poeziei (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Alexandru Burlacu
)
Cununa de sonete în creația lui Nicolae Mătcaș (
Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
)
O cercetare de interes internațional (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Florentin Paladi
)
O lucrare de sinteză despre floarea-soarelui (
Autor: M. c. Andrei Palii
)
Un demers științific probatoriu (
Autor: Dr. Dorina Onică
)
Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani (
Autor: Acad. Boris Gaina, m. c. Maria Nedealcov, dr. Gheorghe Tudorache
)