Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2-3 (7), 2007

Ştiinţa şi dezvoltarea naţională (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedinte al A.Ş.M.
)
Mircea Eliade: pledoarie pentru tezaurul eminescian (
Autor: Dr.în filozofie Lidia Troianowski
)
Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri (
Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Ion Tighineanu
)
Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate (
Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Grigore Belostecinic
)
Universul cărţii la Dimitrie Cantemir (
Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu
)
Limba română: probleme şi exigenţe (
Autor: Dr.Vasile Cujbă
)
Reformarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor societăţii (
Autor: M.c. Andrei Timuş, Dr. Ion Rusandu
)
Ion Vatamanu, necunoscutul (
Autor: Dr. hab. Dumitru Batîr
)
Ion Vatamanu, chimist de certă valoare (
Autor: Dr. hab. Tudor Lupaşcu
)