Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2-3 (7), 2007

Ştiinţa şi dezvoltarea naţională
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedinte al A.Ş.M.
Mircea Eliade: pledoarie pentru tezaurul eminescian
Autor: Dr.în filozofie Lidia Troianowski
Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri
Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Ion Tighineanu
Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate
Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Grigore Belostecinic
Universul cărţii la Dimitrie Cantemir
Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu
Limba română: probleme şi exigenţe
Autor: Dr.Vasile Cujbă
Reformarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor societăţii
Autor: M.c. Andrei Timuş, Dr. Ion Rusandu
Ion Vatamanu, necunoscutul
Autor: Dr. hab. Dumitru Batîr
Ion Vatamanu, chimist de certă valoare
Autor: Dr. hab. Tudor Lupaşcu