Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (55) 2019

Dezvoltarea tehnologiei de obținere a laptelui și a băuturii fermentate pe bază de nuci
Autor: Dr. Eugenia Covaliov, dr., conf. univ. Vladislav Reșitca, dr., prof. univ. Jorj Ciumac
Agenţii noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol şi leucină
Autor: Cercet. șt. Dmitrii Bilan, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton
Autor: Asist. univ. Tatiana Ștefaneț, dr., cercet. șt. Eugenia Stîngaci, cercet. șt. Oxana Vîslouh, dr. hab., prof. univ. Vladimir Valica, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
Tratamentul diabetului zaharat de tip 1 prin terapie celulară
Autor: Victoria Vartic, Corina Sterian, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu
Stresul oxidativ în fibrogeneza hepatică
Autor: Drd. Maria Trohin, dr., conf. univ. Pavel Globa, dr., conf. univ. Elina Berliba, dr. hab., conf. univ. Eugen Tcaciuc, dr. hab., conf. univ. Olga Tagadiuc
Potențialul genetic al taurinelor din rasa Holstein de diferită origine
Autor: Dr. hab. Valentin Focșa, dr. Alexandra Constandoglo, Grigore Morar, Igor Acbaș
„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa
Grigore Vieru: ființa vie a poeziei
Autor: Dr. hab., prof. univ. Alexandru Burlacu
Cununa de sonete în creația lui Nicolae Mătcaș
Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
O cercetare de interes internațional
Autor: Dr. hab., prof. univ. Florentin Paladi
Un demers științific probatoriu
Autor: Dr. Dorina Onică
Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani
Autor: Acad. Boris Gaina, m. c. Maria Nedealcov, dr. Gheorghe Tudorache