Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr.3 (58) 2020

LAUREAȚI AI PREMIULUI NAȚIONAL 2020
Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii
Autor: Mitrofan Ciobanu, Violeta Popovici-Bujor
Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova
Autor: Maria Nedealcov, Lucia Căpățînă
Școala de chirurgie științifico-practică autohtonă: 75 de ani de afirmare
Autor: Gheorghe Ghidirim, Ala Suman, Victoria Cereș
Derivate verbale de la antroponime
Autor: Viorica Răileanu